Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Jair Bolsonaro, prezident Brazílie predniesol dňa 1.1.2019 skvelý inauguračný prejav!!  

                
Dňa 1.1.2019 sa uskutočnila inaugurácia nového prezidenta vo veľkej 209-miliónovej Brazílskej federatívnej republike, ktorá je piatym najväčším, respektíve najľudnatejším štátom sveta z hľadiska počtu jej obyvateľov, pretože ešte viacej obyvateľov než má Brazília má už iba len Čína, Indie, USA a Indonézia. A súčasne zhodou okolností je Brazília tiež aj piaty najväčší štát sveta z hľadiska teritoriálnej územnej rozlohy tohto štátu, pretože ešte väčšiu územnú rozlohu než má Brazília má už iba len Rusko, Kanada, USA a Čína.

Tento nový brazílsky prezident Jair Bolsonaro,ktorý po svojom víťazstve v demokratických voľbách sa dňa 1.1.2019 slávnostnou inauguráciou ujal svojho prezidentského úradu je vynikajúci PRO-LIFE a PRO-FAMILY zmýšľajúci kresťan - katolík, o ktorom naše extrémistické mainstreamove krajne ultraľavičiarske ultraliberálne neomarxistické médiá vôbec nič vecne konkrétneho nepovedia, isteže ak do toho nepočítam mediálne hystericky fanaticky nenávistné ideologické bláboly a nadávky, že je to údajne vraj "nacista", "fašista", "rasista", "homofób", "xenofób" a podobne, nenapíšu tieto naše ale ostatne aj všetky ostatné západné extrémistické mainstreamové krajne ultraľavičiarske ultraliberálne neomarxistické médiá inak vôbec nič o tomto novom brazílskom prezidentovi, aspoň teda vôbec nič konkrétneho, vecného a najmä potom nič pravdivého, nieto ešte aby u nás boli ochotní publikovať Bolsonarov obsahovo vynikajúci inauguračný prejav prednesený v brazílskom parlamente dňa 1.1.2019, ktorý našich vládnucich krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických politikov a ich masmédia vytáča priamo do zúrivej nepríčetnosti vzhľadom k úplne autenticky objektívnemu popisu politickej reality nielen v Brazílii donedávna ovládanej tzv. "Stranou pracujúcich", ale popisujúci prakticky úplne rovnakú politickú realitu sa vyskytujúcu sa i všade inde v dnešnom západnom svete v zhruba posledných viac než dvoch desaťročiach odkedy krajiny západného sveta ovládli krajne ultraľavičiarski ultraliberálni neomarxistickí extrémisti, a tak som sa rozhodol, že Vám tento našimi západnými súdruhmi krajne ultraľavičiarskymi ultraliberálnymi neomarxistickými vladármi zatajovaný text prejavu brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara opublikujem v slovenčine na tomto svojom skromnom webu aspoň ja.

A tu je tento vynikajúci inauguračný prejav Jaira Bolsonara, prezidenta Brazílskej federatívnej republiky prednesený v brazílskom parlamente dňa 1.1.2019:

Priatelia z celej Brazílie,

s hlbokou pokorou a cťou sa na vás všetkých obraciam po prvý raz ako prezident Brazílie. Stojím pred národom v tento veľký deň, kedy sa brazílsky ľud konečne môže začať zbavovať neblahého dedičstva neomarxizmu, deštrukcie mravných hodnôt a vlády takzvanej politickej korektnosti.

Voľby dali hlas obyčajným ľuďom, ktorých doposiaľ nebolo počuť. A hlas ulíc a hlasovacích lístkov bol veľmi jasný. A ja som tu, aby som reagoval a znovu sa zaujímam o túžbu po zmene. Som tu tiež, aby sme obnovili svoje nádeje a pamätali sme si, že ak budeme spolupracovať, bude táto zmena možná.

Rešpektovanie princípov demokratického právneho štátu vedenej našou ústavou a s Bohom v centre, odo dneška budeme uvádzať do praxe tento projekt, vo viere, že väčšina brazílskych ľudí demokraticky zvolených, bude presadzovať zmeny, ktoré táto krajina potrebuje. Máme bohaté nerastné zdroje, úrodnú pôdu požehnanú Bohom a nádherný ľud.

Máme skvelý národ, ktorý budeme znovu budovať, a my to urobíme spoločne. Prvé kroky už byli vykonané. Vďaka vám som bol zvolený najlacnejšou kampaňou v histórii. Vďaka vám, sme dali dohromady vládu bez tajných dohôd a bez zákulisných politických opatrení, keď sme vytvorili tím odborných ministrov schopných transformovať našu Brazíliu. Ale stále nás čaká mnoho práce..

Nesmieme sa nečinne prizerať k ďalšiemu šikanóznemu pôsobeniu obludnej ideológie terorizujúcej brazílsky ľud a ničiacej naše hodnoty a tradície, ničiace naše rodiny a vraždiace nenarodené deti, základ našej spoločnosti.  A vyzývam všetkých, aby zahájili hnutie týmto smerom. Môžeme spoločne s vami a našimi rodinami obnoviť etické a morálne normy, ktoré zmenia našu Brazíliu.

Korupcia, výsady a privilégia - nech už kohokoľvek - musí definitívne skončiť. Politizované ideologizovanie musí zostať minulosťou, aby vláda, politika i ekonomika skutočne slúžili záujmom ľudu, a nie úzkej privilegovanej vrstve neomarxistických zbohatlíkov a oligarchov. Všetko, čo sme navrhli a všetko, čo od tejto chvíle urobíme, má spoločný a neobchodovateľný zámer, hájiť predovšetkým na prvom mieste záujmy samotných Brazílčanov a až potom eventuálne prípadne aj záujmy cudzincov, Brazílsky ľud musí mať právo nielen snívať o lepších životných podmienkach a lepšom živote, ale tiež aj ťažiť z plodov svojej práce prostredníctvom spravodlivej meritokracie. A vláda musí byť tu úplne úprimná a nestranná.

Máme veľkú výzvu čeliť dopadom hospodárskej krízy, rekordnej nezamestnanosti, škodlivým následkom doterajšieho ideologického vymývania mozgov našich detí, ideologického prekrútenia pôvodného účelu a zmyslu ľudských práv v ich pravý opak, prebiehajúcej genocíde životov nenarodených detí a homofašistickej ideologickej deštrukcii rodiny. Budeme navrhovať a realizovať nezbytné reformy. Budeme rozširovať infraštruktúru, zníženie byrokracie, zjednodušenie, odstránenie nedôvery a podpora zo strany vlády tým, ktorí plodia, starajú sa a vychovávajú deti, ktorí riadne pracujú, a ktorí produkujú hodnoty pre našu súčasnosť i budúcnosť.

To je taktiež naliehavá potreba konca ideológie hájacej banditov a parazitov štítiacich sa práce,  konca ideológie policajnej šikany a kriminalizácie slušných ľudí za vyslovenie ich názorov, definitívneho konce nečinnej ľahostajnosti voči rastúcej miere násilia a sily organizovaného zločinu, ktorý berie nevinné životy, ničí rodiny a vedie všade k neistote. Naším záujmom bude podpora slušných pracujúcich ľudí riadne vychovávajúcich svoje vlastné deti, našim záujmom bude záruka vlastníckych práv a sebaobrany, a naším záväzkom je oceniť a podporovať prácu všetkých bezpečnostných zložiek v boji proti kriminalite a zločinu

Brazília sa opäť vráti k základnému vzdelávaniu zbavenému akejkoľvek ideológie a zaujatosti, čo je to, čo skutočne mení súčasnosť a budúcnosť našich detí a vnúčat, a čo aj znižuje sociálnu nerovnosť, pretože účelom vzdelávania je vybaviť deti do života všestrannými, hoc aj niekedy vzájomne si protirečiacimi informáciami a poznatkami, pretože účelom vzdelávania nie je ideologická indoktrinácia detí nejakou jedinou neomylnou a správnou pravdou. Bez ideologickej predpojatosti musíme sa zrkadliť v národoch a kultúrach, ktoré sú príkladmi pre svet a prostredníctvom bezideologického vzdelávania našli svoju cestu k prosperite.

Odstránime ideologické skreslenie našich vnútorných domácich i zahraničných medzinárodných vzťahov. Budeme hľadať nový začiatok, slobodu a možnosti slobodného života a slobodného rozvoja pre Brazílčanov a Brazíliu!

Po dlhú dobu sa naša krajina riadila straníckymi záujmami inými než brazílskymi. Toto musí skončiť, v tomto čo najskôr obnovíme poriadok.

Sme si vedomí veľkosti našej zodpovednosti a výzvam, ktorým čelíme. Ale vieme, kam s Boží pomocou chceme ísť a potenciál, ktorý má naša Brazília. Takže budeme dňom i nocou usilovať o to, aby sa naša zem stala prosperujúcim a bezpečným miestom pre našich občanov, jeden z najväčších národov na planéte. Môžete sa spoľahnúť na moje odhodlanie budovať Brazíliu našich snov.

Vďaka Pánu Bohu za to, že ste nažive a za vás, kto sa modlil k Pánovi za mňa a za moje zdravie v najťažších dobách. Požiadam aj ja vo svojich modlitbách dobrého Ježiša, aby nám dal múdrosť, aby sme dobre viedli náš národ.

Trojjediný Boh požehnaj tomuto nášmu veľkému národu.

Brazília buď vždy nad všetkým ostatným, a na prvom mieste buď predovšetkým Boh. 


S prejavom hlbokej úcty

Váš

Henryk Lahola

687 03 Babice č.p. 265

Babice u Uherského Hradiště

Česká republika 

Môj web: http//www.henryklahola.nazory.cz

 
   PRINT RSS


             
Hlavná stránka