Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Matky vyzývajú premiéra a vládu SR na ukončenie ich diskriminácie pre to, že sa osobne starajú o deti počas rodičovskej „dovolenky“.
"Som lepšia ako jasle"
            

                                                    
 

Súčasná slovenská vláda má asi možno podobný obludný krajne ľavičiarsky extrémistický názor ako mali boľševici, respektíve aký vyjadril len niekoľko málo mesiacov po boľševickom komunistickom puči v Rusku tzv. "Ľudový komisár školstva" (tj. minister školstva) z Leninovej prvej sovietskej boľševickej vláde tzv. "Rade ľudových komisárov" súdruh Lunačarskij v roku 1918 týmito slovami:

 "Deti nepatria rodičom, ale našej boľševickej strane a socialistickému štátu",

 a z toho ďalej vládnuci súdruhovia boľševici odvodzovali, že ženy - súdružky treba ihneď poslať všetky do práce budovať revolučné svetlé zajtrajšky  a ak azda majú nejaké deti, nuž tak tie sa zatiaľ šupnú niekam do jasiel.

Aby žena nešla pracovať, budovať "socialistický proletársky raj na zemi" ale namiesto budovania socializmu zostala "sebecky" doma starať sa o svoje vlastné deti to je vraj krajne kontrarevolučné, reakčné a buržoázne! A takéto ženy treba nekompromisne ihneď zavrieť, alebo ešte lepšie rovno zastreliť ako nepriateľov socialistického štátu.

 Bohužiaľ, podobne tak aj súčasná neomarxistická slovenská vláda si prinajmenšom myslí to, že šupnúť deti niekam do jaslí je spoločensky údajne vraj oveľa záslužnejšie než starostlivosť mamy o svoje vlastné deti !!!

 Tu je LINK, kde si môžete viacej o tomto probléme prečítať a eventuálne potom aj zvážiť podpísanie petície dávajúcej Ficovej slovenskej vláde jasne najavo, že starostlivosť mamy o deti si zo strany spoločnosti a štátu zaslúži ak nie väčšie ocenenie, tak aspoň prinajmenšom ocenenie rovnaké ako púhe šupnutie detí niekam do jasiel: http://citizengo.org/sk/fm/70413-som-lepsia-ako-jasle?tc=ty&tcid=35434368

Ďakujem

Henryk Lahola

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka