Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Čo majú spoločné sudcovské zberby a slušní nestranní sudcovia?             

         

          V zločineckom, skorumpovanom a mafiánsko-gaunerskom Slovensku patrí slovenská justícia do toho najspodnejšieho dna hnoja profesijného a ľudského odpadu. A to aj napriek tomu, že cca 30 % týchto sudcov považujem za slušných ľudí, ktorí svoju profesiu berú s plnou vážnosťou, ale majú jedno negatívum, ktoré sa volá zbabelosť. Tá zbabelosť má jedného spoločného menovateľa. Mlčanie a zakrývanie trestnej činnosti jednej z najzločineckejších a najorganizovanejších skupín – konkurzná sudcovská mafia.  Často rozmýšľam nad tým, či mám právo týmto tridsiatim percentám sudcov niečo vyčítať, keď pred konkurznou sudcovskou mafiou boli a sú v hlbokom predklone, pochcaní a posraní prezidenti, premiéri, predsedovia parlamentov, poslanci týchto parlamentov, ministri vnútra a spravodlivosti, generálni prokurátori, riaditelia SIS, médiá, ako aj ponížené a nesvojprávne ovčie stádo, ktoré sa považuje za svojprávnych slovenských občanov. Ako by dopadol jedinec či pár jedincov z tejto kategórie, ktorí by verejne povedali, že konkurzné sudcovské mafie sú zločinecké spolky, robia hanbu sudcovskej komunite? Postavili by sa za nich politici? Veď práve politici cez svoje zločinecké zákony stvorili a dostali konkurznú sudcovskú mafiu na vrchol zločineckej pyramídy. Dostalo by sa im podpory od občanov? Ha, ha, ha, „občanov“?

Ako môže súdiť sudca zločinec, gauner, lump, korupčník, majúci na svedomí nevinných ľudí?

          Sudcovia si tu vytvorili spolu s GP SR štát v štáte, najhrubším spôsobom zneužívajú svoju nezávislosť, stále sú nenažraní, stále majú málo, stále vyplakávajú, aj keď mnohí z nich sú len parazitmi prisatí na štátnom rozpočte pri svojich kráľovských platoch. Je nejaký rozdiel medzi viacnásobnými vrahmi odsúdenými na doživotie a organizovanými zločineckými skupinami sudca – exekútor, ktorí cez zákony vytvorené konkrétnou poslaneckou zberbou zo slovenského parlamentu majú na svedomí predčasnú smrť nevinných občanov, či nevinných občanov ktorých pripravili o majetok, o vlastné bývanie a urobili z nich bezdomovcov? Nevidím tu žiadny rozdiel. Pre mňa sú Černák, Adamčo, Kromka, Piťo, Kýbel, len úbohými béčkami či céčkami oproti tejto skorumpovanej zločineckej sudcovskej zberbe.

          Ako môže súdiť sudca, ktorý spolupracuje s organizovaným zločinom, alebo bol súčasťou mafiánskeho gangu, ktorý nerešpektuje ani to najzákladnejšie právo, právo na odvolanie, keď úmyselne vydá zmätočné a nevykonateľné uznesenie, nečaká ani na rozhodnutie nadriadeného súdu, ktorý to zruší, no on už pred rozhodnutím nadriadeného súdu, v spojení s exekútorskou hyenou uvalia na vás exekúciu? Paradoxne, tento netvor a jemu podobní si to môžu dovoliť. Veď majú priame krytie v zločineckej a skorumpovanej organizácii Ministerstvo spravodlivosti SR a dokonca je pred nimi v hlbokom predklone aj nadriadený súd.  

Vladimír Pavlík


   PRINT RSS

             
Hlavná stránka