Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Následkem nadvlády žen nad hloupnoucími muži vždy bylo a i dnes je přemnožení duševně, zdravotně a sexuálně zdegenerovaných lidí.             

                                                    
       

Hlavní degenerativní zásady stále většího počtu lidí vyráběných nesprávne emancipovanými ženami:

Strategie a taktika pěti etap homosexualistických ideologů a aktivistů na cestě k nastolení nadvlády homosexualitické ideologie ve státě.
Strategie a taktika pěti etap homosexualistických ideologů a aktivistů na cestě k nastolení nadvlády homosexualitické ideologie ve státě.

Je k dispozici moc zajímavý dokument Arkadije Mamontova o svinstvu jménem LGBTI. Průřez od počátků - kde "to" vzniklo". Zajímavá návštěva na americké klinice, kde si homosexuální "páry" mohou tzv. "objednat" děti. Neméně zajímavé zjištění autorů, že homosexuálové muži si vybírají za "potomka" chlapce a ženy lesby děvče. A navíc jeden bezbožný protestantský pastor, co tzv. “oddává” homosexuální páry a který si svévolně vykládá Bibli po svém.

Homosexualistická ideologie jako součást tzv. projektu “na výměnu kulturních tradic a hodnot společnosti”. 
Pět etap na cestě k zavedení absolutní nadvlády homosexualistických ideologů a aktivistů ve společnosti a ve státě:

1)První etapa
je etapa prosazení tzv. “tolerance” k homosexuálům = heslo: "nechejte homosexuály žít po jejich způsobu života"
2)Druhá etapa
je etapa tzv. “rovnoprávnosti” s homosexuály = heslo: "přijměte homosexuály mezi sebe, vždyť jsou to lidé jako vy, mají svá práva"
3) Třetí etapa
znamená již vyzvednutí údajné výjimečnosti homosexuálů = heslo: "homosexuálové jsou výjimečný, nedotknutelný druh se svébytnou kulturou, jejich práva musí být chráněna zvláštními zákony"
4) Čtvrtá etapa
znamení již vynucenou účast celé společnosti na životě homosexuálů = heslo: "celá společnost musí nejen respektovat dogmata homosexualistické ideologie, ale musí ji vnitřně přijmout za svou a aktivně podílet se na ní"
5) Vše nakonec vyvrcholí závěrečnou pátou etapou
, kterou je již etapa nadvlády homofašismu nad celou společností a státem, etapou homofašistické perzekuce a homofašistického trestání celé společnosti = heslo: "kdo jakkoliv nebo v čemkoliv nesouhlasí s homosexualistickou ideologií nebo má cokoliv proti homosexuálům, musí být velice přísně potrestán"
No...sami podle tohoto modelu zjistěte, kde se nacházíme nyní my, v naší společnosti. V USA už jsou na konci - na pětce...A bohužel ne jen v USA, ale homofašistická diktatura vládne i v Kanadě, ve Velké Británii, Francii, Holandsku, ve skandinávských státech atd. 
Ptáte se: Co je to Homofašismus?
Definice pojmu homofašismus:
Homofašismus je totalitní způsob organizování společnosti, kdy se prosazují zájmy homosexualistických ideologů a aktivistů, s kterými musí každý vždy a ve všem bezpodmínečně souhlasit a nikdo nesmí mít žádné, a to ani sebemenší námitky vůči jejich homosexualistické ideologii, jinak mu budou vyvozeny velmi vážné osobní následky jako: zesměšňování, pomlouvání, hanobení, pokuty, veřejné demonstrace proti jeho osobě, odepření práva na svobodný projev, ztráta zaměstnání, znemožnění podnikání nebo vědecké práce, ba někdy až uvěznění, a vždy poněkud absurdní onálepkování dotyčné oběti homofašistických pronásledovatelů slovem ”nenávist".
Homofašismus stále nabírá na síle. Pohleďme námatkově na alespoň některé jeho dosavadní nenávistné projevy:

1./ Pastor Ake Green byl v roce 2004 ve Švédsku odsouzen na měsíc vězení za to, že ve svém kázání v kostele informoval své věřící o tom, že Písmo Svaté (Bible) odsuzuje praktikování homosexuality.

2./ Italskou republikou v roce 2004 oficiálně navržený kandidát na eurokomisaře Rocca Buttiglione nominován na evropského komisaře pro oblast spravedlnosti a vnitra byl Výborem pro vnitřní věci Evropského parlamentu odmítnut z toho důvodu, že „se jako katolík a filozof vyslovil proti praktikování homosexuality“.

3./ Čtyři Švédové rozdali v roce 2004 na jisté střední škole sto letáků proti homosexualistické propagandě na školách. Když byly švédským Nejvyšším soudem odsouzeni k trestu vězení plus dostali ještě i pokutu až dva tisíce eur, odvolali se proti tomuto nespravedlivému rozsudku k Evropskému soudnímu dvoru pro lidská práva, aby tam prosadili své právo na svobodu projevu. Rovněž ale i tento Evropský soud však v únoru 2012 tento nespravedlivý rozsudek švédského nejvyššího soudu potvrdil s tým, že rozhodnutí švédského nejvyššího soudu bylo údajně prý „přiměřené“, protože letáky byly údajně prý „zbytečně urážlivé“.

