Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Výzva na vyvodenie dôsledkov za zvýšenie cien             

                                                    

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
Asociácia užívateľov služieb
Združenie občianskej sebaobrany

(Stará Ľubovňa, Banská Bystrica, Bratislava,  19.1.2017)

Spotrebiteľom  v EÚ po   privatizácii služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme mali zostať služby za dostupné ceny a v primeranej kvalite. Krutou realitou na Slovensku sa stal opačný trend. Spotrebitelia  čelia neustálemu  zvyšovaniu cien, pričom  ceny  energií  pri nízkych priemerných mzdách Slovákov dosahujú vrcholné priečky v  Európskej únii.   

Úlohu kordinácie  spotrebiteľskej politiky zverila slovenská vláda  Ministerstvu hospodárstva SR a reguláciu cien Úradu na reguláciu sieťových odvetví. Ich zástupcovia v praxi preukazujú,  že ciele spotrebiteľskej politiky  trhovej  ekonomiky  nerešpektujú. Na základe  súčasného  navýšenia cien vody a energií sa naopak domnievame sa, že zohľadňujú  požiadavky  lobbistických  skupín, podobne ako pri prijímaní  zákonov o tepelnej energetike.     

Členské štáty EÚ finančne podporujú aktivity spotrebiteľských organizácií,  aby  informovali,   vzdelávali a zastupovali záujmy spotrebiteľov. Slovensko s ich finančnou podporou patrí medzi medzi najhoršie v EÚ a financuje iba aktivity na riešenie sporov mediáciou. Ministerstvo hospodárstva  SR so zástupcami spotrebiteľských organizácií komunikuje iba raz za dva roky a o problémy, ktoré trápia tisíce spotrebiteľov sa nezaujíma. Na porovnanie v Belgicku  sú zástupcovia spotrebiteľov súčasťou regulačnej rady, ktorá rozhoduje o cenách. Ochranu  záujmov spotrebiteľov  nevidíme ani z Európskej komisie, ktorá z energetického podvýboru  vylúčila kritického zástupcu   spotrebiteľov  a domnievame sa, že podporila účasť advokátky, ktorá zastupovala Asociáciu  výrobcov elektriny zo Slnka.

Prípravu  na život  trhovej ekonomiky podceňuje  ministerstvo školstva, ktoré žiakom ponúka iba finančnú gramotnosť. Chýba spotrebiteľské vzdelávanie budúcich učiteľov na fakultách a priebežné vzdelávanie učiteľov. Výsledkom absencie informovania, vzdelávania, ale aj zákonov dôsledne chrániacich práva  a záujmy  spotrebiteľov, sú bezbranní spotrebitelia, ktorí prichádzajú o nemalé  finančné zdroje.  

Zástupcovia  slovenských  spotrebiteľov  požadujú zodpovednú   spotrebiteľskú  politiku a ochranu svojich záujmov.  Vyzývame preto prezidenta, aby odvolal predsedu Regulačnej rady ÚRSO a premiéra, aby odvolal ministra hospodárstva, pretože zvýšenie cien  vody a energií  umožnilo dodávateľom dosiahnuť vyššie zisky  na úkor spotrebiteľov, pričom ohrozili  zabezpečenie  základných  životných potrieb sociálne odkázaných rodín, rodín  s nízkymi príjmami a dôchodcov.  

Mgr. Božena Stašenková, PhD.
Ing. Oliver Petrík
PhDr. Jana Miklovičová

Kontakt:
Božena Stašenková, tel.  0903 032 696
Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska

 

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka