Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

REAKCIA GP SR NA NÁVRH NA ROZPUSTENIE POLITICKEJ STRANY SMER – SOCIÁLNA DEMOKRACIA             

                    Rád by som sa podelil s čitateľmi o reakcie na môj návrh na rozpustenie politickej strany SMER – sociálna demokracia. V odpovedi GP SR môžeme vidieť aj túto vetu: - V zmysle § 17 ods. 1 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov je generálny prokurátor oprávnený podať návrh Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na rozpustenie politickej strany alebo hnutia za splnenia podmienky, že ich stanovami, programom alebo činnosťou dochádza k porušeniu Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov, zákonov a medzinárodných zmlúv.

Ale už v ďalšom odseku sa píše: - Generálna prokuratúra Slovenskej republiky nezistila, že by stanovami či programovým zameraním politickej strany SMER – sociálna demokracia došlo k porušeniu Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov, zákonov a medzinárodných zmlúv. No medzi týmto odsekom a odsekom nad ním, je jeden zásadný rozdiel, a ja sa domnievam, že sa jedná o úmysel zo strany GP SR, že tu zabudli dopísať – SVOJOU ČINNOSŤOU. A treba to povedať na rovinu, že svojou činnosťou SMER – sociálna demokracia predstavuje špičkový zločinecký politický subjekt, ktorý vedome porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy.

Prekvalifikovanie môjho návrhu a uznesenie Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave

          K uzneseniu vyšetrovateľa Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave uvádzam len toľko, hlavne moje dôvody ním citované, uvedené na strane 2, že pokiaľ by si polícia a prokuratúra plnili povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona, tak nikdy by nemuselo prísť k dotyčným ekonomickým zločinom a zločinom proti ľudskosti, ktoré následne z toho rezonujú. Preto mám plné právo vysloviť obavu, že Ministerstvo vnútra SR a Generálna prokuratúra sú tu ako spolupáchatelia, ktorí slúžia zločincom z vysokej politiky, lebo práve oni rozhodujú o tom, akí ľudia budú v ich riadiacich pozíciách.  

Vladimír Pavlík


GENERÁLNA PROKURATÚRA SR NEMÔŽE BYŤ POLITICKOU PROSTITÚTKOU A PONÍŽENOU SLÚŽKOU ZLOČINCOV Z VYSOKEJ POLITIKY             

            Dňa 10. 4. 2017 som poslal doporučeným listom priamo generálnemu prokurátorovi návrh na rozpustenie politickej strany Smer - sociálna demokracia, ktorý je tu v plnom znení ako príloha k tomuto článku. Odpoveď, ktorú som dostal z Generálnej prokuratúry SR tu tiež vo forme prílohy uverejňujem v plnom znení, keďže budem tvrdo konfrontovať jej vyjadrenie s mojim návrhom, a preto v rámci objektivity je mojou povinnosťou aj čitateľov s týmto oboznámiť.

          Je smutné, že GP SR hneď v prvej vete mi napíše, že požadujem, hoci ja navrhujem, pričom medzi týmito dvomi slovami je podstatný rozdiel. Zaujímavý je aj piaty odsek, citujem: „Generálna prokuratúra Slovenskej republiky nezistila, že by stanovami či programovým zameraním strany SMER – sociálna demokracia došlo k porušeniu Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov, zákonov a medzinárodných zmlúv.“ Tak sa pýtam, prečo zrazu zabudli na „SVOJOU ČINNOSŤOU?“ Veď ja som svoj návrh na rozpustenie politickej strany SMER – sociálna demokracia podával práve na ZÁKLADE JEJ ČINNOSTI, čo som aj náležite zdokumentoval.

          Akým právom Generálna prokuratúra SR v šiestom odseku mi píše, citujem, „pokiaľ bez uvedenia relevantných skutočností tvrdíte, že výsledkom činnosti strany SMER – sociálna demokracia sú zločiny proti ľudskosti v dôsledku rozkrádania finančných prostriedkov určených pre zdravotníctvo, ide zreteľne iba o Vaše ničím nepodložené predstavy a osočujúce domnienky bez akejkoľvek spojitosti s realitou. Predovšetkým nemožno usúdiť, že by malo ísť o činnosť tejto politickej strany a tiež dospieť k príčinnej súvislosti medzi činnosťou strany a Vami prízvukovanými následkami.“

          A keď si prečítam odseky 7, 8, 9, tak sa musím dôrazne ohradiť a konštatovať, pokiaľ som porovnal konkrétne veci vo svojom návrhu, tak musím konštatovať, že podceňovanie a srandu si robte zo seba samých, a nie zo mňa.

