Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Sudcovia typu JUDr. Roberta Jankovského, podpredsedu OS Považská Bystrica, so zločineckou a kriminálnou minulosťou, sú neoddeliteľnou súčasťou zločincov, sadistov, psychopatov a vrahov z vysokej politiky, ktorí riadia tento štát  

https://vk.com/vlado.pavlik                                                       

       

          Sudcovská a exekútorská profesia patrí medzi tie najzločineckejšie a najzvrhlejšie. Na čele tejto hyenistickej spodiny a luzy sú členovia ponovembrových vlád a parlamentov. Boli to práve oni, ktorí cez nimi prijaté a zrealizované zákony tu vytvorili ďalšiu skupinu arcizločineckého, arcizlodejského a parazitno-darmožráčskeho odpadu – oligarchov a finančné skupiny.

          Ale venujme sa sudcovskej profesii, kde cca 60 % jej členov považujem nielen za špinavé zberby, ale aj parazitných darmožráčov s nadštandardným príjmom, teda, pijavice prisaté na štátnom rozpočte. Taktiež zastávam názor, že tých, cca 40 %, ktorých neradím do tejto kategórie, aj pokiaľ by chceli, nemajú šancu zmeniť niečo k lepšiemu. Nielen preto, že tieto zberby sú previazané so zločincami z vysokej politiky, oligarchie, finančných skupín, konkurzných mafií na špici pyramídy, ale aj názory slovenských občanov na celkový stav slovenskej justície, hovorí jasnou rečou. V zločineckom, mafiánsko – gaunerskom a skorumpovanom Slovensku si urobili štát v štáte a nedotknuteľnosť. Dokonca nenesú žiadnu zodpovednosť za svoje profesijné zločiny, z ktorých vyplývajú aj zločiny proti ľudskosti.

          Vráťme sa do nedávnej histórie po Februári 1948 a následného obdobia, ktorému sa hovorí 50. roky minulého storočia. Vtedajšie rýchlokvasené sudcovské úderky majúci ten správny, robotnícky pôvod a členstvo v KSČ, boli tou poslednou vyškolenou inštanciou, ktorá posvätila, naplnila a zrealizovala zločiny proti ľudskosti, nalinkované KSČ a ŠtB voči tzv. triednym nepriateľom. Metódy ktoré tento triumvirát v zložení KSČ, ŠtB a justícia používal voči tým, ktorí sa dostali do tohto mlyna, v mnohých prípadoch predbehol aj tie nacistické zločiny vo vojnovom období. Boli prípady, keď niektoré obete zažili aj nacistické koncentráky, aj komunistické koncentráky v tomto období, po Februári 1948, pričom sa prakticky, jednoznačne zhodli, že tie komunistické koncentráky, ako aj metódy vyšetrovania, teda v období 50. rokov, boli omnoho horšie ako tie nacistické.

          V mnohých prípadoch z obdobia 50. rokov či z obdobia normalizácie z minulého storočia po roku 1968, sa toto povolanie dedilo, obrazne povedané, z pokolenia na pokolenie. No nie preto, aby slúžili zákonom, ich dodržiavaniu, ale aby toto krivili a zneužívali. Po novembri 1989 miesto toho, aby takéto sudcovské zberby boli vykopnuté z justície, boli to práve oni, ktorí opätovne získali rozhodujúce pozície a vplyv, čo sa aj názorne začalo prejavovať. Aby ukázali svoju silu a svoje zločinecké gény, tak tu založili špičkovú organizovanú zločineckú skupinu na najvyššej štátnej úrovni - konkurznú sudcovskú mafiu, s hlavným centrom na Krajskom súde v Bratislave. Jej predstavitelia boli a sú nielen tou najsmradľavejšou zločineckou a zlodejskou zberbou a hyenistickým odpadom, ktorého nielen ekonomické zločiny, ale aj zločiny proti ľudskosti, sú na špici pyramídy. Boli to práve oni, ktorí tu založili inštitút bieleho koňa, boli to práve oni, ktorí cez vykonštruované podvody dávali prosperujúce firmy do likvidácie či konkurzov, ktorých sa potom zmocňovali s konkurznou mafiou sudcu – arcizločinca, Zoroslava Kollára, ktorý ju založil. Dá sa povedať aj tak, že bola vygenerovaná z tejto arcizločineckej konkurznej sudcovskej mafie. Paradoxne pred týmito dvomi zločineckými skupinami z vrcholu pyramídy boli a sú pochcaní a posraní všetci doterajší prezidenti, premiéri, predsedovia parlamentov, členovia vlád, poslanci parlamentov, ministri vnútra a spravodlivosti, generálni prokurátori, riaditelia SIS.

