Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Keby tento národ nebol len stádom oviec táto výzva by priniesla skutočnú zmenu! Výzva - Ľudia, Slováci a Slovenky + utečenci             

                                                    
           


Začíname teraz preposlaním všade kde je to možné. Nasledujúce požiadavky, ktoré keď nebudú postupne splnené do Vianoc, tak celý národ nenastúpi v Novom roku do práce(lekárska služba, hasiči a polícia budú v pohotovosti ak prídu do práce). Nie oni nám budú diktovať úsporné opatrenia, ale my im budeme diktovať, kde šetriť. Oni nám nasľubujú pred voľbami a nič potom nesplnia. My sľúbme a splňme, čo sľúbime.

Ústavu: Zmeniť

Nakoľko sme malý štát s 5,3 mil. obyvateľov, čo má hociktoré hlavné mesto väčšieho štátu, tak „nepotrebujeme 150 poslancov“, ale len 75 poslancov. Menej ľudí, menej tárania v parlamente, menej zlodejstva, ľahšia kontrola. Stanoviť výšku platov poslancov a viac nezvyšovať. Cca 2000,- Eur mesačne.
Poslanci dostávajú plat ako každý zamestnaný človek, tak si budú platiť ubytovanie, cestu do zamestnania, stravu a pod.

Nebudú mať poslanecké kancelárie, ktoré aj tak nikto nenavštevuje.
Nebudú mať poradcov, pomocníkov, hovorcov. Veď sme zvolili múdrych poslancov. Po ukončení poslaneckého mandátu sa každý poslanec môže podľa zákona vrátiť na svoje pôvodné zamestnanie, takže ani žiadne odstupné pri odchode z postu poslanca. Každý zamestnanec, ktorý dostal pracovné prostriedky, ich musí vrátiť zamestnávateľovi, tak aj poslanci vrátia všetky pracovné prostriedky. Poslanec môže byť len poslanec a nie ešte primátor, starosta mesta, sedieť v nehorázne platených dozorných radách alebo brať plat z inej činnosti. Kandidovať za poslanca môže len občan mladší ako 58 rokov.
Poslanec slúži ľudu a nie ľud jemu.

Prezident:

Znížiť rozpočet kancelárie o 35% , nemusí sa vyvážať špeciálom domov do Popradu, na športové podujatia. Zrušiť kŕdle platených poradcov, radiť prezidentovi musí byť česť. Ubytovať ho v jeho sídle, na miestach zrušených zbytočných kancelárií.  Znížiť jeho dôchodok na dvojnásobok priemernej mzdy. Auto, ochranka max. na 1 1/5 roka od skončenia funkcie.

Štátne úrady

Ministerstvá a štátna správa  znížia počet zamestnancov o 35% na všetkých postoch. Máme dobu výkonných počítačov, to zvládne aj znížený počet pracovníkov.
Zjednodušiť evidenciu, nevytvárať úradnícku byrokraciu rôznymi hláseniami.
Zrušenie a vrátenie zlatých padákov vo všetkých štátnych odvetviach.

Cirkev odlúčiť od štátu

Reštitúciou získali nemalé majetky (budovy, pozemky atď.), ktoré
prenajímajú. Tak nech sa starajú. Prečo by ateisti mali platiť niečo, s čím nesúhlasia. Kto súhlasí s akoukoľvek cirkvou, tak nech prispieva na jej konto zo svojho platu. Vzor: Amerika, Francúzsko...

Mestá a obce

Primátori a starostovia berú nehorázne platy a pritom v obciach sa nesvieti, nevyvážajú smeti a pod. Zvyšujú dane na neúnosnú mieru.
Znížiť počet pracovníkov o 35% na mestských úradoch. Určiť maximálny príjem primátorom veľkých mestských častí do 2000 EUR a maximálne do 1000 EUR obcí. Odmeny primátorom, starostom a poslancom zrušiť.
Vo všetkých mestách zrušiť vyberanie parkovného, okrem historických častí, a to bude vyberať mesto alebo obec Nie druhá, tretia osoba.
Obnoviť štátne poľnohospodárstvo, tým vyriešiť nezamestnanosť rómskej popularity. V každom meste a obci zriadiť turistické zárobkovo činné centrum aj pre zahraničných turistov spojených s pamiatkami a výnimočnosťami ako inde vo svete. Zrušiť mestské polície a posilniť štátnu políciu. Keď spĺňajú mestskí policajti kritériá, môžu prejsť k štátnej. Mestská polícia si neplní svoje poslanie, vyvážajú sa po meste, pospávajú v aute, robia si v pracovnej dobe nákupy pre domácnosť , čakajú na koniec služby. Stanoviť  trestnoprávnu zodpovednosť policajtov za zakrývanie, zatajovanie zločinu a pod.

Štátna polícia

musí dbať na dodržiavanie zákonov vo všetkých smeroch, k čomu treba aj policajtov vyškoliť, fyzicky pripraviť a hlavne vybrať smelých mužov, nie cintľavky alebo bachratých, ktorí sa v polícii len skrývajú túto prácu vykonávať.
Vyhnať policajtov z teplých úradných miestečiek. Prestať šikanovať vodičov.

Televízia, rozhlas


Nakoľko televízia dáva stupídne seriály, reality šou, kde 80% pípajú, debilné americké filmy, zrušiť alebo zakódovať súkromné idiotizujúce TV (nech si ich platí, kto ich chce pozerať) a súkromné rádiá zrušiť úplne. Slovenský rozhlas nech vysiela aj zahraničné
skladby, ale dopriať priestor aj svojim spevákom, speváčkam a ľudovej tvorbe, sprievodné slovo je otrasné. Signál len 10 km za hranice a aj na Slovensku je mizerný, tak za toto máme platiť? Nech si niektoré kanály zakódujú, okrem dokumentárnych a poučných a kto chce, nech si platí za stupídnosti. Jedným slovom zrušiť zástrčkový zákon.

Zrušiť skoršie a výsluhové odchody do dôchodku colníkom, policajtom, hasičom, vojakom, ktorí pracujú v kanceláriách.
Najskorší odchod do dôchodku v 60. roku.

Rómovia

žiadne zvýhodňovanie ak nemajú záujem o prácu na Slovensku, nedostanú dávky, len ak sa podieľajú v obci na aktivačných prácach: čistenie obcí, potokov, riek, kanálov, práca v lese, v poľnohospodárstve, atď. Deti sústrediť do internátnych škôlok, škôl, aby mali sociálne návyky. V tom prípade sa nebudú poskytovať dávky rodičom.
Trestnoprávnu zodpovednosť rodičov za trestné činy detí do 12 rokov.

Železnice

musia zefektívniť prácu, zvýšiť stav zamestnancov tak, aby sa železnice vyrovnali vyspelým štátom. Grafikon prispôsobiť potrebám obyvateľstva.

Väzenstvo

Na najťažšiu prácu využiť povinnú pracovnú silu z väzníc. Nevyužité objekty, priestory ponúknuť mestám, obciam do prenájmu na zriadenie domovov dôchodcov, škôlky, centrá voľného času, alebo prerobiť na byty a prenajímať. Tie časti železnice, ktoré sú súkromné, nedotovať, ani živnostníka nikto nedotuje a musí prežiť, len z toho, čo zarobí.

Vymeniť neschopný manažment vo všetkých odvetviach, kde nevedia vyriešiť túto situáciu, overiť trestnoprávne predaj a prenájom objektov.