4./ Pracovnice matriky ve Velké Británii Lillian Ladeleová žádala, aby z důvodu svědomí byla zbavena povinnosti provádět homosexuální tzv. „svatební obřady“. Nadřízení ji proto vyhrožovali vyhazovem ze zaměstnání. Jelikož se Lillian Ladeleová plným právem cítila zastrašována a ponižována, iniciovala pracovněprávní proces, který sice vyhrála, nicméně druhá strana přednesla spor před „Evropský soud pro lidská práva“, kde je sice tento soudní spor stále otevřen, nicméně podle všech známek rozhodování tohoto soudu v minulosti rozhodne s největší pravděpodobností i tentokrát ve prospěch homosexualistů a proti normálnímu člověku.

5./ Bruselskému arcibiskupovi André-Josephu Leonardovi homosexualističtí výtržníci házeli při mši svaté a při přednášce na Katolické univerzitě v Lovani do obličeje dorty. Jeden z útočníků prohlásil: „Zasloužil si to za všechny gaye, co se doma stydí se ke své orientaci přiznat, a za všechny holky, co by chtěli jít na interrupci.“

6./ Ve Francii byl poslanec Národního shromáždění Christian Vanneste v roce 2006 byl odsouzen na pokutu 3000 euro za výrok, že homosexuální chování stojí morálne níže než heterosexuální.

7./ Gary McFarlane byl vyhozen ze zaměstnání z poradny Relate, protože z důvodu svědomí odmítal radit párům stejného pohlaví „jak zlepšit jejich sexuální vztahy“. Jelikož se Gary McFarlane plným právem cítil diskriminován za to, že postupoval podle vlastního svědomí, přednesl případ před soudem pro pracovní záležitosti, který však rozhodl, že vyhazov Garyho McFarlaneho byl údajně prý oprávněný.

8./ Vládnoucí homosexualistický režim ve Velké Británii všem školám, a to bez jakékoliv výjimky i křesťanským školám naoktrojoval tzv. „Směrnice o sexuální orientaci“ ( Sexual Orientation Regulations, SOR ), které jsou platné od roku 2007 a zakazují vyučovat křesťanskou sexuální morálku takovým způsobem, „jako by byla objektivně pravdivá“. A v roce 2014 zašel vládnoucí homosexualistický režim ve Velké Británii ve svojí politice porušování svobody náboženství ještě dál a přímo vnutil všem školám, a to i původně do té doby ještě „jakž takž“ křesťanským školám otevřenou homosexualistickou a genderovou ideologickou indoktrinaci křesťanských dětí.

9./ Na podzim 2007 se manžel Janne Damelle rozhodl pro rozvod svého manželství s tím, že je homosexuál. Proto se ocitli na soudě. Tento homosexuál žádající o rozvod svého manželství chtěl získat svěření dětí do své péče. Celý jeho postoj na soudě lze shrnout jednou větou. „Jsem gej, mám nárok na svá práva.“ A zabralo to. Sudca mu dal úplně všechno, co chtěl. Na konci mu soudce dokonce ještě řekl, „pokud by jste žádali více, mohl jsem vám to dát.“

10./ Anthony Priddis, anglikánský biskup z Herefordu ve Velké Británii byl v roce 2008 odsouzen k pokutě 47345 liber ( 63 tisíc eur ) a k povinné účasti v tzv. „kurzu rovných příležitostí“ ( equal opportunity training ), protože nebyl ochoten přijmout aktivního homosexuála na pozici svého asistenta pro práci s mládeží. Navíc musel biskup odmítnutému uchazeči zaplatit sedm tisíc liber tzv. „odškodného“ za údajnou „psychickou ujmu“ ( psychiatric injury ) a dalších šest tisíc liber za údajnou „citovou ujmu“ ( injury of feelings ).

11./ Polská ministryně pro rovnost Elzbieta Radziszewska byla pro svůj tzv. „homofobní výrok“ v jisté talkshow po mediální kampani vyloučena z poroty Novinářské ceny Evropské Unie „Společně proti diskriminaci“ ( Together against Discrimination ) za to, že řekla, že „katolické školy musí mít právo odmítnout aktivního homosexuála jako učitele, protože by to mohlo vést ke konfliktům s principy školy“.

12./ Na odborný kongres Akademie pro psychoterapii a pastorační činnost, který se konal ve dnech 20. – 24. května 2009 v Marburgu v Německu byla pozvána jako přednášející i lékařka Dr. Christl Vonholdtová, vydavatelka Bulletinu „Německého institutu pro mládež a společnost“, který publikuje vědecký výzkum na téma homosexuality ( www.dijg.de ), a Markus Hoffmann, vedoucí organizace „Řeka v poušti“ ( Wüstenstrom ), která nabízí pomoc lidem trpícím homosexualitou a toužícím po změně své homosexuality v heterosexualitu. Podobně jako předtím i na jiných kongresech, také v tomto případě homosexualistické hnutí LSVD ( Německé sdružení lesbiček a gayů Lesben- und Schwulenverband in Deutschland ) zahájilo v médiích nenávistnou kampaň a zastrašování, aby těmto dvěma renomovaným vědcům zabránilo na marburském vědeckém kongresu vystoupit, ba dokonce usilovali i o zrušení celého kongresu.

13./ Evropský komisař z České republiky pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla prohlásil v listopadu 2009, že z tzv. „antidiskriminačních zákonů“ ve věci tzv. „sexuální orientace“ nesmí existovat absolutně žádná výjimka, a to ani z důvodů náboženství a svědomí.

14./ Stefan Schmidt, spolupracovník sdružení „Řeka v poušti“ ( Wüstenstrom ), která nabízí pomoc lidem trpícím homosexualitou a toužícím po změně své homosexuality v heterosexualitu pronesl 9. prosince 2009 na konferenci OECD o svobodě náboženství ve Vídni zprávu o útocích homosexualistů na práci tohoto sdružení: 1.) lživé označování členy sdružení Wüstenstromu za údajné „pravicové radikály a popírače holocaustu“; 2.) otevřený nátlak na organizátory a spolupracovníky Wüstenstromu, aby nepořádali svá fóra; 3.) výtržnosti i fyzické útoky homosexualistů během organizovaných akcí; 4.) homosexualistický nátlak na časopisy a vydavatelství, aby nezveřejňovaly informace o této organizaci, její práci a akcích; 5.) homosexualistický nátlak na poskytovatele zdravotnických služeb, pojišťovny a profesní organizace, aby zakázali léčbu, terapii homosexuality a její provádění aby trestali sankcemi.

15./ Britskou psychoterapeutku Lesley Pilkingtonovou pokrytecky požádal žurnalista Patrick Strudwick o terapeutickou pomoc, protože údajně prý „trpí svou homosexuální orientací“. V pokrytecky předstíraném zájmu absolvoval dvě terapeutická sezení a pak o nich publikoval svou lživou demagogickou správu v deníku The Independent. Terapeutce Lesley Pilkingtonové následně profesní sdružení pohrozilo vyloučením, protože údajně prý pracuje „bezohledně, bez respektu, dogmaticky a naprofesionálně“. Novináře Patricka Strudwicka naopak homosexualistická organizace „Stonewall“ ocenila jako „žurnalista roku“.

