Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Veľký zoznam ľavicových EXTRÉMISTOV pôsobiacich na Slovensku.             

         

 

Na začiatok je potrebné uviesť, že tu nehovoríme o ekonomickej ľavici, ale o propagande sociologickej ľavice, ktorá našu krajinu a jej občanov stavia do pozície subjektu v sociálnom experimente násilného prijímania utečencov a rôznych nových spoločenských (gender,homo...) ideológií. Účelom je strata národnej identity, vymazanie tradícií a vytvorenie morálne a duševne  vyprázdnených jedincov, neschopných kritického myslenia - ideálnych spotrebiteľov a konzumentov. Kniha G.Orwella - 1984 sa stáva skutočnosťou.

Ľavicoví EXTRÉMISTI sú tiež známi pod názvom Slniečkari, feťáci, Židia a pod. Ich záujmy a činnosť sú v rozpore so záujmami Slovenskej republiky a v rozpore so záujmami občanov SR. Niektorými sú označovaní za Skutočných FAŠISTOV. Ich spôsob politiky a názory totiž Skutočný FAŠIZMUS veľmi silno pripomínajú. Je verejným tajomstvom, že dnešní Skutoční FAŠISTI sa schovávajú za proti-fašistické symboly a hovoria si anti-fašisti, aby tak zmiatli verejnú mienku a občanov. Ich činnosť je väčšinou financovaná zahraničným kapitálom. Najväčšími zbraňami týchto EXTRÉMISTOV sú: ovládanie informačných tokov a teda Dezinformovanie, ale tiež psychologické hypnotizovanie spoločnosti veľkolepými slovami ako Humanizmus, Solidarita, Filantropia, Ľudskosť a teda zásady a princípy, ktoré sami nedodržiavajú. Naopak, používajú ich len pre získanie osobného prospechu a dosahovanie cieľov. Ich veľmi typickým znakom sú zjavne dvojité metre a pokrytectvo. Veľmi radi a s chuťou ale hlavne pri vlastnom argumentačnom zlyhaní označujú názorových oponentov dehonestujúcimi prívlastkami Xenofób, Homofób, Islamofób, Rusofil a samozrejme Fašista. Ako svoju zásterku používajú vo veľkej miere Mimovládne Organizácie a angažujú sa v rôznych takzvaných ľudskoprávnych hnutiach a združeniach. Znova len zo zištných dôvodov. Takmer všetky protesty a revolúcie (napr. štrajk učiteľov, Gorila) organizujú práve títo akože-demokrati, z dôvodu vytvorenia si dobrej reputácie a pre získanie podpory širokej verejnosti. Aj vďaka veľkej miere sofistikovanosti a silnému finančnému zázemiu je táto ich činnosť systematicky prehliadaná, no aj napriek všetkému, stále dobre čitateľná a jasná. Veľký POZOR! SÚ VEĽMI NEBEZPEČNÍ!

Andrej Kiska - https://www.facebook.com/AndrejKiska/
Martin Bútora - https://www.facebook.com/pages/Martin-B%C3%BAtora/135496796483741
Pavol Demeš - https://www.facebook.com/pavol.demes
Ľuboš Blaha - https://www.facebook.com/lubos.blaha.7
Martin Poliačik - https://www.facebook.com/poliacik/
Monika Flašíková-Beňová - https://www.facebook.com/monikaflasikovabenova/
Michal Havran - https://www.facebook.com/havran.michal
Michal Hvorecký - https://www.facebook.com/michal.hvorecky
Juraj Smatana - https://www.facebook.com/smatana
Štefan Hríb - https://www.facebook.com/stefan.hrib
Magda Vášaryová - https://www.facebook.com/magda.vasaryova
Denník N - https://www.facebook.com/projektn.sk/
Fero Šebej - https://www.facebook.com/frantisek.sebej
Róbert Mihály - https://www.facebook.com/robo.mihaly
Peter Weisenbacher - https://www.facebook.com/weisenbacher
Fedor Gál - https://www.facebook.com/fedor.gal/


   PRINT RSS

             
Hlavná stránka