Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Prečo budem za poslanca za Mestskú časť Milochov a Orlové voliť Jozefa Jaceka?  

                                                        
 
Tento podporný článok som sa rozhodol napísať nielen preto, že terajší poslanec za túto časť Kunovský z Milochova, hrubo a podpásovo útočí cez klamstvá a dezinformácie na Jozefa Jaceka, čomu bude venované niekoľko zdokumentovaných častí. Preto najskôr napíšem niečo z jeho života, ako budem písať aj o viacerých jeho aktivitách, o akých sa poslancovi Kunovskému môže len snívať. Možno aj preto svoju neschopnosť a privlastňovanie si práce iných, vyplývajú a rezonujú jeho negatívne ľudské vlastnosti.

Jozef mal mimoriadne ťažké detstvo, pretože jeho otčim bol na neho mimoriadne krutý a tvrdo trestal aj všetky jeho detské chyby, ktoré sú súčasťou každého dieťaťa. Bol urážaný, ponižovaný, fyzicky trestaný, bol považovaný za neschopného a menejcenného človeka. Sú tisíce a tisíce prípadov, že takéto niečo má vplyv na celý život, aj keď z dieťaťa sa stane dospelý človek.

Lenže Jozef už v detskom veku urážania, ponižovania, ako aj nadávok o neschopnosti zo strany jeho otčima, už vtedy si zaumienil, že musí niečo dokázať, silou pevnej vôle sa vypracovať na človeka, ktorý si bude realizovať svoj sen, ktorý pretaví do skutočnosti. V 90. rokoch minulého storočia sa začal napĺňať jeho detský sen, byť podnikateľom. Keďže už od detstva prechádzal tvrdou školou života, naučil sa byť obozretný, zbavený naivity o čestnosti všetkých Slovákov, pohybujúcich sa v podnikateľskej brandži. Aj keď začiatky boli mimoriadne tvrdé, dokázal ich zvládnuť, aj keď závisť z jeho úspechov ho častokrát zrážala do kolien. Napriek tomu vybudoval závod, kde pracovali desiatky ľudí, ako aj celé rodiny. Neskôr bude podrobne opísané, ako ho zlikvidovali politickí výpalníci okolo Bugára.

Svoje deti od útleho veku vychovával k skromnosti, mimo iného aj s nasledovným krédom, že len tvrdou prácou a odriekaním sa môžu dopracovať k úspechu. Vychovával ich k hlbokej viere v Boha, pričom súhrnom tohto všetkého je jeho dcéra Terezka 5-násobná majsterka Slovenska v jude vo svojej kategórii. Je slovenskou reprezentantkou, študujúcou v Bratislave. Taktiež syn Tadeáš je 3-násobný majster Slovenska v jude vo svojej kategórii a v súčasnosti odchádza študovať a trénovať do Bratislavy.

Nielen so svojimi deťmi, ale aj s cudzími deťmi absolvuje víkendy na turnajoch v jude po celom Slovensku, nielen aj ako ich tréner, ale aj, obrazne povedané, ako ich otec. Niekoľko rokov podporuje aj zápasníkov v Považskej Bystrici, pod vedením pána Antona Kračmera. Jeho najväčším pomocníkom je jeho manželka, ktorá ho nežistne podporuje a pomáha mu. Napr. v minulosti založil a viedol futbal v Orlovom, až do svojho odchodu do Českej republiky. Vždy je ochotný pomôcť každej akcii v meste Považská Bystrica, alebo v niektorej jej mestskej časti, napr. pri Medzinárodnom dni detí, stretnutia dôchodcov, MDŽ, rozprávkový les pre detičky, ples v Milochove, ples v Moštenci, rôzne dary dal aj materskej škôlke.

Do svojej firmy rýchleho občerstvenia zamestnáva hlavne ženy z azylového domu, ktoré vychovávajú deti a sú na pokraji chudoby. Pred nejakým časom zobral do zamestnania takúto ženu z azylového domu, za svoje peniaze jej prenajal byt, pričom dnes je už v situácii, že sa postavila na nohy, zo zárobku si dokáže zaplatiť byt, má malé bábätko, pričom už postupne zabúda na všetky útrapy, ktoré prežila. ĽUDIA BEZ DOMOVA MAJÚ V JEHO PREVÁDZKACH RAZ DENNE JEDLO ZDARMA, POKIAĽ NEPIJÚ, ALEBO NEPOUŽÍVAJÚ INÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY, ALEBO NEKRADNÚ.

Taktiež založil rodinnú firmu, kde spoločne s manželkou, ktorá taktiež prešla tvrdými životnými skúškami, kde sa zapojili aj jej deti z prvého manželstva Jozef a Karolína, ktorých taktiež vedú k podnikaniu. A ešte niečo mimoriadne dôležité, spojené s ľudskosťou, Jozef má výnimočný vzťah k zvieratám, zobral napríklad týraného psa, ktorého zachránil pred istou smrťou, má ho doposiaľ, pričom má ešte jedného navyše, aby im nebolo smutno. Chodí s nimi na rôzne súťaže, má nielen výnimočný vzťah k týmto dvom, ale im aj dokonale rozumie, o čom som sa mal niekoľkokrát možnosť presvedčiť. Existuje taká myšlienka, že kto má rád zvieratá, nemôže ublížiť človeku. A to je vynikajúca vlastnosť.

Aj preto si myslím, že za tieto charakterovo ľudské vlastnosti, rôzne aktivity, či už v prospech ľudí alebo zvierat, je Jozef najvhodnejší kandidát na poslanca za Mestskú časť Orlové, kde mám trvalé bydlisko.

Vladimír Pavlík       

 
   PRINT RSS

             
Hlavná stránka