16./ Španělská homosexualistická levicová socialistická vláda Josého Zapatera napařila jisté křesťanské televizní stanici pokutu sto tisíc eur za to, že odvysílala sérii reklam za rodinu a proti homosexuálnímu životnímu stylu.
17./ Španělský soudce v oboru rodinného práva Fernando Calamita byl vládnoucím homosexualistickým režimem ve Španělsku potrestán desetiletým zákazem výkonu povolání a navíc i musel zaplatit 6000 eur žalobkyni za to, že v rámci výkonu své soudcovské funkce jako soudce vydal spravedlivý rozsudek, kterým odmítl povolit adopci malé dívky lesbickou partnerkou matky dítěte. Soud soudící tohoto soudce vydal nespravedlivý rozsudek ve kterém odsoudil tohoto soudce s tím, že tento souzený soudce tento spravedlivý rozsudek vydal údajně prý jako katolík a to na základě svých tzv. „homofobních názorů“.
18./ V roce 2010 za vlády Tonyho Blaira tato vláda jednak přijala tzv. „zákon o stejném zacházení“, jednak interpretovala tzv. „zákon o regulování sexuální orientace“ takovým způsobem, že nutila církevní instituce že mají považovat zvrhle zvrácené homosexuální perverzní úchyláky jako tzv. „partnery téhož pohlaví“ za údajně prý tzv. „potencionální adoptivní rodiče“, v důsledku čeho všechny katolické adopční agentury ve Velké Británii museli najednou ukončit svou činnost, a to i přesto že mnohé z těchto adopčních agentur měli dlouhou a to i více než stoletou tradici své existence. Zrušeny byly z toho důvodu, protože tyto katolické adopční agentury v souladu se svojí katolickou vírou nemohli akceptovat zprostředkovávání adopcí dětí pro homosexuální a lesbické páry k čemuž se je pod pohrůžkou jejich zrušení snažil k tomuto nemravnímu postupu donutit současný homosexualistický režim vládnoucí momentálně ve Velké Británii. A k podobným barbarským případům došlo i v USA a ve Španělsku.
19./ V roce 2010 jistý pouliční kazatel ve Skotsku označil homosexualitu za hřích. Zatkla ho policie a soud mu napařil pokutu tisíc liber za tzv. „homofobní vyjádření“.
20./ Kandidát skotských „konzervativců“ Phillip Lardner byl v dubnu 2010 vyhozen z tzv. „konzervativní strany“, protože se na své internetové stránce vyslovil proti tomu, aby byly homosexuální svazky postaveny na roveň manželství, a vystoupil proti jejich státní podpoře.
21./ Míra všudypřítomného totalitního špehování a udavačství homosexualistického vládnoucího režimu ve Velké Británii zašla až tak daleko, že například v roce 2010 bylo 34000 malých dětí z mateřských školek ve Velké Británii tzv. „nahlášeno úřadům“ za to, že tyto malé děti z mateřských škol údajně prý používaly „homofobní“ nadávky. Podle svérázné interpretace vládnoucího homosexualistického režimu ve Velké Británii se tímto totalitním všudypřítomným špehováním a udavačstvím dokonce i samotných malých dětí z mateřských školek měla údajně prý „vymýtit šikana mezi dětmi“.
22./ V roce 2011 prominentní britské pisatelce úvodníků Melanii Philippsové bylo vyhrožováno smrtí poté, co v deníku The Daily Mail vyjádřila kritiku nařízení homosexualistického vládnoucího režimu ve Velké Británii, že se učitelé ve všech vyučovacích předmětech mají pozitivně vyjadřovat o homosexualitě. Novinářku Melanii Philippsovou za to e-maily, Internet a prorežimní mainstreamová média zaplavila nenávistí a výkřiky násilí.
23./ Britského křesťanského lékaře Dr. Hanse-Christiana Raaba vyhodili v únoru 2011 ze zaměstnání ze státní protidrogové poradny na nátlak homosexualistických organizací, protože Dr. Hans-Christian Raab konstatoval obecně známý fakt souvislosti mezi homosexuálním způsobem života, užíváním drog a zneužíváním dětí. V jedné odborné zprávě totiž napsal: „Ačkoli většina homosexuálů nejsou pedofilové, je mezi pedofily nadprůměrně velký podíl homosexuálů a hnutí homosexuálů se překrývá s hnutím za akceptování pedofilie.“ Vyhozen ze zaměstnání byl Dr. Hans-Christian Raab paradoxně i přes to, že se tímto svým vyjádřením plně shoduje s dokumentem svého zaměstnavatele Ministerstva vnitra, v němž se konstatuje, že „20 – 33 % případů zneužití dětí je homosexuální povahy“.
24./ Parlamentní tajemník frakce Svaz 90/Zelení a poslanec německého spolkového sněmu Volker Beck se v dopise předsedovi Diakonického díla Evangelické církve v Německu Johannu Stockmeierovi ze dne 10.11.2011 domáhal vyloučení „Ofenzivních mladých křesťanů“ ( Offensive Junge Christen, OJC ) a „Bílého kříže“ z Diakonie za to, že homosexuálům toužícím po změně své homosexuality v heterosexualitu nabízejí pomoc a podporu při léčbě, terapii jejich homosexuality.
25./ Když přednášela špičková německá křesťanská sociologička Gabriele Kuby o gender mainstreamingu v roce 2011 v Jeně a v roku 2012 v Heilbronnu, nenávistnými demonstracemi samozvané skupiny Antifa a homosexualisté protestovali proti svobodě projevu této konkrétní křesťanské vědkyně.
26./ Křesťanský seminář v New Jersey v USA byl v roce 2012 soudem přinucen dát své prostory k dispozici pro svatby osob stejného pohlaví s odůvodněním, že „ústava povoluje zasahování do náboženské svobody v zájmu důležitějších společenských cílů“.
27./ V Německu v prosinci 2012 požádal Autonomní referát leseb a gayů na univerzitě v Kolíně nad Rýnem ( LuSK ) univerzitu, aby zakázala přednášku profesorky Edith Düsingové u příležitosti 250. výročí narození Fridricha Schillera. Jediným důvodem bylo to, že profesorka Edith Düsingová podepsala „Prohlášení za svobodu a sebeurčení“. Za to byla obviněna z tzv. „homofobie“. Přednáška byla rušena půlhodinovým homosexuálním líbáním.
28./ Peter a Hazelmary Bullovi z Velké Británie odmítli dát dvěma mužům ve svém vlastním penzionu dvojlůžkový pokoj. V únoru 2012 jim soud uložil za to pokutu 3600 liber. Rovněž odvolací soud tento nespravedlivý rozsudek potvrdil s tím, že se jednalo údajně prý o porušení tzv. „zákona o rovnosti příležitostí“ ( Equality Act Regulations ).
29./ Všechny rakouské školy dostaly pokyn od vlády, že musejí vést tzv. „sexuální výchovu“ v duchu „plurality hodnot – respektu vůči homosexuálním a lesbickým stejnopohlavním formám partnerství … kritické diskuse s různými argumenty“. Vyučující a informační materiál s jiným názorovým stanoviskem nelze dále akceptovat. A tyto homosexualistické pokyny rakouská vláda naoktrojovala dokonce i křesťanským školám.
30./ V USA dva křesťanští pekaři dostali pokutu 150 tisíc dolarů za to, že odmítli upéct homosexuálům tzv. „svatební“ dortu.
31./ Křesťanským manželům Eunice a Owenovi Johnsonovým bylo odňato oprávnění vzít si děti do pěstounské péče, protože jako křesťané k nelibosti homosexualistického vládnoucího režimu odmítali prezentovat homosexuální životní styl jako něco pozitivního a navíc i trvali na tom, že budou děti brát na nedělní bohoslužbu. Soud na který se manželé obrátili rozhodl, že ochrana před diskriminací na základě tzv. „sexuální orientace“ má údajně prý přednost před ochranou před diskriminací na základě náboženského přesvědčení. Rovněž odvolací nejvyšší soud tento nespravedlivý rozsudek potvrdil.
32./ V roce 2014 firmou Mozilla / Firefox byl vyhozen její obchodní ředitel Brendan Eich, když vyšlo najevo, že před 6 lety přispěl na kampaň za normální přirozené manželství v Kalifornii.
33./ V roce 2014 na sestru Jane Dominic z katolické školy Aquinas College v Severní Karolíně se spustila nenávistná verbální palba za to, že mluvila o učení církve na téma homosexuality.
34./ V roce 2014 kaplana skotské církve vyhodili za to, že na Facebooku uveřejnil příspěvek kritizující legalizaci “manželství homosexuálů” v Skotsku.
35./ V roce 2014 Univerzita vo West Indies vyhodila z práce svetově známeho odborníka na AIDS poté, co soudním úřadníkům v Belize řekl, že homosexuální chování je hrozbou pro veřejné zdraví.
36./ V roce 2014 štát tzv. "prověřuje" massachusettskou katolickou školu za to, že stáhla ponuku práce pro muže, který žije v "manželství" s jiným mužem.
37./ V roce 2014 istý Kanaďan podal stížnost kvůli údajnému porušení lidských práv na svoji bývalou katolickou školu za projevy tzv. “homofobie”.
38./ V roce 2014 společnost Disney pohrozila, že přestane financovat Skauty Ameriky, pokud nepovolí působit homosexuálním vedoucím.
39./ V roce 2014 učitel z katolické školy žaluje svého bývalého zaměstnavatele za to, že byl propuštěný na základe tzv. "sňatku" s jeho homosexuálním partnerem.
40./ V roce 2014 římské úřady navrhují zákaz aktivit spojených se Dnem otcův na školách, kam chodí děti, které vychovávají dvě “mámy”.
41./ V roce 2014 Obama pohrozil představitelům americké armády, že když nebudou respektovat zrušení zákona, který zakazoval ptát se členů armády na jejich orientaci, budou muset ze svých pozicí odejít.
42./ V roce 2014 kanadští homosexualističtí aktivisté chtějí demonstracemi a peticí zabránit Američanovi podporujícímu rodinu, aby přednášel na pro-life konferenci.
43./ V roce 2014 homosexualističtí aktivisté bojkotují úplně nový obchod s přírodními potravinami v Oregoně, ještě před tím, než se otevřel, protože jeho majitelé podporují přirozené manželství. Taktéž homosexualističtí aktivisté plánují blokovat dodávání tovaru do obchodu.
44./ V roce 2014 homosexualistickým aktivistům se podařilo uspořádat každoroční “Den ticha" na státních školách v USA, aby “se tak vykořenilo konservativní smýšlení".
45./ V roce 2014 tím svatebních fotografů z Nového Mexika prohrál na americkém nejvyšším soudu, protože porušili zákon o “sexuální orientaci", když odmítli fotit "svatbu" leseb. Museli zaplatit pokutu 6 000 dolarů.
46./ V roce 2014 homosexualistický režim vládnoucí v USA zakázal dvěma pekařům provozovat pekárnu a vykonávat i jejich pekařskou živnost za to, že odmítli upéct svatební dortu pro dva homosexuály.
47./ V roce 2014 ve Veliké Británii zase pokutovali majitelku penziónu v Londýně za to, že odmítla ve svém vlastním penziónu ubytovat dva homosexuály.
48./ V roce 2014 soudce v New Yorku uvalil pokutu 13 000 dolarů na katolické manžele Roberta a Cynthii Giffordovce, majitele farmy v oblasti Albany za to, že odmítli pronajmout svůj vlastní majetek lesbickému páru, který tam na jejich majetku chtěl uzavřít tzv. "homosexuální sňatek".
49./ V roce 2014 Scott Brockie odmítl vytisknout ve své tiskárně materiály s homosexualistickou propagandou. Byl za to zažalován a soudní náklady ho stáli statisíce dolarů.
50./ V roce 2014 Davidovi Parkerovi z Lexingtonu v Massachussets se nelíbilo, že jeho synovi a ostatním šestiletým prvňáčkům ve škole čtou homosexualistický příběh "King and king" končící homosexuální tzv. "svadbou" dvou mužů. Protestoval v škole, lidé z vedení školy na něj zavolali policii a Parker strávil den ve vězení. Na svobodu se dostal na kauci 1000 dolarů.
51./ Soudce z lidu Richard Page byl koncem roku 2014 „konzervativním“ ministrem spravedlnosti Chrisem Graylingem dočasně zbaven práva soudit poté, co v soukromém rozhovoru se svými kolegy konstatoval, že dítě nemá být adopčním řízením svěřeno mužskému homosexuálnímu páru, ale skutečným manželům. Prostě že je lepší, když dítě vychovává tatínek s maminkou, než dva „tatínci“. Richard Page byl shledán vinným z diskriminace žadatelů pro jejich sexuální orientaci a z „rozhodování na základě svého náboženského přesvědčení“. A teď pozor: K soudní praxi se může vrátit až poté, co úspěšně absolvuje speciální „kurs rovného zacházení“. Byl též obviněn z údajného porušení soudní přísahy zavazující jednat „v zájmu dítěte“. Vzhledem k tomu, že přísaha, kterou Richard Page skládal, končí slovy „k tomu mi dopomáhej Bůh“, nemůže být rozsudek nad tímto soudcem již o nic absurdnější.
52./ V prosinci 2014 krátce před vánoční přestávkou (městské rady) nechala washingtonská městská rada projít zákon, který by měl donutit křesťanské školy, aby uznali LGBT studentskou skupinu anebo aby jeden den hostili „gay pride“ na své akademické půdě, tj. přinutit náboženské školy k tomu, aby uznávali a umožnili financování a využívání svých zařízení skupinami zastávajícími postoje, které jsou v přímém rozporu s přesvědčením těchto škol ohledem manželství a sexuality.
53./ Koncem ledna 2015 podal vyhozený náčelník hasičů Cochran stížnost (známou jako „obvinění z diskriminace“) americké Komisi pro rovnost příležitostí v zaměstnání. Náčelník obvinil město Atlanta z diskriminace na základe náboženského přesvědčení, protože ho vyhodili ze zaměstnání za to, že napsal knihu o křesťanství, kde se zmiňuje i homosexualita.
54./ V sobotu 30. ledna 2015 v Německu pokojná demonstrace asi 150 rodičů v Hamburku zneklidněných s pro-homosexuálními osnovami tzv. "sexuální rozmanitosti" na německých školách, školkách a jeslích a skorou sexualizací jejich dětí pokojně stáli s hesly jako "Držte se od našich dětí", "školka není bohémský klub" a "Ať jsou naše děti dětmi" vyjadřující tak nesouhlas s touto povinnou tzv. "sexuální výchovou", která se začíná již od jeslí jednak propagací homosexuality mezi jejich dětmi, jednak zaváděním nevhodné předčasné sexualizace jejich dětí; byla napadena násilním útokem ze strany homosexuálních aktivistů pokrytecky nesoucími ručně malovaná hesla oslavující "toleranci" spolu s homosexualisticky smýšlejícími radikálními ltralevičáky a anarchisty. Tito útočící homosexualisté a homosexuálové pokřikovali na křesťanské rodiče různé oplzlosti a nenávistná hesla, plivali na ně, házeli na ně vejce a malé pytlíky s výkaly a barvou. Navíc pokojně demonstrujícím křesťanským rodičům homosexualisté a homosexuálové roztrhali káble reproduktorů, vytrhali jim stránky z Bible a použili je na utření zadku, pak z nich udělali kuličky a házeli je na rodiče.
55./ Zaměstnanec mezinárodní IT firmy s pobočkou v Brně byl v roce 2014 vyhozen ze zaměstnání poté, co ve vnitropodnikové e-mailové komunikaci projevil nesouhlas s firemní podporou homosexualistické agendy.
56./ Třiadvacetiletý Francouz Nicolas Bernard-Busse byl v roce 2014 uvězněn na čtyři měsíce za to, že přijel protestovat proti vládní homosexualistické agendě před televizní studio, a že měl na sobě tričko s obrázkem, který vládnoucí Hollandův socialistický režim a jeho média označují za nepřijatelný, údajně prý „extrémistický“. Je na něm vyobrazena matka, otec, a dvě malé děti.
57./ USA v roce 2015 vyhlásili, že by Nigérii v boji s extremistickou islamistickou teroristickou skupinou Boko Haram pomohli jen tehdy, když Nigérie změní svoje zákony týkající se homosexuality, plánovaní rodičovství, antikoncepce a kontroly porodnosti, což je typická forma vydírání ze strany homosexualistického režimu USA, která je protichůdná k oficiálně vyhlašované údajné oddanosti Západu vůči „svobodě“. Oba státní tajemníci USA – John Kerry i jeho předchůdkyně, Hilary Clintonová – řekli, že podpora „práv“ homosexuálů je pro sféru americké zahraniční politiky programem s „nejvyšší prioritou“. Skutečnost, že nedostatek reakce USA na Boko Haram má politické důvody, podpořil i republikánský kongresman Steve Stockman, který řekl, že USA má „informace“, které by pomohli Nigérii znovu najít 200 dívek, které teroristická skupina Boko Haram unesla. Před rokem USA důrazně vyjádřily odsouzení zákona zakazujícího homosexuální aktivitu, který schválil nigerijský parlament.
58./ Dne 27. února 2015 londýnská Královská Univerzita King's College in London oznámila, že zvažuje požadavky homosexualistických aktivistů, aby portrét absolventa lorda Careyho, bývalého arcibiskupa z Canterbury, sňala z výstavy známých bývalých studentů ve své hlavní budově, protože je proti tzv. „manželství“ osob téhož pohlaví.
59./ Rodina McArthur, která vlastní pekařskou firmu Ashers, byla britským okupačním režimem v okupovaném severním Irsku obviněna, že údajně prý diskriminuje homosexuály v prodeji svých výrobků, údajně prý z jakési britským okupačním režimem v okupovaném severním Irsku blíže nijak nespecifikované údajné tzv. „nenávisti“ k tzv. „homosexuální sexuální orientaci“. V květnu 2014, Ashers odmítla vyzdobit dortu s heslem „Podporujeme manželství homosexuálů“, protože toto heslo je v rozporu s jejich křesťanskou vírou. Gareth Lee, homosexualistický LGBT aktivista, který si objednal dortu, následně je zažaloval u britského okupačního orgánu v okupovaném severním Irsku tzv. „Komisi pro stejné zacházení pro Severní Irsko“. A po několika měsících v roce 2015, se Komise rozhodla pokračovat tzv. „právními kroky“ proti Aahers, respektive nutit je, aby finančně tzv. „odškodnili“ pana Lee z toho důvodu, že byl údajně prý tzv. „diskriminován“ kvůli své tzv. „homosexuální sexuální orientaci“.
60./ V roce 2015 Patricia Jannuzziová, učitelka náboženství s 30-letou praxí na tzv. „katolické“ střední škole Nepoškvrněné v Sommerville, v New Jersey v USA byla vyhozena ze školy za to, že na svém osobním profilu na Facebooku napsala komentáře podporující oficiální postoj Katolické církve k rodině a homosexuálnímu tzv. „manželství“.
61./ Organizace Christian Legal Centre (CLC) v roce 2015 vyzvala „politiky k naléhavým opatřením“ v souvislosti s výsledky výzkumu, podle kterého se křesťané ve Veliké Británii bojí o své pracovní místa za to, že mají tradiční křesťanský postoj vůči sexu a manželství.
62./ V roce 2015 ve Veliké Británii vyhodili ze zaměstnání katolického učitele za to, že svým kolegům v škole rozdával pohlednice propagující kampaň proti homosexuálním tzv. „manželstvím“.
63./ V roce 2015 ve Veliké Británii soudce odsoudil pouličního evangelizátora, který dostal pokutu za to, že v ulicích Taunton a Somerset citoval jeden verš z Bible, který odsuzuje homosexuální chování. Soudce Shamim Ahmed Qureshi z Bristolského královského soudu nařídil pokutu Mikovi Overdovi, bývalému výsadkáři, který se stal křesťanem a evangelizátorem, a to ve výši 200 liber (297 amerických dolarů) a uložil mu zaplatit 1200 liber (1780 dolarů), které zahrňovali 250 liber )371 dolarů) jako kompenzaci homosexualistickému aktivistovi, který podal stížnost. Mikovi Overdovi tak bylo nařízeno zaplatit náhradu za způsobení údajné „emocionální škody“ homosexualistickému aktivistovi, který se k němu agresivně přiblížil a vyžadoval od něho diskusi na toto téma. Nedošlo k žádnému ublížení, zranění, ani krádeži, jen k jednoduché neshodě nad teologií, za co dostal Mike Overd pokutu.
64./ Křesťanská rodina O'Connorova jako vlastník pizzerie Memories Pizza, konkrétně pan Kevin O'Connor společně i se svojí dcerou ve městečku Walkerton v americkém státě Indiana v USA byli navštíveni jistým místním novinářem, který jim položil hypotetickou otázku zda-li by teoreticky uspořádali tzv. „svatební hostinu“ homosexuálům, na což majitelé zdejší pizzerie mu odpověděli, že v restauraci obslouží všechny zákazníky, ale s odvoláním se na zdejší zákon o náboženské svobodě státu Indiana by odmítli se podílet na tzv. „svatební oslavě“ osob téhož pohlaví, protože jejich náboženské přesvědčení jim nedovoluje poskytovat služby homosexuálním tzv. „svatebčanům“. Po tomto prohlášení se na rodinu O'Connorovu spustila vlna fanatické zuřivé nenávisti ze strany homosexualistických extremistů, kteří se rodině O'Connorově začali vyhrožovat smrtí, na adresu restaurace zveřejňovali negativní online hodnocení a dalšími způsoby obtěžovali rodinu. Během několika hodin byly sociální sítě plné výzev k bojkotu pizzerie a rodina O´Connorových obdržela desítky výhrůžek smrti a podpálení podniku. To přinutilo O'Connorovce zavřít podnik, který vlastnili devět let. Americké státy Connecticut, New York a Washington ohlásily, že přestávají subvencovat dopravní spojení do Indiany. Korporace vyhrožují přemístěním svých sídel do jiných států a redukcí pracovních míst v Indianě. Hollywood zde pozastavil natáčení jednoho ze svých braků a různé popové hvězdičky ruší svoje koncerty. Provoz pizzerie musel být přerušen, neboť její majitelé jsou ohroženi na životech i majetku. Indianští zákonodárci ze zbabělé obavy o své politické přežití odhlasovali novelu zákona o náboženské svobodě, jež bere „práva homosexuálů“ v ochranu a republikánský guvernér Michael Pence ji svým podpisem obratem stvrdil. Pod vlivem sekularistického nátlaku ze strany korporací guvernér Mike Pence prohlásil, že Zákon o náboženské svobodě státu Indiana neochrání křesťanské pekaře či květináře před postihem, odmítnou-li poskytnout své služby tzv. „svatebním“ hostinám osob stejného pohlaví.