          ČO JE ALE NAJSMUTNEJŠIE, ŽE DOTERAZ ANI JEDEN JEDINÝ SUDCA NEOTVORIL TÚTO OTÁZKU, PRIČOM SA MOŽNO VEREJNE PÝTAŤ, AKÝM PRÁVOM, NA ZÁKLADE ČOHO A KOHO, TÁTO ŠPINAVÁ SUDCOVSKÁ ZBERBA MÁ BYŤ ZÁRUKOV OBJEKTIVITY, ZÁKONNOSTI A NESTRANNOSTI? KTORÝ ČLÁNOK ÚSTAVY IM TO UMOŽŇUJE? ALEBO V SĽUBE, KTORÝ PODPISUJÚ JE NEJAKÝ DODATOČNÝ A UTAJENÝ DODATOK? PÝTAM SA VEDENIA MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI A SÚDNEJ RADY, PREČO DOTERAZ MLČÍTE A TOTO PODPORUJETE?

Ako sa realizuje zákonnosť v podaní kriminálnika Osrmana so sudcami Jankovským, Vašutom a súdnou exekútorkou z Košíc?

          Dňa 26. 3. 2015 na www.necenzurovane.net kde publikujem bol uverejnený mnou podpísaný článok pod nadpisom – „Ľubomír Osrman, prezývaný Oserman, pravá ruka konšpirátora Smatanu – biele kone Miroslava Stacha.“ Obsah článku mi diktoval človek oboznámený nielen s trestnou činnosťou Osrmana, ale aj s nezvratnými dôkazmi ohľadom tejto trestnej činnosti. Menovaný podal na mňa trestné oznámenie za ohováranie, ktoré riešilo Obvodné oddelenie Policajného zboru v Považskej Bystrici. Vyšetrovateľ dospel k názoru, že táto kauza bude odstúpená ako priestupok na Mestský úrad v Považskej Bystrici, s čím som nesúhlasil. Požiadal som, aby to bolo odstúpené kriminálnemu oddeleniu OR PZ v Považskej Bystrici, čo sa nakoniec aj zrealizovalo. Po predvolaní sa ma vyšetrovateľ tejto kauzy opýtal, na základe akých dôkazov som dotyčný článok napísal. Uviedol som, že dotyčné veci mi diktoval človek majúci nezvratné dôkazy, a zároveň som požiadal, aby bola vykonaná konfrontácia môjho svedka s Osrmanom, za účelom jeho usvedčenia. Lenže kriminálnik Osrman ODMIETOL konfrontáciu s dotyčným svedkom, keďže si bol vedomý, že by bol usvedčený. Zaujímavé taktiež bolo, že vtedy môjho svedka vôbec NESPOCHYBŇOVAL, ba ani netvrdil, že neexistuje či je vymyslený.

          A tak sa z kriminálnika Osrmana stal zrazu navrhovateľ, ktorý sa cez svojho právneho zástupcu obrátil na Okresný súd v Považskej Bystrici o ochranu osobnosti. Kauza bola najskôr pridelená podpredsedovi dotyčného súdu JUDr. Robertovi Jankovskému, so zločineckou a kriminálnou minulosťou, keď ako sudca dotyčného súdu spolu so svojou švagrinou JUDr. Monikou Jankovskou, keď bola sudkyňou na OS v Trenčíne, pomáhali dnes už nebohému mafiánskemu bosovi Petrovi Čongrádymu ekonomicky a hrubou silou likvidovať trenčianskeho podnikateľa Ondreja Janíčka.

          Napriek tomu, že Jankovský vedel, že Osrman odmietol konfrontáciu pred vyšetrovateľom polície s mojim svedkom, čo bol mimoriadne závažný argument, aby sa s tým vysporiadal, jeho zločinecká a kriminálna minulosť mu velila, že sa s tým nielen nevysporiadal, ale dokonca vydal zmätočné a nerealizovateľné predbežné opatrenie, kde ma vedome krivo obvinil, že som majiteľ a prevádzkovateľ dotyčného webu. Aj keď som sa odvolal a Krajský súd mi dal za pravdu, kriminálnik v úlohe navrhovateľa a sudca so zločineckou a kriminálnou minulosťou nepovažovali za potrebné čakať na rozhodnutie KS Trenčín a bola podaná na mňa exekúcia.

          Tu to zatiaľ ukončím, keďže na poslednom pojednávaní na OS Považská Bystrica 4. 10. 2017 mi bolo povedané, že dnes sú už také zákony, kde sa nemusí čakať na rozhodnutie nadriadeného – teda odvolacieho súdu, ako aj to, že aj zmätočné predbežné opatrenie sa má realizovať. Zatiaľ to nejdem komentovať, počkám si na dotyčné uznesenie, ale pokiaľ zločinecký dobytok, tupohlavé hovädá a kravy pripravili také zákony, že človeku je odobraté aj to najzákladnejšie právo, právo na odvolanie, ABY BOLO REŠPEKTOVANÉ, ktoré prvostupňové zločinecké sudcovské prašiviny nemusia rešpektovať, ako aj ďalšie veci, tak potom to už bude iná káva......

Vladimír Pavlík

 
   PRINT RSS

             
Hlavná stránka