          Záverom môžem len konštatovať, že je to neuveriteľný hnus, že GP SR neprekážajú nielen zločinci z vysokej politiky, ale ani zločiny proti ľudskosti nimi páchané.

Vladimír Pavlík  

                                                 

Návrh na rozpustenie politickej strany Smer-SD poslané generálnemu prokurátorovi JUDr. Jaromírovi Čižnárovi             

                                                    
         

                           Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

                                                                                                             Orlové 16. 4. 2017

 

Vážený pán:
Generálny prokurátor SR JUDr. Jaromír Čižnár
Štúrova ulica č. 2
BRATISLAVA
812 85

 

VEC: Návrh na rozpustenie politickej strany Smer-sociálna demokracia

          Podľa § 17. ods. 1 zákona o politických stranách a politických hnutiach na podanie návrhu na rozpustenie politickej strany je oprávnený generálny prokurátor, ak strana koná v rozpore s § 2 zákona.

          Podľa § 2 zákona strana nesmie svojimi stanovami, svojim programom alebo svojou činnosťou porušovať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy.

          Z uvedenej dikcie zákona vyplýva, že generálny prokurátor môže vždy, ak dospeje k záveru, že strana porušuje svojimi stanovami, svojim programom alebo činnosťou ústavu, zákony alebo medzinárodné zmluvy, podať návrh na jej rozpustenie. Ide o návrh, ktorého podanie nie je podmienené žiadnou právnou skutočnosťou, okrem vlastného uváženia generálneho prokurátora o dôvodnosti jeho podania.

          Generálna prokuratúra SR podľa ústavného práva patrí do kontrolných orgánov. Preto je jej povinnosťou zákonnými prostriedkami chrániť nielen štát, ale aj práva a záujmy fyzických a právnických osôb.

          Zákon o Policajnom zbore č. 171/1993 Z.z. - § 2. ods. 1, pís. a.) – Spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri OCHRANE ŽIVOTA, ZDRAVIA, osobnej slobody a bezpečnosti osôb pri ochrane majetku.

          § 418 Genocídium, ods. 1, pís. b.) – vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí, (kde Slovenská republika v zastúpení predstaviteľov koaličných vlád a predstaviteľov v parlamente úmyselným nevytváraním ekonomických podmienok bráni slovenským ženám k rodeniu detí, keďže veľké percento financií idúcich na rozvoj rodiny sa rozkradne.) Pís. d.) – uvedie príslušníkov takej skupiny do životných podmienok, ktoré majú privodiť jej úplne alebo čiastočné fyzické zničenie, (kde cez. tzv. nevyhnutné ekonomické reformy pravicovej koalície Mikuláša Dzurindu boli fašistickým a nacistickým systémom kolektívnej viny na nevinných občanov prenesené následky za ekonomické vydrancovanie a vytunelovanie bánk počas vlády Vladimíra Mečiara, kde slabší jedinci boli dohnaní k tzv. sociálnym samovraždám, v čom pokračuje aj koalícia vedená premiérom Ficom.

          Za najzávažnejšie, najodpornejšie a najzavrhnutiahodnejšie zločiny proti ľudskosti po novembri 1989 patria zločiny cez vykrádanie zdravotníctva, kvôli ktorým predčasne každoročne zomrie niekoľko tisíc nevinných občanov. Autentické priznanie ministra zdravotníctva v Dzurindovej vláde z 23. 4. 2004 v Nočných dialógoch Slovenského rozhlasu len dokazuje, že gény fašistických a nacistických zločincov a vrahov, ako aj gény masových vrahov z POHG sú naďalej súčasťou členov ponovembrových vlád a parlamentov, keď minister zdravotníctva Rudolf Zajac tu otvorene priznal, že na Slovensku zomierajú ľudia, ktorých by bolo možné zachrániť, no na prístroje a vybavenia chýbajú peniaze, ktoré sa z rozpočtu zdravotníctva rozkradnú. To isté priznali aj v diskusnej relácii TV JOJ SEDMIČKA začiatkom januára 2005 vtedajší minister hospodárstva Pavol Rusko a poslanec za HZDS Tibor Mikuš. Všetko nasvedčuje tomu, že o tom musela vedieť aj Svetová banka, keď ministrovi zdravotníctva Zajacovi poskytli pôžičku v hodnote 2,7 miliardy korún, no nie na nákup nových prístrojov a zariadení, ale na vysvetlenie reforiem v zdravotníctve.