65./ V březnu 2015 dva homosexuální italští módní návrháři Domenico Dolce a Stefano Gabbana, kteří jsou rovněž i spolumajitelé módní návrhářské firmy Dolce & Gabbana sklidili vlnu fanatické nenávisti a šikanování ze strany italských ale i jiných západoevropských a také i severoamerických prorežimních masmédií a homosexuální lobby LGBT obviňujíc v masmédiích oba tyto homosexuály z tzv. „homofobie“ za to, že se veřejně vyslovili ve prospěch přirozené rodiny, ve prospěch přirozeného manželství muže a ženy, jakož i práva všech dětí mít otce a matku; a současně i odmítli používání tzv. "náhradního mateřství" jako „výrobni dětí“ pro homosexuály, jakož i odmítli homosexuální adopce dětí a tzv. "homosexuální manželství". I tento případ dvou italských homosexuálů společně i s tisíci jiných případů homosexuálů a lesbiček, kteří například se z vlastní iniciativy dobrovolně léčí anebo alespoň po vlastní léčbě své homosexuality touží, což jasně dokazuje, že dnešní masmediálně všudypřítomní homosexualističtí ideologové, propagandisté a aktivisté sice kontrolují hlavní západoevropská a severoamerická masmédia, avšak v žádném případě nejsou ani zdaleka reprezentanty všech homosexuálů a lesbiček jak se to v masmédiích snaží lživě předstírat. Ba dokonce dá se říci, že dnešní homosexualističtí ideologové, propagandisté a aktivisté reprezentují v skutečnosti postoje a zájmy pouze jen agresivní militantní menšiny homosexuálů a lesbiček, zatímco převážná většina obyčejných homosexuálů a lesbiček je samotné jakož i jejich homosexualistickou ideologii a propagandu kategoricky odmítá a distancuje se od ní.
Atd.atd. atd….
To je dnešní teror homofašistické loby. Homofašisté došli až k tyranii. Zkřižte jim nějak cestu a budou vás bojkotovat, přijdete o práci, zaplatíte pokutu a povláčí vás po vládních institucích, soudech anebo vás zatknou, uvrhnou do žaláře či podobně.
A nemluvíc již o tom, že když někdo nesouhlasí se sexem mezi dvěma muži, který se vyzdvihuje na úroveň normálnosti, zákonnosti a manželství - takovíto lidé jsou vláčeni jedovatými médii a veřejně odsouzeni, aby v nich svět navždy viděl ”nenávistné tyrany”. A kam toto všechno spěje? Do toho jistého bodu jako i každý jiný fašistický režim - do úplného vyhlazení jakékoliv opozice. Všechny rozdrtit!! Bez milosti - Pozabíjet je všechny!!!
Toto se stane, když se svědomí trýzněnému vinou za své homosexuální zvrácenosti připomene pravda - odpovídá násilím, protože nemůže strpět, když má zaznít pravda.
Proto tedy toto homosexualistické svědomí ustoupí do pozice oběti a hledá soucit - a tuto roli hraje dokonale - pokud nezacítí správnou chvíli na protiúder a když ta chvíle nastane, nemá slitování. Všechno, co mu stojí v cestě, zničí.
Když Vy homosexualisté chcete aby homosexuálové mohli mít sex s týmž pohlavím, prosím jak se komu líbí! Přáli bychom si sice opak, protože my křesťané víme, že tímto hříchem sodomie vystavujete Vy všichni svůj věčný život vážnému nebezpečí věčného zatracení v pekle, ale zastavit nikoho nemůžeme. Avšak, toto ani zdaleka není to jediné, co Vy homosexualističtí ideologové a aktivisté chcete.
Chcete rozdrtit každého, kdo si myslí, že to, co homosexuálové dělají, je špatné.
Avšak když někdo praktikuje sex s týmž pohlavím, to je skutečně špatné a je to i proti přirozenému řádu přírody a přímé porušení morálního zákona!
A má to navíc nešťastné důsledky nejen pro jeho další život, ale i ten současný. Zvýšené užívání drog, promiskuita, alkoholizmus, sebevraždy, deprese, pohlavně přenosné choroby, výrazně nižší věk úmrtí - všichni tito démoni slídí v podsvětí homosexuálů a i jediné slovíčko, které chce homosexuály uchránit před touto cestou, je homosexualistickými aktivisty a ideology přijato s bojovným hřmotem skutečné nenávisti.
Svět homosexualistů se hemží démony, kteří chtějí zničit duše lidí a čekají na slabá místa homosexuálů narušeného vztahu s rodiči anebo traumata ze zneužívání či množstva dalšího zla, za které mohou homosexualističtí ideologové a aktivisté, kteří mají pokřivený pohled na svou zvrácenou homosexualistickou ideologii, kterou ďábel - Satan udržuje při živote.
Intenzita nenávisti vůči opozici této homofašistické tyranii je jasným ukazovatelem, že za tím vším stojí otec lži, Ďábel – Satan který tu celou homosexualistickou ideologii a hnutí řídí.
Už jen z tohoto důvodu musíme být my křesťané zásadně proti výše popsané tyranii homofašismu.
Bůh žehnej duševně a evolučně zdravě myslícím lidem jakékoliv sexuální orientace a dezorientace !
Bože, dej nám sílu zbavit sebe a naše potomky degenerovaně myslících lidí !

Ing, Lubomír Balvín
Predseda Rady a VV Únia mužov Slovenska – hnutie pre rodiny
Riaditeľ Poradne pre otcov a rodinných príslušníkov

Marcela Vetráková
Predsedníčka Klubu žien a matiek pri ÚMS-HPR

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka