Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Neuveriteľná sila Antikrista, ako aj jeho plodov z vysokej politiky a cirkevnej hierarchie pri hanobení a prznení Sedembolestnej Panny Márie, ktorí ju cynicky dávajú do súvislosti s jej patronátom nad Slovenskom  

                    V žiadnom štáte v Európskej únii nemá Antikrist, ako aj jeho plody z vysokej politiky a cirkevnej hierarchie také silné postavenie, ako v zločineckom, skorumpovanom, mafiánsko-gaunerskom a psychopaticko-sadistickom Slovensku, kde len počet zločinov proti ľudskosti, voči nevinným občanom, cez vykrádanie zdravotníctva, každoročne dosiahne cca 8-10 tisíc predčasne usmrtených. To je vizitka vyvrheľov z ponovembrových vlád a parlamentov, ako aj ich ponížených kolaborantov z cirkevnej hierarchie. Vyvrheľov z vysokej politiky tu možno rozdeliť do dvoch kategórii: - tých, ktorí tieto zločiny páchajú, dokonca si cez ne zvyšujú svoj osobný blahobyt, a potom sú tí, ktorí sa nečinne prizerajú a zbabelo mlčia, teda, sú ich spolupáchateľmi či komplicmi. Názorným príkladom tej druhej skupiny je 150 kusov zbabelej protislovenskej čeľade zo zločineckého štátneho orgánu – slovenský parlament – čo je ale najsmutnejšie, že do tejto kategórie sa zaradili samozvanci, ktorí si vsugerovali, že sú najslovenskejšími Slovákmi a najnárodnejšími národniarmi zo SNS a ĽS-NS. Naoko sa nenávidia, no v skutočnosti ich gény nacistických zločincov a masových vrahov z POHG ich spojili do jedného celku. Pýtam sa, či toto všetko sa robí pod patronátom Sedembolestnej Panny Márie?

Plody Antikrista nemajú ani strach ani rešpekt pred Nebeským Otcom, aj keď sa vydávajú za jeho služobníkov, tvrdiac o sebe, že sa riadia kresťanskými zásadami.

Pokiaľ porovnávam nielen množstvo, ale aj rafinovanosť so sofistikovanosťou v páchaní zločinov proti ľudskosti na slovenskom národe od roku 1990 až po dnešnú dobu, pokiaľ vychádzam z definície zločinu proti ľudskosti, že zločin proti ľudskosti, aj keď má mnoho podôb, má prakticky konštantný základ – KEĎ ČLOVEK PREDČASNE PRIPRAVÍ ČLOVEKA O ŽIVOT CEZ EKONOMIKU, ALEBO VYKRÁDANIE ZDRAVOTNÍCTVA, V MENE KONKRÉTNEHO ZLOČINECKÉHO SYSTÉMU, KTORÝ TO CEZ VLÁDU, PARLAMENT, LEGISLATÍVU A KONKRÉTNE ZÁKONY UMOŽNÍ.

          Keď napríklad sledujem správanie koaličných vyvrheľov, ako aj niektorých opozičných vyvrheľov zo SaS či OĽaNO, v nálepkovaní istých skupín, ktorých označujú za fašistov, extrémistov, rasistov, tak už mi to pripadá, ako keby Hitler s Himlerom chceli v roku 1942 založiť v každom koncentračnom tábore spoločnosti židovsko-nemeckého priateľstva, ale dali si takú podmienku, že deti v týchto koncentračných táboroch nebudú do esesákov hádzať kamene a nebudú im spôsobovať ujmu na zdraví.

Zločiny proti ľudskosti pod patronátom a s požehnaním Sedembolestnej Panny Márie? Toto sa nám snažia vsugerovať?

          Hovorí sa, že za najväčší úspech Antikrista možno považovať, keď má na sebe rúcho cirkevného hodnostára. Ale aj napriek tomu si kladiem otázku, prečo Cirkev mlčí o zločinoch proti ľudskosti, ktoré zločineckí a psychopaticko-sadistickí, retardovaní a úchylní vyvrheli z vysokej politiky páchajú na nevinných slovenských občanoch? Ako je to možné, že vysokí cirkevní hodnostári a kňazi takýchto vyvrheľov nielen vítajú na rôznych cirkevných akciách či púťach, ale im ešte aj žehnajú? To sú až tak ovládaní Antikristom, že už necítia nielen strach z Nebeského Otca, ale stratili pred ním aj rešpekt? Ako je to možné, že miesto vítania a žehnania im nedokážu povedať – Tu nemáte čo hľadať, na tomto posvätnom mieste, Vy úbohí sluhovia a plody Antikrista, Vy vrahovia nevinných slovenských občanov.

Vladimír Pavlík
 
   PRINT RSS


             
Hlavná stránka