          Aj keď GP SR priamo zo zákona vyplývalo aby na základe týchto informácii začali konať, miesto toho zaujali úlohu mlčanlivého chrobáka, čím sa v skutočnosti stali spolupáchateľmi týchto zločinov proti ľudskosti. Práve ich nečinnosťou, ako aj nečinnosťou vedenia MV SR umožnili, aby po nástupe koalície pod vedením Smeru a premiéra Roberta Fica, tieto zločiny proti ľudskosti spojené s vykrádaním zdravotníctva dosiahli abnormálne počty obetí, ktoré museli kvôli tomu predčasne zomrieť.

          Že sa nejedná o žiadne bludy či dezinformácie, svedčia konkrétne fakty, ktoré Smer usvedčujú zo zločinov proti ľudskosti cez vykrádanie zdravotníctva, k čomu svojou nečinnosťou, sluhovstvom a neplnením si povinností ktoré im vyplývajú zo zákona, napomáha aj vedenie GP SR a MV SR. Z údajov Eurostatu pri prieskume v roku 2013 vyplýva, že až 45 % ľudí, ktorí na Slovensku zomierajú, by mohlo žiť, keby dostali primeranú zdravotnú starostlivosť. Podľa tohto prieskumu ďalej vyplýva, že na Slovensku zbytočne vyhaslo 11-tisíc životov, čo nás zaradilo na chvost Európskej únie. Dôvod bol jediný – vykrádanie financií zo zdravotníctva, pričom tí, čo toto majú na svedomí, veľmi dobre vedeli, aké tom má, a bude mať následky, no napriek tomu to vykrádanie robili a robia. Hoci nielen Smer, ale aj GP SR a MV SR museli byť o tomto informovaní.

          Z tejto zločinnej činnosti ich usvedčuje aj oznámenie TASR zo 17. mája 2016 ústami Dariny Sedlákovej, riaditeľky Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku, podľa ktorej tu ročne zomrie asi 2000 ľudí, ktorých úmrtie sa dalo odvrátiť. Príčinou je aj nedostatočná zdravotná starostlivosť, keď aj laika musí napadnúť, že keď sa rozkradne, tak je to aj na úkor zdravia občanov či ich predčasného úmrtia. 

          Ďalšie otrasné svedectvo, kde kvôli vykrádaniu zdravotníctva predčasne zomierajú detičky ale aj dospelí patriaci do kategórie onkologických pacientov, priniesla Pluska 5. 1. 2015, pod nadpisom: Rozkrádanie stojí ľudí životy, otrasné svedectvo Ľudmily Kolesárovej, ktorá robí v Dobrom anjelovi, keď upozornila na prípady, kedy zomreli pacienti, aj deti choré na onkologické ochorenia. „NEBOLI BY ZOMRELI, AK BY BOLO DOSŤ PEŇAZÍ NA PRÍSTROJE, LIEKY A ZDRAVOTNÍCKE VYBAVENIE. PENIAZE SA ROKRADNÚ A POTOM NIE JE NA POMOC TÝM, KTORÍ SÚ V OHROZENÍ ŽIVOTA.“

          Hyenizmus zločincov zo Smeru-SD pri rozkrádaní zdravotníctva ako aj nečinné prizeranie a nekonanie zo strany vedenia GP SR a MV SR ide až do takých rozmerov, že LIGA PROTI RAKOVINE Z TOHO ČO VYZBIERALA, DALA NAPRÍKLAD STOTISÍC EUR KLINIKE V BRATISLAVE, KTORÁ DEŤOM PODÁVA CHEMOTERAPIU. NIE JE TO ÚBOHÉ, AK CHARITA ZO ZBIEROK DOTUJE NEMOCNICE!?!?!?

          Chcem veriť, že generálny prokurátor sa rázne vysporiada s ponovembrovou garnitúrou zločincov zo Smeru-SD, s génmi fašistických a nacistických zločincov a dá návrh Najvyššiemu súdu SR na rozpustenie politickej strany Smer-SD. Zároveň sa verejne ospravedlní za vedenie GP SR, keď svojou nečinnosťou umožňovala pokračovanie týchto zločinov proti ľudskosti na nevinných slovenských občanoch, hoci všetko nasvedčuje tomu, že o týchto zločinoch proti ľudskosti bola informovaná. Zastávam názor, že GP SR sa nemôže voči politikom či politickej strane pri páchaní zločinov proti ľudskosti správať ako ponížená prostitútka a slúžka.   

Vladimír Pavlík                                                                                                     

                                                                                           
   PRINT RSS

             
Hlavná stránka