Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Vyhlásenie ku koncesionárskym poplatkom              

                                                    
 

            Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky obsahuje návrh na zvýšenie koncesionárskych poplatkov pre Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS). Ak vláda, ako uvádza vo svojom programovom vyhlásení, považuje RTVS za jediný systémový nástroj na poskytovanie služby verejnosti, pýtame sa, prečo nepožaduje od tejto verejnoprávnej a inštitúcie dôsledné plnenie si svojich zákonných povinnosti. Zákon o RTVS napríklad hovorí, že má poskytovať nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí, na slobodné utváranie názorov, čo RTVS už samotnou programovou štruktúrou svojho vysielania evidentne ignoruje. Vedenie RTVS pretvorilo túto inštitúciu na akýsi súkromný podnik, poskytujúci priestor úzkej názorovej skupine ľudí nerešpektujúcich fakt, že RTVS je zo zákona verejnoprávnou a národnou inštitúciou.
Žiadame vládu SR, aby sa zaoberala situáciou v RTVS a urobila potrebné opatrenia na to, aby sa z tejto inštitúcie stalo slovenské médium. Žiadame, aby pri prijímaní nových redaktorov boli nielen deklarované požiadavky na ich profesionálnu zručnosť, ale aby ich RTVS aj v praxi vyžadovala. Aby inštitúcia, ktorá zo zákona plní vzdelávaciu a výchovnú funkciu, sa takto správala aj k používaniu štátneho jazyka a nedeformovala spisovný slovenský jazyk. Protestujeme proti tomu, aby sa zvyšovali koncesionárske poplatky inštitúcii, ktorá namiesto službe verejnosti súťaží o diváka a poslucháča s komerčnými televíziami a svojim programovým vysielaním skĺzava na úroveň bulváru. Zároveň žiadame, aby logo RTVS obsahovalo štátny znak Slovenskej republiky a názov verejnoprávnej RTVS bol zmenený na Slovenskú televíziu a rozhlas (STVR).  

Výzvu občianskej Iniciatívy 2016 podporujú:

Signatári Iniciatívy 2016:

Mgr. Miroslav Šuňal, politológ
Ing. Eva Zelenayová, publicistka
PhDr. Martin Lacko, PhD., historik
Ing. Marián Šuran, kresťanský aktivista
Ing. Ján Litecký Šveda, projektant
Peter Kašarík, živnostník
Mgr. Anton Čulen, učiteľ, katechéta
Ing. Jozef Mikuš, dôchodca, obč. aktivista
Zuzana Garelová, občianska aktivistka

Výzvu Iniciatívy 2016 podporujú:
Dr. phil. Darina Vergesová M.A., slavistka, prekladateľka
PhDr. Elena Šebová, publicistka
RNDr. Ján Král, CSc., geológ
RNDr. Ivan Pišút, DrSc., dôchodca
PhDr. Ján Bobák, CSc., historik
Doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc., vysokoškolský pedagóg
Anna Janerle, občianska aktivistka
Ing. Mária Dubajová, občianska aktivistka
Mgr. Slavomír Hromada, občiansky aktivista
Vladimír Gregor, spisovateľ, filozof, knihovník
Mgr. Jozef Krajčík – pedagóg


   PRINT RSS

             
Hlavná stránka