Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

NEZÁKONNÉ UVÄZNENIE AUTISTU             

                                                    
 Oznamujem s veľkým smútkom, že v nedeľu dňa 2.7.2017 o 17.00 bol nezákonne zaistený môj syn A. B. (20 rokov) na policajnom oddelení Zlaté Moravce, keď som sa tam s ním z vlastnej vôle nachádzal za účelom podania trestného oznámenia na dvoch susedov, ktorí opakovane spáchali trestný čin obmedzenia domovej slobody tým, že sa nezákonne a úmyselne pohybovali po našom pozemku, a to dňa 1.7.2017 a 2.7.2017. Prítomná policajná hliadka napriek našej žiadosti nezakročila a nevykázala susedov z nášho pozemku.  Ako odvetu podali obaja susedia v nedeľu krátko popoludní trestné oznámenia na môjho syna, že sa im nebezpečne vyhrážal, čo nie je pravda. Polícia nezákonne zaistila syna podľa paragrafu, ktorý platí pri zaistení na mieste činu a nie pri dobrovoľnej návšteve policajného oddelenia.

Môj syn v máji t.r. úspešne ukončil strednú školu s maturitou a bol aj prijatý na vysokú školu. Namiesto prázdninového oddychu skončil vo vyšetrovacej väzbe. O tejto rozhodol dňa 5.7.2017 Okresný súd v Nitre. Trestné oznámenia oboch susedov boli účelovo vykonštruované.

Ide o vyvrcholenie viacročných susedských sporov, keď "susedia" zistili, že čím ďalej, tým viac vychádza na povrch pravda, že môj syn, ktorý je držiteľom preukazu ťažko zdravotne postihnutej osoby je dlhodobo šikanovaný a týraný organizovanou skupinou, ktorá má za cieľ vyhnať nás z pozemku, ktorí sme zákonným spôsobom nadobudli v roku 2013.  

Môj syn je autista a má špeciálne potreby týkajúce sa  stravy, pohybu a komunikácie.
Tieto jeho potreby s vysokou pravdepodobnosťou vo vyšetrovacej väzbe nebudú rešpektované. Tým mu hrozí stres, ktorý môže trvalo poškodiť jeho zdravie a ešte horšie. 

Pre bližšiu orientáciu posielam v prílohe článok z časopisu Život z 20.5.2017. V médiách vyšlo viacero článkov, za niektoré sa príslušný vydavateľ musel ospravedlniť na základe rozhodnutia Tlačovej rady SR.

Môj syn je veľmi inteligentný, so silným logickým úsudkom. Je spoločenský, má rád dobrý humor a nadovšetko miluje pravdu a poriadok. V rozhovoroch s ním som sa od neho veľmi veľa naučil, napriek tomu, že som o 36 rokov starší.

A práve jeho vyhranený zmysel pre pravdu ho dostal do väzenia.

Prosím všetkých charakterných ľudí, ktorí si vážia pravdu a spravodlivosť, aby pomohli môjmu synovi aspoň tým, že budú rozširovať túto správu ďalej.

Nenechajme trpieť nevinných a bezbranných.

Zajtra môže byť na jeho mieste ktokoľvek z nás. 

Ďakujem.

Otec A. B.


Život č. 20 20.5.2017 SUSEDSKÁ VOJNA, Streľba, vyhrážky, polícia...

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka