Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Trestné oznámenie na štátneho tajomníka ministerstva práce Ivana Švejnu za hanobenie slovenského národa             

                                                    
 

ZA VŠETKO MÔŽU MIMOZEMŠŤANIA

          Politický prostitút, absolvent dvoch vysokých škôl Ivan Švejna, ktorý sa „uplatnil“ aj v strane, ktorá je zberňou politických prostitútov, v Bugárovom Moste, samozrejme že „nemohol“ vedieť, keďže piliny a otruby aj napriek absolvovaniu dvoch vysokých škôl prevýšili obsah jeho mozgovej hmoty, preto ani nemohol pochopiť svoj výrok ako štátny tajomník ministra práce Richtera, že „...čím dlhšie ľudia žijú, tým je to pre štátne dôchodky horšie...“ – že je na ňom niečo neľudské a cynické, aspoň podľa uznesenia Úradu špeciálnej prokuratúry. Zastávam názor, že svoj cynický výrok musel veľmi dobre chápať, keďže bol a je dlhé roky plnohodnotným členom tohto zločineckého a zlodejského systému, kde niektoré metódy, ktoré tento systém realizuje, by boli neprípustné aj v samotnom nacistickom Nemecku či za vlády prezidenta Tisa. Sofistikovanej garnitúre z ponovembrových vlád a parlamentov, tejto elitnej psychopaticko-sadistickej zberbe, týmto vrahom majúcim na svedomí za posledných 27 rokov cca 60-70 tisíc predčasných úmrtí nevinných občanov cez ekonomiku a vykrádanie zdravotníctva, ktorí na páchanie zločinov proti ľudskosti nepotrebujú ani koncentračné tábory, ani plynové komory, ani rany do tyla, ani horiace vápenky. Uznesenie Úradu špeciálnej prokuratúry je ako príloha k tomuto článku.

Vladimír Pavlík                              Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

                                                                                                         Orlové 7. 2. 2017

 Vážení
Generálna prokuratúra SR
Štúrova2
812 85 Bratislava 1

 VEC: Oznámenie o podozrení z trestného činu Hanobenia slovenského národa – jeho časti, podľa § 423 ods. 1, písm. a), ods. 2, písm. c), na štátneho tajomníka ministerstva práce Ivana Švejnu, Most – Híd.

          Dňa 1. februára 2017 v rozhovore pre denník SME vedený redaktorkami Katarínou Ragáčovou a Janou Trebulovou so štátnym tajomníkom ministerstva práce Ivanom Švejnom, menovaný povedal aj takúto vetu – „Čím dlhšie ľudia žijú, tým je to pre štátne dôchodky horšie.“

          Vzhľadom k tomu, že menovaný nemá v hlave ani piliny ani otruby, jeho výrok považujem za propagovanie a súhlas so zločinmi fašistických a nacistických masových vrahov, ktoré vo vojnovom období páchali v koncentračných táboroch cez plynové komory, či iné zločiny proti ľudskosti na starých a nevládnych ľuďoch. Je preukázateľné, že po príchode každého nového transportu do koncentračného tábora boli okamžite vyčlenené skupiny starých, chorých a nevládnych ľudí, ktorí už neboli schopní svojou prácou vyprodukovať žiadny zisk a boli okamžite zlikvidovaní v plynových komorách, alebo iným spôsobom – zločinom proti ľudskosti.

          Ivan Švejna, keďže má vysokoškolské ekonomické vzdelanie, musí veľmi dobre vedieť, čo je aj oficiálne preukázané, že každoročne sa zo štátneho rozpočtu rozkradne v mene zločincov, zlodejov, sadistov a psychopatov z vysokej politiky, oligarchov, finančných skupín, konkurzných mafií a im podobných pijavíc prisatých na štátnom rozpočte minimálne cca 2-3 miliardy eur. Keď to vynásobíme sumou, krát 26 rokov, dostaneme neuveriteľnú cifru, medzi ktorou sú aj miliardy, ktoré boli zo štátneho rozpočtu vyčlenené na dôchodkový systém, keďže títo dôchodcovia, pokiaľ pracovali, tak tu aj niečo vybudovali a poctivo platili dane. Je vrcholom cynizmu, že tieto miliardy rozkrádajú konkrétni ľudia organizovaní v zločineckých skupinách na vrchole politickej a ekonomickej pyramídy.

          Paradoxne potom, tieto rozkradnuté miliardy ktoré potom každoročne chýbajú v štátnom rozpočte, nahrádzame pôžičkami zo zahraničia, pričom takto sme postupne stratili ekonomickú a štátotvárnu svojbytnosť. PRIČOM TIE ROZKRADNUTÉ MILIARDY KTORÉ SA NAHRÁDZAJÚ MILIARDAMI ZO ZAHRANIČIA, MAJÚ ROVNAKÚ HODNOTU!!! Ivan Švejna z titulu svojho politického a ekonomického postavenia je za toto taktiež priamo zodpovedný. Svoju vinu tu majú aj riadiace články polície, prokuratúry a justície, ktoré neplnením si povinností ktoré im vyplývajú zo zákona, umožňujú tieto ekonomické zločiny nielen páchať, ale sa na nich aj spolupodielať – a vlastne sú takto v pozícii zločineckých a skorumpovaných štátnych orgánov. 

          Ivan Švejna so svojim výrokom, že „čím dlhšie ľudia žijú, tým je to pre štátne dôchodky horšie“, priamo navádza občanov k nenávisti dôchodcov, aby boli títo považovaní za parazitov, presne v takých intenciách, ako je šírenie bludov, že príčinou našej ekonomickej biedy sú asociálni cigánski paraziti, pričom tieto bludy si osvojila nezanedbateľná časť obyvateľov.

          Ivan Švejna ako verejný činiteľ propaguje a podporuje nenávisť voči starým ľuďom a dôchodcom, presne v duchu myslenia Hitlera, Himlera, doktora Mengeleho, Eichmana a im podobných netvorov v ľudskej podobe, že takýto ľudia sú zbytoční, sú na obtiaž, že bránia v ekonomickom rozvoji pracujúcim občanom, že nemajú nárok na dôstojné dožitie, keďže už nie sú schopní produkovať ekonomické hodnoty. Ako som už v úvode spomenul, zatiaľ čo starých a nevládnych ľudí vo vojnovom období hneď po príchode do koncentračného tábora likvidovali v plynových komorách, ich klony z ponovembrových vlád a parlamentov dokážu takýchto ľudí týrať a ponižovať niekoľko mesiacov hlavne cez ekonomiku, alebo 1-2 roky, pokiaľ sa oni samotní cez sociálnu samovraždu zbavia svojho utrpenia, alebo sú predčasnými obeťami cez vykrádanie zdravotníctva.

          V rámci objektívneho vyšetrovania navrhujem, aby bol preskúmaný duševný stav Ivana Švejnu či netrpí nejakými zločineckými úchylkami fašizmu, nacizmu, extrémizmu, nenávisťou voči starým ľuďom, aby sa preskúmal jeho rodokmeň po genetickej stránke, či v minulosti niekto z jeho rodokmeňa nebol aktívny účastník zločinov proti ľudskosti vo vojnovom období. Zároveň je hrubým výsmechom, že Ivan Švejna je v strane Most-Híd, ktorá je nielen zberňou politických prostitútov, ale dokonca jej ministerka Žitňanská iniciovala zákony pre boj proti extrémizmu, pričom samotná táto politická strana podporuje fašizmus, nacizmus a extrémizmus voči starým ľuďom – dôchodcom. Záverom chcem pripomenúť, že pokiaľ by sa nevykrádalo zo štátneho rozpočtu aj to, čo je určené na dôchodkový systém, tak aj štátne dôchodky by mali dostatok financií aj pre samotných dôchodcov.

Vladimír Pavlík

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka