Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Tak SLOVENSKÝM NÁRODNÝM STRAKÁM začína konkurovať dvojruký hraboš eurofondový Marian Kotleba  

Fotka Marty Wallent. Nedá mi, aby som po prečítaní rozhovoru s dlhoročným predsedom SHO Róbertom Švecom, (je súčasťou tohto článku) ktorý považujem po hodnotovej a obsahovej stránke vcelku za veľmi dobrý, kde sa taktiež vyjadruje o Marianovi Kotlebovi, si z  titulu svojich publicistických aktivít dovoľujem doplniť o dve obrazové prílohy. Na prvom kreslenom obrázku, ktorý sa hojne propaguje u jeho priaznivcov, namierený proti Európskej únii, ako jednému z hlavných vinníkov biedy na Slovensku, pričom zabúdajú na skutočných vinníkov národnosti slovenskej, skrývajúcich sa za Boha, národ a kresťanstvo, prednovembrových zbabelcov, čakajúcich, ako vši pod chrastou, ako to v tom novembri 1989 dopadne, aby sa potom mohli hrať na hrdinov, ktorí sa samopasovali za najslovenskejších Slovákov a najnárodnejších národniarov, ako aj najkresťanskejších kresťanov. No a tá fotografia s tvárou samotného Kotlebu, no hlavne tie dve vety tam napísané, ktoré ho úplne obnažili, ukázali pravú tvár tohto hraboša dvojrukého, KEĎ SA NÁM ULAKOMIL NA PENIAZE Z EURÓPSKEJ ÚNIE, KTORÚ VEREJNE NAZÝVA FAŠISTICKOU A NEDEMOKRATICKOU. Však posúďte sami, vážení čitatelia.

Vladimír Pavlík

Dezinformácie z dielne TZV. Slovákov, národovcov, v skutočnosti zbabelcov, hrajúcich sa na Slovákov a národovcov

Hoci Slovensku už prakticky nič ziskového nepatrí, krajina je zdevastovaná politicky, ekonomicky, morálne, zločiny proti ľudskosti tu patria nielen medzi najmasovejšie a najzvrhlejšie v celej Európskej únii, boli na nás vyskúšané ekonomické experimenty ktoré v iných krajinách by nemali najmenšiu šancu na úspech, naši „Boží“ bojovníci, záchrancovia a spasitelia Slovenska s obrodenými frázami „Za Boha a národ“, „Otčinu si nedáme“, „Slovensko Slovákom“, už majú nielen riešenia na ten náš blahobyt, ale aj vinníkov, medzi ktorých zaradili aj Európsku úniu, ako o tom svedčí aj tento propagandistický obrázok šíriaci sa internetom.Môj občiansky aj životný príbeh je úplne odlišný od príbehu Mariana Kotlebu, tvrdí Róbert Švec

Peter Králik14/01/2019
“Vždy som odmietal politiku, ktorej cieľom bolo lacné vytĺkanie politického kapitálu zo závažných tém, ako je napríklad rómska otázka, organizovanie falošných zbierok na nákup bagrov a iných mechanizmov, aby sa robil „poriadok“ v rómskych osadách a s odstupom času zisťujeme, že nie je ani bager a  ani peniaze. Tiež sa mi protiví zneužívanie sociálne slabých rodín a detí na vozíčku na odovzdávanie šekov so sumami 1488 eur s cieľom, zabezpečiť si tak priestor v médiách, v duchu hesla: aby sa o nás hovorilo.”, tvrdí v rozhovore na margo politiky Mariána Kotlebu prezidentský kandidát Róbert Švec

Koľko sa Vám podarilo zozbierať podpisov pod Vašu prezidentskú kandidatúru a kedy ich mienite odovzdať?

V prvom rade sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým občanom, ktorí svojím podpisom podporili moje úsilie stať sa prezidentom nášho štátu. Veľké poďakovanie patrí aj mojim spolupracovníkom v občianskom združení Slovenské Hnutie Obrody a našim aktivistom v jednotlivých regiónoch Slovenska, vďaka ktorým sme spoločne dokázali včas splniť zákonnú podmienku, aby som sa mohol uchádzať o najvyšší post v našom štáte.
Pokiaľ ide o presné číslo získaných podpisov, verejnosti ho oznámim o niekoľko dní, keďže ešte stále naši ľudia a sympatizanti zbierajú podpisy a v najbližších dňoch mi ich odovzdajú. Následne všetky hárky skontrolujeme, podpisy spočítame a verejnosti oznámim presný počet podpisov. Ale podľa ohlasov z regiónov, môžem konštatovať, že podpisov bude minimálne 18-tisíc. Vzhľadom na spomínanú skutočnosť, môžem v tejto chvíli konštatovať, že podklady pre moju kandidatúru na prezidenta SR určite odovzdám v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 31. januára.

V prípade Vášho zvolenia, v čom budete iný ako Marian Kotleba?

Môj občiansky, ale už aj politický životný príbeh je úplne odlišný od príbehu Mariana Kotlebu. Už 15 rokov spoločne s kolegami tvoríme úspešnú značku občianskeho hnutia – Slovenské Hnutie Obrody. Vždy som bol a aj budem zástanca pozitívnej prezentácie myšlienok a aktivít. Vždy som odmietal politiku, ktorej cieľom bolo lacné vytĺkanie politického kapitálu zo závažných tém, ako je napríklad rómska otázka, organizovanie falošných zbierok na nákup bagrov a iných mechanizmov, aby sa robil „poriadok“ v rómskych osadách a s odstupom času zisťujeme, že nie je ani bager a ani peniaze. Tiež sa mi protiví zneužívanie sociálne slabých rodín a detí na vozíčku na odovzdávanie šekov so sumami 1488 eur s cieľom, zabezpečiť si tak priestor v médiách, v duchu hesla: aby sa o nás hovorilo. Slovenské Hnutie Obrody, vďaka projektu Staráme sa, pomáha sociálne slabým rodinám už 8 rokov a nikdy sme sa neznížili k tomu, aby sme situáciu rodín s deťmi spoločensky zneužívali tak, ako Marian Kotleba a jeho spolupracovníci. Možno z krátkodobého hľadiska takáto nezodpovedná taktika prinesie politické body, ale z dlhodobého hľadiska táto lacná negatívna kampaň poškodí a aj poškodila slovenskú vec, ale aj národné a štátne záujmy Slovenskej republiky. Všetko negatívne, čo urobíme pod bielym dvojkrížom zneužijú neprajníci slovenskej slobody na boj proti nášmu národu a štátu. Túto politiku Mariana Kotlebu som vždy kritizoval a pokiaľ v nej bude pokračovať, kritizovať aj budem.
Na tomto mieste sa vyjadrím aj k niektorým predvolebným sľubom a povolebných skutkom Mariana Kotlebu. Predtým, ako sa stal predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) kritizoval SMERákov a KDHákov, že sedia na dvoch a viacerých stoličkách. Keď sa stal Marian Kotleba aj poslancom NR SR, začal robiť v tejto veci tú istú politiku ako SMERáci a KDHáci. Bol predsedom kraja a aj poslancom NR SR a dnes je poslancom kraja a aj poslancom NR SR. Tiež kritizoval rodinkárstvo v úradoch. Keď sa stal predsedom kraja, zamestnal na Úrade BBSK svojich rodinných príslušníkov. Nikdy som takúto politiku neschvaľoval a ani nebudem.
A preto, ak sa ma pýtate, v čom budem iný ako Marian Kotleba, odpovedám: Budem taký istý Róbert Švec v Prezidentskom paláci, ako Róbert Švec občiansky aktivista. Priamy, vecný, razantný, nekompromisný s hodnotovou chrbtovou kosťou a plniaci sľuby, ktoré dám Slovákom. Čiže presný opak Mariana Kotlebu.

V minulosti sa Vaše hnutie negatívne vyjadrilo k SNP, je to aj Váš osobný názor?

Dovolím si konštatovať, že slovo negatívne sa v otázke ocitlo omylom. Áno, je pravdou to, že SNP bolo medzníkom, ktorý zaradil náš národ medzi víťazov v druhej svetovej vojne, ale pravdou je aj to, že úprimná snaha Slovákov bojovať proti nemeckej nadvláde v Európe bola využitá aj na šírenie ideí čechoslovakizmu a komunizmu, ďalšej zločineckej ideológie.
V histórii nič nie je iba čierne alebo biele. Pri posudzovaní histórie, dejinných udalostí a aj osobností sa vždy snažím preštudovať si čo najviac materiálov, takých, ktoré konkrétnu udalosť velebia, takých, ktoré konkrétnu udalosť zatracujú, ale aj takých, ktoré sa snažia objektívne zhodnotiť udalosti v našich a svetových dejinách. A taký istý spôsob poznania som zvolil aj pri formovaní si svojho názoru na SNP.
A preto si myslím, že 29. august 1944 by mal byť pamätným dňom Slovenskej republiky, aby sme si uctili pamiatku všetkých vojakov a civilistov padlých v povstaní, ktorí preliali svoju krv za slávu a slobodu národa, v boji proti nacizmu a fašizmu.

 
   PRINT RSS


             
Hlavná stránka