Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Pravda o ističoch             

                                                    
 

Je to na dlhé rečnenie - ale skrátene - rozvodné siete na pokyn Bruselu sa museli oddeliť od elektrárni - teda predali sa RWE a iným, tým pádom ENEL zhrabol - polepšil si, na to sa prišlo, že režijné náklady sa budú prepočítavať podľa ističa - ktorého ? - no prvého - lenže správny je ten čo je za hodinami, nie pred nimi, ten príp. poistky sú majetkom RWE - aby som zbytočne nerozvádzal - prečo sa to stalo ? - no v NEMECKU Merkel baba zrušila atomky, a prešli na solár a vietor, skutočne majú nastavané kapacity ktoré MALI pokryť spotrebu, Rakúsko počas leta kupovalo od Nemcov nadbytočnú elektrinu a používalo ju do prečerpávacích elektrárni - aj u nás existuje - lenže výpočet koľko sa nasvieti a nafúka, teda čo sa v skutočnosti vyprodukuje sa ráta podľa toho, koľko máme kapacitne na istič, v normálnej elektro praxi je to tak, že istič chráni vedenie, nie spotrebič, to je omyl - v prípade soláru a vetra je to naopak - istič chráni zdroj - ak sa z neho berie viac než znesie, vypne - a na základe tejto logiky sa prešlo k ističom - ale prečo ? - no -posralo sa to - minulý rok málo pršalo, a ani svetla akosi nebolo dosť a na potvoru, nefúkal správny vietor, a tak Nemecko muselo spustiť elektrárne na uhlie - je to tak ! - globálne sa nám oteplilo, že - lebo hoci sú tie elektrárne na odpis, v čase RVHP sa nepočítalo s drôtmi pre NSR ale len pre NDR - a sme doma - je nutné prebudovať a naťahať nové trasy smerom do Bavorska - majú ísť cez Česko - a Slovensko by malo aj z Maďarska a poťažme aj z Ukrajiny - a pozor - tá nemá uhlie z Donbasu a má problém s vlastnou spotrebou - Maďarsko ešte len stavia svoju a my nemáme dostavané Mochovce, takže Slovensko a Česko majú ušetriť a zaplatiť Nemecku pomocou výpalného postavenie nových trás, ktoré v Nemecku štátna RWE - je to  tak - zacáluje z našich peňazí -  a aj z Českých, kde rovnako vypukla rovnaká aféra - a toto sa upieklo potichu - pracuje sa na tom od leta,, keď už bolo v Nemcom jasné, že to nevyšlo, lenže peniaze čo mali dať na jadro, dali na búranie elektrárni, možno ste počuli že to akosi nejde tak jednoducho - a náklady sú vyššie a tak ďalej .

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka