Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

AKO TO VIDÍ PATRIOT ZO SLIEZSKA             

                                                    
         Pán Jaroslav Houdek patrí k tej drvivej väčšine Moravákov, ktorý si nielen ctí všetky tie tradície a zvyky, ktoré sa tu dedia z pokolenia na pokolenie, či už sa to týka nádherne vyšívaných krojov, ľudových pesničiek, lásky k rodnej hrude, výchovy mladej generácie k vlastenectvu, ako aj k hrdosti k územiu, odkiaľ pochádzajú. Keďže sa jedná o človeka so siedmimi krížikmi na krku, ktorý si na všeličo pamätá, sa angažoval a angažuje sa vo viacerých prospěšných aktivitách, dáva niektoré svoje poznatky a názory vo forme písaného slova – a je z toho zaujímavé čítanie. V negatívach, či už politických alebo ekonomických majú Morava a Slovensko mnoho společného, o čom svedčí aj tento jeho článok, ktorý tu uverejňujem.   

  Vladimír Pavlík   
                       

Polistopadový ekonomický experiment ve Slezsku

Na úvod se nechci rozepisovat o všech negativitách spojených s Polistopadovou érou a jejími důsledky na život jejich obyvatel. Jelikož je to země, ve které jsem se narodil a stále mě na ni záleží
není mi přece jedno, že po 28-letech tahle neutěšená hospodářská situace pokračuje dále a to v neztenčené míře, navzdory lživými prohlášeními a to všech polistopadových vlád včetně té v současnosti.

Tak tedy 1. Úplný rozpad textilního průmyslu, který dával v tomto regionu práci a obživu už od dob Habsburské monarchie a byl na vysoké úrovni v Evropě.
2. Útlum těžby barevných kovů a zlata v Rychlebských horách na pomezí Slezska a Polska.
3. Útlum a zrušení lámání granitické žuly a kvalitního mramoru na Jesenicku/stavební prvky a pomníkové zástavby/
4. Útlum geologického průzkumu ve všech oblastech
5. Zrušení tradičních strojírenských odvětví,jako např.výroba součástek na kola,plastové výrobky, motory,
6. S tím související útlum v hutním a slévárenském odvětví a předáním kombinátu se zahraniční účasti/viz Arcelor Mittal/Indie
7. Prodej komplexu OKD a s tím související arbitráže a provázanost vládních špiček s ekonomickou mafií/viz Bakala a spol./
8. Zrušení výroby vagonů osobní a nákladové dopravy
9. Potravinářský průmysl-zrušení a následného zpracovatelského odvětví
a. Mlékárny
b. Jatka
c. Cukrovary
d. Drůbežárny
e. Kravíny
f. Chov vepřového

                 To je jen slabý výčet toho, co následovalo POLISTOPADU 89, další rány na tento region dopadaly z centra dění a to přímo z Prahy. Jednalo se o prodeje spousty lukrativních nemovitostí už v horských nebo podhorských oblastech, včetně vil a chat.
Voda jako úžasný přírodní zdroj,strategická surovina byla také prodána zahraničnímu zákazníku, rovněž lázně s nejčistčím klimatickým ovzduším, v republice, kde se léčily dýchací potíže.

Suma sumárum po shrnutí všeho je jednoznačné,že nastupující vládnoucí Polistopadové Garnitury si absolutně nelámaly hlavu s tím co bude následovat. Je zajímal jen jejich byznys a zisk a byly připraveny za každou cenu jej uskutečnit a v jejich realizaci se neštítily ani brutálních vražd!!!
Ani za vlády Habsburků se Vídenský Hofburg neodvážil takovou řízenou devastaci Slezského území jako vládnoucí Polistopadové garnitury napojené na korupci a organizovaný zločin!

Navíc,prováděly se tady neřízené transakce se stavebními pozemky a nemovitostmi, jednalo se o prodeje těchto pozemků včetně staveb, a výstavby, účastnily se jej Developeři a realitní  a výstavba společnosti, namátkou uvádím H-Invest kde zájemci přišli o cca stamilionové částky, když museli zaplatit a výstavba se neuskutečnila a nebo v dobré víře si zaplatili nemovitosti,ale jejich pozemky již koupil někdo jiný, nebo realitní společnost ostravská MPA Group a.s.odkupovala od lidí byty a následně jim je nechávala pronajímat v řádu desítek let a tak vydělávala na nich horentní sumy s následným prodejem ještě jednou!! Takových společností jako byly Campeličky, do kterých lidí dávali své našetřené a poslední peníze bylo v tomto regionu bezpočet, a taky bylo bezpočet těch, kterým zbyly oči jen pro pláč!!
Navíc jejich místa rychle zaplnily exekutorské mafie, zřízené státem,aby se mohla provádět řízená genocida národa!!!

Na základě zjištěných skutečností se obvinují Všechny Polistopadové vlády po r.1989 a to nevyjímaje z genocidy vlastního  obyvatelstva státu a následným zničení jeho infrastruktury včetně jejího prodeje zahraničním společnostem a taky včetně prodeje jeho nerostného bohatství!!

Tak jako se u soudního dvora v Haagu projednávaly genocidní kauzy at už na Balkáně nebo jinde ve světě, tak se musí spravedlivě i vyřešit tyto kauzy napáchané ve střední Evropě a to bez rozdílu.

Jaroslav Houdek

V Novém Jičíně 7.07.2017                                                 

Záměrně nemluvím o zdravotnictví,ze kterého Polistopadové vlády udělaly soukromý byznys včetně nákupu předražených přístrojů a nevýhodných smluv s farmaceutickými firmami.Výsledkem bylo všechno to,co již tady bylo dříve řečeno a to,že musely umírat lidé,kteří si nemohli zaplatit tuto zdravotní péči!!!                               

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka