Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Z akej čeľade pochádzajú ANONYMNÉ, zakomplexované, úchylné a retardované kreatúry národnosti slovenskej, sliediace, udávajúce a blokujúce na facebooku?  

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik
 
           Tlupy vyvrheľov, riadiaci tento štát, s génmi nacistických zločincov a masových vrahov z POHG, zrazu pocítili túžbu, aby na Slovensku bol slušný facebook. Je tomu 75 rokov, ako masoví vrahovia z POHG, NÁRODNOSTI SLOVENSKEJ, v mene Boha, národa a kresťanstva, ranou do tyla strieľali nevinné ženy, mužov, ba dokonca aj deti, a telá nechali padať dohoriacej vápenky. A slovenskému národu to neprekážalo. Strach bol príliš veľký, veď sa jednalo o vojnové obdobie, kedy ľudský život nemal prakticky žiadnu hodnotu.
Odvtedy uplynulo 75 rokov....

A ja sám za seba konštatujem, že vtedajšie zločiny proti ľudskosti, vyznačujúce sa zvrhlosťou, vulgárnosťou a cynizmom, sa po novembri 1989 výnimočne nielen zosofistikovali, hlavne cez ekonomiku a vykrádanie zdravotníctva, pričom ale, hlavne v krutosti, títo vyvrheli a ľudský odpad, z ponovembrových vlád a parlamentov, si ich priamo vychutnávajú.Veď ich nevinné obete, pokiaľ sa smrť stane pre nich vykúpením, neuveriteľne fyzicky a psychicky trpeli aj niekoľko mesiacov, vo výnimočných prípadoch aj rok či dva. A ľudia mlčia. Kladiem si otázku, či tie zdedené gény masových vrahov z POHG sú tak silné, že pod ich vplyvom vyvrheli z vysokej politiky ich páchajú, a radoví občania pod ich vplyvom mlčia? Ako je to možné, veď od roku 1945, kedy oficiálne bol porazený nemecký nacizmus, uplynulo už 74 rokov? Prečo potom politici tieto zločiny proti ľudskosti páchajú, pričom národu  to vôbec neprekáža?

Tu si ale treba povedať, že spoločný menovateľ každého zločinu proti ľudskosti je ten, keď človek pripraví PREDČASNE o život nevinného človeka, alebo sa to udeje v mene štátnej moci. Ale taktiež platí realita, že zločiny proti ľudskosti MAJÚ niekoľko desiatok podôb.Práve takéto tlupy vyvrheľov z ponovembrových vlád a parlamentov si osobujú právo, nielen vo vojnovom období, ale aj v mierovej dobe, čo sa týka aj ponovembrového, zločineckého, skorumpovaného a mafiánsko-gaunerského Slovenska, nielen kontrolovať, ale aj likvidovať názory, ktoré sa nezlučujú s ich zločineckým, psychopaticko-sadistickým skorumpovaným a totalitným myslením, ktoré sa snažia pretaviť do rôznych podôb. Zločineckým a psychopaticko-sadistickým vyvrheľom, ktorí riadili a riadia tento štát, snažia sa to napríklad realizovať na faceboku, cez rôzne zakomplexované, retardované, úchylkami trpiace cenzorské, no hlavne ANONYMNÉ kreatúry, ktoré tieto vlastnosti zdedili po svojich rodičoch, starých rodičoch, prastarých rodičoch. Dokonca medzi týmito kreatúrami sú aj takí hajzli, ktorí zločineckých ekonomických gaunerov a podvodníkov s vratkami, ako je napríklad usvedčený Ladislav Bašternák, ho považujú za slušného človeka, verejne ho obhajujú, viď anonymného hajzľa, ktorého vyšetrovateľ polície vylustroval ako Petra Molcána z Levíc, pričom takýto hajzli Vám s predstihom oznamujú, že Vás budú na facebooku blokovať, čo sa aj realizuje.

Pričom človek s hrôzou na facebooku zisťuje, že tieto úchylné, zakomplexované kreatúry, CEZ SVOJU ANONYMITU, dokonca blokujú na facebooku ženy majúce 65-70 rokov, ktoré za tie roky na facebooku nikdy nič škaredého a urážlivého nenapísali, sú zablokované na 30 dní týmito kreatúrami za normálny slušný názor a človek žasne, aké hovädá takýchto hajzľov splodili, a aké kreatúry, ktoré omylom prírody dostali ženskú podobu, ich porodili. Treba sa preto opýtať arcizločineckých, psychopaticko-sadistických kreatúr z vysokej politiky, masových vrahov, majúcich každoročne na svedomí tisíce predčasne zomrelých ľudí kvôli vykrádaniu zdravotníctva, VY ŠPINAVÝ ODPAD, KTORÍ STE OMYLOM PRÍRODY DOSTALI ĽUDSKÚ PODOBU, VY TU CHCETE KÁZAŤ O SLUŠNOSTI A MORÁLKE? SPOLOČNE S ANONYMNÝMI ÚCHYLNÝMI HAJZĽAMI, SLIEDIACIMI, UDÁVAJUCÍMI A BLOKUJÚCIMI NA FACEBOOKU?

Vladimír Pavlík
   

   PRINT RSS


             
Hlavná stránka