  Cestná doprava

Za výstavbu a kvalitu stavaných, opravovaných úsekov ciest musí niesť niekto zodpovednosť. Prestať robiť záplaty na cestách, ale opraviť celý úsek so zárukou ako v zahraničí. Používajú sa nekvalitné materiály, dohadzujú sa rodinné firmy, ktoré nespĺňajú stavebné normy.
Prejsť dopravné značenie všetkých ciest a osadiť podľa noriem Všetky stromy z cestného telesa odstrániť až po vonkajší kraj priekopy.
Čudujem sa, že ešte nikto nezažaloval štát na ujme na zdraví, smrti kvôli stromom v cestnom telese. Projekt cestnej komunikácie neobsahuje výsadbu hrubších drevín.

Každý pracovník, ktorý nakladá so štátnymi prostriedkami, bude trestnoprávne zodpovedný do výšky vzniknutej škody a bude ju musieť uhradiť zo svojho majetku. Toto sa týka aj ministrov, poslancov,
Gorily.*Všetky inštitúcie, či už súkromné alebo štátne, ručia za
 vzniknuté škody nielen podnikovým imaním ale aj svojím osobným majetkom. (s.r.o. a pod.)

Financovanie športu

Všetky lotérie, automaty, budú odvádzať na účet 25% z hrubého zisku.
Štát, mestá, obce *nebude podporovať financiami* tie kluby, ktoré nemajú 80% vlastných odchovancov. Mestá, obce dávajú nemalé finančné prostriedky z rozpočtu mesta na kluby, v ktorých hrá alebo súťaží málo domácich hráčov. Keď klub vlastní súkromná osoba a chce, aby tam hrali iní ako domáci, tak nech si ho aj celý financuje.
Spravodlivo rozdeľovať financie do jednotlivých športových odvetí.
Sledovať tok peňazí, aby neostávali na ústrediach na posedenia a pod.

Platy

riadiacich pracovníkov, riaditeľov, námestníkov a pod nesmú prekročiť dvaapolnásobok priemernej mzdy. Platí pre štátne inštitúcie.
Dôsledné sledovanie používania automobilov len na služobné cesty.
Priestupky tvrdo trestať odvolaním, rozviazaním pracovného pomeru bez odstupného. Za štátne peniaze nenakupovať televízory, rádiá, nadštandardné vybavenia kancelárií vedúcich pracovníkov. Upraviť platy a zvýšiť životnú úroveň pracujúcim. Zákaz prepúšťania zamestnancov bez náhrady zamestnania.

Zahraničné spoločnosti

- žiadne daňové úľavy, finančné stimuly, daňové odpustky a pod. Keď chcú u nás podnikať, tak za rovnakých podmienok ako domáci podnikatelia. Prísne ich sledovať a za nevyplácanie miezd, odvodov trestať.

Každý občan po dovŕšení dôchodkového veku musí požiadať o dôchodok a na dôchodok aj nastúpiť. Týka sa to štátnej správy a vo všetkých podnikoch, kde má štát 48 % a vyššiu majoritu. Zlepšiť životnú úroveň dôchodcov s využitím niektorých bezplatných služieb, ako doprava, rehabilitácie, liečenia, nutné lieky, aby nemuseli zaberať pracovné miesta mládeži. Veď to majú predplatené.
Vyrovnať dôchodky, tým, ktorí dostávajú almužnu, podľa starých predpisov výpočtov dôchodkov.
Posilnená polícia bude vo väčšej miere kontrolovať cestný zákon aj v mestách, obciach (§ 23 a ostatné predpisy), ale aj zákony platné v SR.
Načo sú zákony, ktoré nikto nedodržiava?!

Štát zruší všetky „duplicitné zložky“ štátnej správy. Štát svoje objekty bude zabezpečovať svojimi pracovníkmi a nie cudzími SBS.
Štát zruší všetky tzv. KOMISIE, ktorých prácu môžu vykonávať štátni zamestnanci.
 Štát zruší právne externé poradenstvá, ak zamestnáva právnikov.
Súkromné firmy si môžu dať, koho chcú.

Financovanie politických strán

len z vlastných prostriedkov, sponzorských darov, všetko dokladovať. Po voľbách štát nič nebude vyplácať, refundovať, dávať politickým stranám žiadne finančné prostriedky.

Sudcovia
musia mať trestnoprávnu zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré vydajú, odňať talár, to isté notári, advokáti. Katastrálne úrady
- vedúci majú zodpovednosť za zápisy do katastra. Dodržiavať lehoty vybavenia.

Stavebné úrady

musia dodržiavať stavebný zákon, kto ho poruší, či už stavebník alebo stavebný úrad, prísne tresty. Neoprávnené stavby odstrániť na náklady stavebníka, bez prieťahov. Spätnosť 5 rokov.
Vysoké finančné pokuty pre stavebníka ako aj pre pracovníka stavebného úradu. /Nie, že to zaplatí stavebný úrad z daní poplatníkov, ale príslušný pracovník, ktorý pochybil.

Zrušiť peňažné dávky rôznym neziskovým organizáciám /ochranári, atď/.
Keď chcú mať peniaze, nech si peniaze zarobia svojou činnosťou, akciami, podujatiami, atď.

Zberné suroviny

budú vykupovať druhotné komponenty len od organizácií a od súkromníkov mosadz, meď, bronz, zliatinu, železo len v celku. Riadne viesť evidenciu, od koho druhotná surovina bola kúpená a za akú sumu.
V prípade zistenia, že odobrali suroviny , kde bol predpoklad krádeže, zrušiť živnosť, podnikanie a udeliť pokutu od 10000 až do 100 000 Eur.

Či už bude vláda pravicová, ľavicová alebo zmiešaná tieto opatrenia a požiadavky vykoná do 31.12.2016.


V prípade neprijatia týchto opatrení po uvedenom dni nenastúpia ľudia do práce vo všetkých profesiách. V tomto tichom proteste vydržia až do splnenia daných požiadaviek.

Ja viem, že mnohým sa tieto opatrenia nebudú páčiť a budú sa ťažko prijímať, ale raz to musí začať...
****
 Zdroj:  Internet

 Slovenská VS Švajčiarska demokracia

Hríbov smrteľný omyl alebo Zvoľ si svojho zlodeja

Štefan Hríb sa Pod lampou s obľubou pýta “môže za to demokracia?” a spravidla sa uspokojí s odpoveďou “demokracia je najhoršia forma vlády, ale nič lepšieho ešte nevymysleli”. 
Akoby si nevšimol, že demokracia a kleptokratická partokracia sú dve rozdielne veci. Zamieňa si dubák s muchotrávkou a to môže byť smrteľný omyl.

Označovať náš chorý politický systém pojmom demokracia je nepochybne mimoriadne nešťastný nápad. Skutočná demokracia vyzerá predsa úplne inak. Stačí porovnať Slovensko so Švajčiarskom. 

 • Švajčiarsky občan uplatnil zásadu suverenity ľudu  (moc pochádza od občana) a dal sám sebe dve základné práva:

- právo hlasovať,
- právo voliť

 • Vláda a parlament ľudu nevládnu, ale len dočasne spravujú veci verejné. Sú platenými zamestnancami občanov a sú voči nim v podriadenej pozícii.

- poslanec=zamestanec
- občan=majiteľ firmy

 • Úlohou poslancov je odbremeniť občanov od rutinného každodenného rozhodovania. V mene obyvateľov pripravujú a schvaľujú bežné zákony. Tie však nevstupujú do platnosti automaticky.  Občania môžu vetovať akýkoľvek zákon a môžu rozhodnúť, že budú o danej veci radšej hlasovať osobne v referende.
 • Parlament nemá právomoc zmeniť ústavu, to môže iba ľud (referendom).
 • Občania majú právo zákonodarnej aj ústavodarnej iniciatívy. Po vyzbieraní potrebného počtu podpisov môžu petíciou sami predkladať návrhy zákonov, ktoré parlament po rokovaní so zástupcami petičného výboru buď prijme a zapracuje do legislatívy alebo sa o nich hlasuje v referende.
 • Pred referendom prebiehajú rozsiahle verejné diskusie a každý s predstihom dostane  brožúrku s podrobnými argumentmi za a proti. Kto sa nevie rozhodnúť, môže si osvojiť odporúčanie svojej obľúbenej strany.
 • Referendum je bez ohľadu na účasť vždy platné a je vždy záväzné. Neexistuje žiadna možnosť, ako by tomu nejakí zamestnanci občanov (poslanci) mohli zabrániť.Aj volebný systém je zaujímavý:

 • Pri voľbách má švajčiarsky volič možnosť zobrať si napríklad kandidátku strany Obyčajní ľudia, “zakrúžkovať” na nej povedzme Matoviča a ostatných vyšktrnúť.
 • Zároveň môže rukou dopísať ďalšie mená z iných strán - napríklad Luciu Žitňanskú (SDKU), Ľubomíra Galka (SaS), Daniela Lipšica (KDH) a trebárs aj Noru Mojsejovú a bude to platný hlas pre uvedených kandidátov.
Niektoré ďalšie perličky:

 • Švajčiari nemajú žiadnu 5 percentnú hranicu na zvolenie do parlamentu.
 • Pre 8 miliónov obyvateľov im stačí sedem ministrov, pričom jeden z nich striedavo zastáva aj funkciu prezidenta (nepotrebujú na to najvyššieho ústavného pretekára Ivana Seatoviča).
 • Nemajú žiadnu koalíciu a opozíciu. Švajčiari majú konkordanciu. To znamená, že každá väčšia strana má právo i morálnu povinnosť ponúknuť do vlády čo najlepšieho ministra. O zákonoch sa podrobne diskutuje so snahou dosiahnuť už v parlamente čo najväčšiu celospoločenskú dohodu, aby veľká väčšina obyvateľov bola spokojná a aby zbytočne nezaťažovali občanov referendom.
 • Vláda má dlhodobo celosvetovo najvyššiu dôveru obyvateľstva (75 až 80 percent)
 • Politické strany nedostávajú žiadne príspevky od štátu.
 • Nezamestnanosť je iba 3 percentá a na uživenie štátu, v ktorom politici nekradnú (nemajú veľmi ako), stačí DPH vo výške 8%.
 • Suverénni švajčiarski občania sú vlastníkmi svojho štátu. Nepotrebujú Fica ani Mečiara, pretože potrebné sociálne istoty si vedia zabezpečiť hlasovaním aj sami. Majú svojich politikov pod kontrolou a nemusia meditovať nad tým, ako si zvoliť menšiu gorilu.A teraz ešte raz, čože to máme na Slovensku? Demokraciu?


Príroda nedáva nič zadarmo. Ani volebné právo. Aj to sme si museli vybojovať. Slovenskí politici nám nanútili nepoužiteľné a nedemokratické pravidlá. Hrajú s nami stále tú istú spoločenskú hru Zvoľ si svojho zlodeja. Dzurindovské a ficovské skratky k vyšším platom a lepším sociálnym istotám sú len červík na udici. Ale nenechajme sa nachytať.

Jedíná cesta k švajčiarskym platom vedie cez “švajčiarske” zákony.

Švajčiari začali svoju púť ku skutočnej demokracii už v roku 1848 a ešte stále nemajú ani zďaleka všetko ideálne. 
Ale až keď raz budeme fungovať aspoň tak ako oni, až potom si budeme môcť povzdychnúť "demokracia je zlý systém, ale nič lepšieho ešte nevymysleli".

Jozef Bielik
Autor pôsobil ako vedúci redakcie Lichtenštajnskej televízie.

Jozef Bielik

Čítajte viac: http://dolezite.sk/old/Slovenska_VS_Svajciarska_demokracia_135.html#ixzz4QYY1fVuu

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka