Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Bruselský "trójsky kôň" presadzovania zákonov proti životu a manželstvu             

                                                    
 

           

Petícia na stiahnutie kontroverzného dokumentu NAJNESKÔR 4.septembra predsedovi EP, autorke dokumentu a tieňovej spravodajkyni dokumentu Monike Flašíkovej Beňovej : presadzovanie zákonov proti životu a manželstvu : už 5. September 2016 v EU-Parlamente!? :
Unterzeichnen Sie jetzt die Petition: EU-Parlamentspräsident Schulz, Fraktionsvorsitzende des EU-Parlamentes Petition "Nationale Parlamente und EU-Verträge respektieren – Nein zum in 't Veld-Bericht!" Fwd: Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Žiadame úplné stiahnutie Správy in 't Veld
Vážený pán prezident, vážení spravodajcovia, vážené spravodajkyne,
obraciame sa na Vás so žiadosťou o úplné stiahnutie Správy in 't Veld (2015/2254(INL), ktorá definuje nový mechanizmus EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva, pretože tento legislatívny návrh (INL) nerešpektuje európske zmluvy.

Konkrétne:
1. Uvalenie sankcií voči členskému štátu v prípade nedodržania pravidiel právneho štátu, demokracie a základných práv upravuje články 7.1 a 7.2 Zmluy o fungovaní EÚ. In 't Veld správa sa navyše snaží pridať mechanizmus nad rámec tejto Zmluvy. Takéto zmeny zmluvy si však vyžadujú potvrdenie zo strany voličov alebo zo strany národných parlamentov a tiež jednomyseľnosť všetkých členských štátov Rady Európy.

2.  In 't Veld správa vyzýva na potlačenie základnej zásady subsidiarity zakotvenej v Charte základných práv a o zrušenie celého článku 51 Charty. Takáto zásadná zmena si však opäť vyžaduje jednomyseľné schválenie EÚ a zmenu Zmluvy. 

3. Pristúpenie k Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd (EDĽP) vyžiadané v správe (§3) spočíva v tom, aby bolo inštitúciám, ktoré sú z väčšej časti mimo EÚ, umožnená súdna prevaha nad Súdnym dvorom EÚ (EUCJ). Takáto zmena by si vyžiadala revíziu Zmluvy o EÚ a Zmluvy o fungovaní EÚ.

Európsky súd pre ľudské práva je inštitúciou Rady Európy (47 členských krajín, medzi ktoré patrí 28 členských štátov EÚ a 29 ďalších, ako je Turecko, Rusko, Maroko, ...); v dôsledku toho sudcovia krajín, ktoré nepatria do Európskej únie by mal byť schopní súdiť Európsku úniu!
Z vyššie uvedených dôvodov Vás prosíme o úplné stiahnutie celej Správy in 't Veld.
S pozdravom,
[Vaše meno]

 

PETITION TO: PRESIDENT TO THE EUROPEAN PARLIAMENT - RAPPORTEUR INT 'T VELD AND SHADOW RAPPORTEURS
 Bruselský "trójsky kôň" presadzovania zákonov proti životu a manželstvu
http://www.citizengo.org/sk/pc/36766-bruselsky-trojsky-kon
EÚ chce pod rúškom ochrany ľudských práv presadzovať potraty, eutanáziu, manželstvá osôb rovnakého pohlavia, adopcie detí homosexuálmi a ďalšie moderné "práva".
Nepustite si tohto trójskeho koňa domov a podpíšte petíciu na stiahnutie kontroverzného dokumentu 
NAJNESKÔR 4.septembra.


Podpísať

Dobrý deň,
Sophia in 't Veld, holandská europoslankyňa z politickej skupiny Aliancia liberálov a demokratov pre Európu vydala legislatívnu správu, kde navrhuje zriadiť bodovací systém na posúdenie stavu demokracie, právneho štátu a základných ľudských práv pre každú krajinu Európskej únie.
Na prvý pohľad možno záslužná práca je však len zásterkou pre vynucovanie takzvaných "proeurópskych hodnôt" a nástrojom na ukladanie sankcií krajinám, ktoré sa hodnotám nariadeným Bruselom nepodriadia. Samotný dokument konkrétne práva, ktoré chce presadzovať neuvádza, ale fakt, že jeho autorka je dlhoročnou zástankyňou potratov, eutanázie, manželstva osôb rovnakého pohlavia, adopcie homosexuálov a náhradného materstva pre homosexuálne páry, dáva tušiť, aké "práva" bude EÚ v prípade schválenia dokumentu monitorovať.
O tejto správe sa bude rokovať už 5. septembra. Petíciu na úplné stiahnutie dokumentu môžete podpísať tu:
http://www.citizengo.org/sk/pc/36766-bruselsky-trojsky-kon
Najzávažnejšie problémy dokumentu (§ 9 správy), ktorého tieňovou spravodajkyňou je aj slovenská europoslankyňa p. Beňová:
· Koniec princípu subsidiarity, podľa ktorého sa každá krajina v záležitostiach ľudských práv (t.j. právo na potrat, eutanáziu, homosexuálne manželstvá....) mohla riadiť národnými zákonmi. Po schválení tejto správy by sme podliehali bruselskému diktátu a v dohľadnej dobe by sme tu povinne mali okrem potratov aj eutanázie, adopcie detí homosexuálnymi pármi a sankcie pre všetkých, ktorým sa to nepáči. 
· Potlačenie pravidla, aby o porušení ľudských práv rozhodovalo EÚ jednomyseľne. Dôvodom na takéto opatrenie je aj skúsenosť zo začiatku tohto roka, keď EÚ nemohla uvaliť sankcie na Poľsko kvôli pripravovanému zákonu o rozšírení ochrany nenarodených detí, pretože maďarský premiér oznámil, že takéto sankcie bude vetovať. 
Je iróniou, že dokument sa síce oháňa demokraciou a ľudskými právami, ale tieto praktiky sú v svojej podstate anti-demokratické a zastrašovacie. 
Táto petícia bude zaslaná predsedovi Európskeho parlamentu, autorke dokumentu a tieňovej spravodajkyni dokumentu Monike Flašíkovej Beňovej.
Prosím, podpíšte túto petíciu na zachovanie demokratických princípov a tradičných hodnôt v EÚ:
http://www.citizengo.org/sk/pc/36766-bruselsky-trojsky-kon
Budeme Vám vďační, ak túto petíciu prepošlete svojim priateľom a známym, ktoré sú tiež proti takémuto nedemokratickému zasahovaniu EÚ do národných zákonov.
S vďačnosťou za Vašu podporu,
Miriam Kuzárová a celý tím CitizenGO
"CitizenGO je komunita aktívnych občanov, ktorí sa usilujú chrániť život, rodinu a základné ľudské práva po celom svete. Viac informácií o CitizenGO nájdete tu alebo na sociálnych sieťach: Facebook alebo Twitter. Táto správa bola zaslaná na emailovú adresu: viliam.jablonicky@post.sk. Ak si neželáte dostávať e-maily od CitizenGO, kliknite na tento odkaz.
Ak si prajete kontaktovať CitizenGO, neodpovedajte na tento email. Využite, prosím, náš kontaktný formulár: http://citizengo.org/sk/contact."

Unterzeichnen Sie jetzt die Petition:

50.361 Personen haben bereits unterzeichnet. Helfen Sie bitte mit, 100.000 Unterschriften zu erreichen.
Nationale Parlamente und EU-Verträge respektieren – Nein zum in 't Veld-Bericht!
http://citizengo.org/sites/default/files/styles/thumbnail/public/pictures/logo-europe_for_family.jpg?itok=2O5Bgfbf
von EUROPE FOR FAMILY · Bruxelles, Belgien · Sam, 27.08.2016 - 17:03 Uhr

http://citizengo.org/de/pc/36714-nationale-parlamente-und-eu-vertraege-respektieren-nein-zum-in-t-veld-bericht?tc=ty&tcid=26548823

 

Od Pavla:
Grüß Gott und Guten Tag, Pavol, 

Vielen Dank für Ihre wichtige Unterstützung dieser Petition.

Helfen Sie bitte mit, diese Petition zum Erfolg zu führen, indem Sie Ihre Freunde und Familienangehörigen bitten, ebenfalls zu unterzeichnen. Es ist sehr einfach, die Petition mit Ihren Freunden auf Facebook zu teilen. Es genügt, http://citizengo.org/de/pc/36714-nationale-parlamente-und-eu-vertraege-respektieren-nein-zum-in-t-veld-bericht?m=5 anzuklicken.

Und das Wichtigste: Weiter unten finden Sie einen Beispieltext für eine E-Mail. Wir bitten Sie, diese Mail an so viele Freunde und Bekannte weiterzuleiten, wie nur möglich.

Nochmals vielen herzlichen Dank!

EUROPE FOR FAMILY
------------------------------
Nachricht zum Weiterleiten an Ihre Bekannten:
Hallo!
Soeben habe ich die Petition "Nationale Parlamente und EU-Verträge respektieren – Nein zum in 't Veld-Bericht!" an den Präsidenten des EU-Parlamentes Schulz sowie an die Fraktionsvorsitzenden im EU-Parlament unterzeichnet.
Das Thema erscheint mir äußerst wichtig und ich würde mich freuen, wenn auch Du die Petition unterstützt.
Link zur Petition: http://citizengo.org/de/pc/36714-nationale-parlamente-und-eu-vertraege-respektieren-nein-zum-in-t-veld-bericht?tc=ty&tcid=26548823
Vielen Dank für Deine Unterstützung!
Pavol
Diese E-Mail wurde von CitizenGO an laurea140339@gmail.com versandt.
Nationale Parlamente und EU-Verträge respektieren – Nein zum in 't Veld-Bericht
Sehr geehrter Herr EU-Parlamentspräsident Schulz,
Sehr geehrte Fraktionsvorsitzende des EU-Parlamentes,
Wir appellieren an Sie, den in 't Veld-Bericht umgehend abzulehnen. Der in 't Veld-Bericht definiert vermeintliche „Werte der EU“, weist ein äußerst seltsames Demokratieverständnis auf und widerspricht in wesentlichen Punkten dem Subsidiaritätsprinzip und den EU-Verträgen:

  1. Wie die EU im Falle von Sanktionen gegenüber Mitgliedsstaaten verfährt, ist in den Artikeln 7.1 und 7.2 des EU-Vertrages festgelegt. Der in 't Veld-Bericht will automatische Sanktionsmechanismen einführen, die in den EU-Verträgen nicht vorgesehen sind. Änderungen dieser Art erfordern entweder Volksabstimmungen oder Beschluss durch die nationalen Parlamente und einen einstimmigen Beschluss des EU-Ministerrates.
  2. Der in 't Veld-Bericht richtet sich eindeutig gegen das Subsidiaritätsprinzip in Artikel 51 der „Charta der Grundrechte der Europäischen Union“ (Ehe- und Familienangelegenheiten fallen vorrangig in den nationalstaatlichen Regelungsbereich), was laut Punkt 9 (Seite 7) des in 't Veld-Berichtes eine Änderung des Artikel 51 der „Charta der Grundrechte der Europäischen Union“ erfordern würde.
  3. In Punkt 3 (Seite 7) des in 't Veld-Berichtes wird die Heranführung der EU an den Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (einer Instanz des Europarates, der 47 Mitgliedsstaaten hat, zu denen auch Staaten wie die Türkei, Aserbaidschan und Marokko zählen) gefordert. In anderen Worten: Richter aus Staaten wie der Türkei, Aserbaidschan oder Marokko könnten EU-Recht sprechen! Dies ist in sämtlichen EU-Verträgen nicht vorgesehen und würde eine Revision dieser Verträge nach EUV und AEUV notwendig machen.

Wir bedanken uns für Ihr Engagement. Ihr Abstimmungsverhalten zum in 't Veld-Bericht wird von vielen Bürgern genau beobachtet. Wir zählen auf Ihre Ablehnung des in 't Veld-Berichtes!
Mit freundlichen Grüßen,
[Ihr Name]

http://citizengo.org/de/pc/36714-nationale-parlamente-und-eu-vertraege-respektieren-nein-zum-in-t-veld-bericht?tc=ty&tcid=26548823


   PRINT RSS

             
Hlavná stránka