Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Výzva účastníkům setkání skupiny států G20 v Hamburku             

                                                    
 

    Vážené dámy, vážení  pánové, 

     V současné době investujete miliardy dolarů, eur, rublů, jenů, juanů atd. do výzkumu fungování lidského mozku. Všichni soutěžíte v oblasti vývoje zbraní umožňujících dálkové ovládání činnosti lidského nervového systému, organismu a mysli. Vyvinuli jste systémy, schopné zabíjet lidi ve velkých oblastech planety, vyvlolávat u nich bolesti a nemoci, poškodit DNA vyvíjejících se organismů, změnit stav mysli lidí, jejich emoce a dokonce i jejich myšlenky. Zároveň skrývate existenci těchto zbraní před Vašimi občany tím, že je zahrnujete do zákonů o utajovaných informacích a zároveň si desetitisíce lidí na světě stěžuje, že na nich cvičíte operátory těchto zbraní. Tímto způsobem, zatímco prohlašujete, že rozvíjíte demokracii nebo humanismus a hájíte lidská práva, jste vytvořili svět, kde si nelze ověřit, jestli lidská svoboda, lidské zdraví a lidské životy jsou a nebo  nejsou chráněny proti útokům, podnikaným Vašimi vlastními agenturami. Dokonce ani politickým a demokratickým událostem ve Vašich zemích nemůže být důvěřováno kvůli Vašemu utajovanému vlastnictví těchto zbraní. Budete-li pokračovat v utajování existence těchto zbraní, bude se svět vyvíjet směrem k totalitárnímu systému nového typu, ve kterém občané nebudou mít možnost se bránit proti mentálnímu nebo fyzickému násilí jejich vlád.
Proto Vás vyzýváme, abyste odtajnili tyto zbraně, vytvořili zákony, které by chránily občany Vašich zemí proti takovým útokům a vytvořily agentury, které by, ve spolupráci s lidskoprávními organizacemi, detekovali energetické útoky na Vaše občany a hledali jejich zdroje.
Utajování existence těchto zbraní zdůvodňujete válkami, ke kterým by mezi Vámi mohlo dojít, ale tím jenom znovu dokazujete, že Vaše touha po moci převažuje nad Vaším proklamovným úsilím o rozvíjení demokracie nebo úsilím o stabilitu a bezpečnost ve světě. Vaše neschopnost budovat rozumné, zdvořilé a nenásilné vzájemné vztahy znovu jenom dokazuje, že přinejmenším někteří z Vás (a zejména USA) touží po tom získat postavení totalitární velmoci ve světě.
Navzdory Vasí neochotě zastavit toto šílenství, věříme tomu, že vzrůstající informovanost Vašich občanů o Vašem vlastnictví těchto zbraní a jejich používání je přiměje k tomu, aby Vás donutili vytvořit zákony, které navrhujeme.

(více informací k tomuto tématu mohou čtenáři najít na adrese  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/10074-zabijeni-lidi-na-dalku-zrejme-realita-v-eu-chybi-zakon-ktery-by-zakazoval-elektromagneticke-zasahy-do-lidskeho-organismu

 a   http://zakaz.webgarden.cz  (když kliknete na Psychoelektronické ohrožení demokracie ve formátu Word))

VÝZVU PODEPSALY TYTO ORGANIZACE:

The Worldwide Campaign Against Electronic Torture, Abuse And Experimentation
Australia
ICATORInternational Coalition Against Electronic Torture And Robotization of Living Beings
Belgium
Toronto Targeted Individuals
Canada

Worldwide Campaign to stop the Abuse and torture with mind control technologies  
China
Spolek za zákaz manipulace lidské nervové soustavy radiofrekvenčním zářením   
Czech Republic
EUCACH 

European Coalition Against Covert Harassment
Europe
ADVHER
Association de Victimes de Harcèlement Électromagnétique et en Réseau
France
TCVN
Technological Crime Victims Network
Japan
STOPEG Foundation 

STOP Electromagnetic weapons and Gang stalking
Nederlands
STOPZET

Stop Zorganizowanym Elektronicznym Torturom
Poland
Stop organized electronics tortures and killing weapons on new physical principles - Moscow Committee for the Ecology of Housing.
Russia
White TV
Sweden
Les
London End Stalking
United Kingdom
TIA

Targeted Individuals Association
United Kingdom
ICAACT

International Center Against Abuse of Covert Technologies
United States of America
PACTS, International  

People Against Covert Torture and Surveillance, International 

United States of America
ACOFOINMENEF
Associazione contro ogni forma di controllo ed interferenza mentale e neurofisiologica
Italy

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka