Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Nový projekt SIDE KEBAB v Považskej Bystrici pre dôchodcov v mesiacoch december 2019 a január 2020  

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik
 
                     Jeho majitelia Jozef Jacek spolu so svojou manželkou prišli so zaujímavým projektom, pri ktorom im aktívne pomáha aj viceprimátor a poslanec za SNP v Považskej Bystrici, a krajský podpredseda KDH PhDr. Peter Máťoš. Práve on, z titulu svojich funkcií, robí nielen osvetu medzi seniormi, ale aj dlhé roky organizuje náučné zájazdy pre nich, pri poznávaní slovenských kultúrnych pamiatok. Podľa Jozefa Jaceka a jeho manželky on je garantom a nestorom tejto ich myšlienky. V čom spočíva jeho podstata?

V mesiacoch december 2019 a január 2020 bude dôchodcom každý utorok, štvrtok a nedeľu 50-percentnú zľavu na jedlo. Podmienkou je prísť osobne na prevádzku do SIDE KEBAB v Považskej Bystrici, Centrum 9/14 – bývalé tlačiarne a zobrať si Seniorskú Kartu Zliav. Táto karta seniorom zabezpečuje od februára do novembra 2020 uplatniť si nárok na zľavu jedla o 20 percent.

          Pre tento krok sa rozhodli nielen kvôli tomu, že dôchodcovia sú nútení žiť z almužny, častokrát nemajú ani na to najzákladnejšie, čo patrí k slušnému prežitiu, vrátane kvalitného jedla, ale aj napriek tomu, mnohí radšej odhladujú, alebo si odpustia ďalšie veci, keďže v mesiaci december, kedy sú aj Vianočné sviatky, chcú tiež obdarovať svojich blízkych. Týmto, aspoň malým gestom, chcú im pomôcť v ich ťažkej, v mnohých prípadoch, až zúfalej situácii. Boli to práve seniori, ktorí tu vybudovali mestá, fabriky, vlastne samotný štát. Taktiež zastávajú názor, že toto je len malá časť, ako sa im aspoň čiastočne odvďačiť v rámci ich možností.

Vladimír Pavlík 

 

          Vážení seniori,

          boli ste to Vy, ktorí ste vybudovali túto republiku. Vlastne drvivá väčšina z Vás. Preto ste očakávali, ba dovolím si tvrdiť, boli ste presvedčení, že jeseň Vášho života bude priamo úmerná k tomu, čo ste pre túto republiku urobili. Že úcta k Vašim šedinám bude prejavovaná hlavne tými, ktorí po Novembri 1989 tu začali politicky a ekonomicky vládnuť.

          Nečudujem sa Vám, že ste dnešnými pomermi šokovaní a zhnusení. Zrazu zisťujete, že všetko to, čo Vy ste tu vybudovali do Novembra 1989, akýsi organizovaní zločinci, zlodeji a parazitní darmožráči z ponovembrových vlád, parlamentov a finančných skupín za zlomok hodnoty odovzdávajú, čiže predávajú a rozpredávajú zahraničiu a sebe samým. A Vy, sa len s nemým úžasom prizeráte a kladiete si otázky: prečo?, akým právom?, v mene čoho? Prečo je ich blahobyt vybudovaný aj na úkor biedy, okrádania a ponižovania Vás, seniorov? Čo tu v skutočnosti oni od Novembra 1989 vybudovali, keď dnes to rozpredávajú, ako by to bolo ich vlastné, pričom oni to nevybudovali?

          Čím viac títo najorganizovanejší zločinci, zlodeji a parazitní darmožráči z ponovembrových vlád, parlamentov a finančných skupín rozkradli či darovali cudzine, o to bezcitnejšie a cynickejšie sa správajú voči Vám. Už podľa nich nevládzete produkovať, už im nevládzete tvoriť zisk. Urobili z Vás ľudí, pripravených na predčasné ekonomické a duševné vymieranie. Už nepotrebujú ani koncentračné tábory, ani plynové komory. Stačia im k tomu tzv. nevyhnutné ekonomické reformy, ktoré majú slúžiť ako kompenzácie za to, čo oni, vedome a cieľavedome, s cudzou štátnou mocou vykradli a vydrancovali. Aj sociálne samovraždy dali do tabuliek tzv. nevyhnutných ekonomických reforiem.

          Zo staroby a choroby urobili zločin či trestný čin, ktorý im bráni k zhromažďovaniu majetkov. Mladých huckajú proti Vám, vraj ste príčinou toho, že oni sa nemôžu realizovať, lebo štát vraj musí dotovať starých a neproduktívnych ľudí. A Vašou obranou sú len slzy, beznádej a zúfalstvo. Lebo ste najviac zraniteľní a politickou mocou najviac zneužívaní, podceňovaní a ponižovaní. Dokedy ešte?

 Vladimír Pavlík        


   PRINT RSS


             
Hlavná stránka