Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Vyhlásenie Iniciatívy 2016 k Natálke a Únosu             

                                                    

Aktivisti Iniciatívy 2016 so znepokojením vnímajú vývoj v umeleckej oblasti, ktorá sa opäť dostala pod vplyv politických uzurpátorov. Nie tak dávno sme sa rozlúčili s angažovaným umením a dúfali sme, že už sa nikdy neobnoví. Slovenské národné divadlo naštudovalo hru Natálka na základe skutočného príbehu tragédie rómskeho dievčatka v Českej republike. Hra je určená do škôl ako výchovný prostriedok proti extrémizmu, pričom tvorcovia siahli k zneváženiu kresťanského symbolu a podprahovo i prvej Slovenskej republiky. Pýtame sa, o aký výchovný zámer v tejto angažovanej hre ide?
Ďalšie „uvedomelé“ dielo Únos vzniklo s podporou RTVS a teda aj z prostriedkov občanov SR. Únos je „umeleckým“ spracovaním zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny. Toho Kováča, ktorý dostal milosť od svojho otca za podvod na firme Technopol v sume
2,3 milióna USD. Pýtame sa, kam sa Slovenská republika dostala, ak umením oslavuje podvodníkov? Prečo sa na propagáciu tohto filmu zneuctil symbol Slovenskej republiky? Prečo plagát pozývajúci na film pozostáva z dvojkríža s akýmsi ukrižovaným a trojvršia vytvoreného zo smetiska? Prečo prokuratúra nekoná voči hanobiteľom národa a náboženstva?
Podpísaní signatári protestujeme voči podpore takého umenia, ktoré znevažuje cítenie slovenského národa a dokonca sa mu hrubo vysmieva.
V Bratislave 5. marec 2017

Signatári Iniciatívy 2016:

Mgr. Miroslav Šuňal, politológ

Ing. Eva Zelenayová, publicistka

Peter Kašarík, živnostník

PhDr. Martin Lacko, PhD., historik

ThDr.  Ján Košiar, katolícky kňaz

Mgr. Anton Čulen, učiteľ, katechéta

Ing. Ján Litecký Šveda, predseda PV ZPKO

MUDr. Natália Grausová, poslankyňa NRSR

 

Výzvu podporujú:

ThMgr. Ignác Juruš, katolícky kňaz
Akad.mal.,Dr., Prof. Stano Dusik, sindonológ, spisovateľ
Jozef Mydla, kňaz
Teodor Križka, básnik, šéfredaktor časopisu Kultúra
Mária Sýkorová, dôchodkyňa, občianska aktivistka
Jozef Šimonovič, umelec, recitátor
Milan Rybársky, dôchodca, občiansky aktivista, predseda MO MS Kremnica
JUDr. Ján Marcinko, právnik, advokát
PaedDr. Mária Marcinková, učiteľka
Ing. Jozef Dečo, predseda pobočky PV ZPKO v Bratislave
Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS., lekár
Anton Selecký, kresťanský aktivista, publicista
RNDr. Jozef Harcek, dôchodca, občiansky aktivista
Iva Vranská Rojková, spisovateľka a publicistka
Tibor Kvačkaj, dôchodca
Vladimír Gregor, spisovateľ, filozof, knihovník
Doc. Ing. Ján Vlnka, CSc., vysokoškolský pedagóg
Zuzana Garelová, živnostníčka
Mgr. Slavomír Hromada, živnostník
RNDr. Valentín Švidroň, CSc., obč. aktivista
Ladislav Nebus, dôchodca, občiansky aktivista
PaedDr. Sylvia Maliariková, pedagóg
Mária Švecová, učiteľka, pro- life aktivistka

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka