Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

BEZCITNÁ LIKVIDÁCIA DÔCHODKYNE – ABY SA DOSTALI K JEJ BYTU             

         
Mať dobrého suseda či susedov je zlato. Mať zlého suseda či susedov je hotové peklo. Práve takáto druhá skupina susedov je peklom a nočnou morou pre dôchodkyňu pani Boženu Novákovú z Trnavy. No a tou najväčšou smolou pre ňu je v skutočnosti to, že zálusk na jej byt si robí osoba, ktorá ako družka žije v dotyčnej bytovke s policajtom. Celý produktívny vek ťažko pracovala na železnici, peniaze ktoré dostala ako odstupné pri rušení podniku a spolu s úsporami si za ne odkúpila dotyčný byt, ako mi napísala, v živote by ju nenapadlo, že takéto niečo bude zažívať. Nadávky a urážky na jej osobu sú na dennom poriadku, otvorené vyhrážky že z nej urobia blázna, že nikto ju nebude brať vážne aj pokiaľ sa bude sťažovať, že to všetko bude trvať dovtedy, kým ju nedonútia odísť z vlastného bytu. Že doteraz všetko toto vydržala je aj preto, že pani Novákova je silne veriacou osobou  a je všeobecne známe, že ľudia s vierou sú omnoho odolnejší voči zlu. Mal som možnosť túto ženu osobne spoznať a nič nenasvedčuje tomu, že patrí do kategórie takých, za akú ju vykresľujú.  

          Odcitujem z obsiahleho rukou písaného listu, ktorý mi v prvopočiatkoch doporučene poslala: ...“A keď im to nevyšlo, tak začali vykrikovať že som debil a že musím utiecť...a že mi budú robiť dovtedy zle, až kým neskolabujem... A stále vykrikujú že kedy už skolabujem a kedy sa konečne zbláznim, ja som im povedala že sa nezbláznim, ale oni sú už blázni, lebo ja mám niekoho vyššie kto ma chráni a raz sa im to všetko vráti... To našu vládu starí ľudia nezaujímajú, len keď potrebujú hlasy na voľby, vtedy sú im obyčajní starí ľudia dobrí...

          Je polovica januára 2016, s pani Novákovou sa stretávam osobne, a útoky neprestávajú, aj keď si písomne sťažovala na Ministerstve vnútra SR, o jej probléme vie aj MV SR Sekcia kontroly a Inšpekčnej služby, ako aj Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave a všetky tri dokumenty sú súčasťou tohto článku. Veľmi zaujímavá je aj predposledná a posledná veta zo stanoviska KR PZ v Trnave, citujem: „Využitím metód a prostriedkov prešetrovania sťažnosti sa NEPODARILO odstrániť rozpor v protichodných tvrdeniach zainteresovaných strán. Z uvedeného dôvodu podľa § 18 ods. 2 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach NIE JE MOŽNÉ V TOMTO PRÍPADE PREDMET SŤAŽNOSTI PREŠETRIŤ A VYHODNOTIŤ.“  Takže sa pýtam, prečo KR PZ Trnava neurobilo konfrontáciu s pani Novákovou a dotyčnými policajtmi? Mám taký dojem, že práve preto, že pravda je na jej strane. Ako vidieť, popredný predstaviteľ zločineckej smeráckej mafie a hlava policajnej mafie minister Kaliňák môže byť hrdý na prácu špičiek, ktoré riadia KR PZ v Trnave. Ale že až takýmto štýlom si urobia somára z dôchodkyne, ktorá celý život ťažko poctivo pracovala v robotníckej profesii na železnici, svedčí nielen o neuveriteľnom cynizme za vlády zločineckej smeráckej mafie, ale aj to, ako pohŕda s radovým občanom.

          Takže sa nečudujme, že po takomto „šetrení“ tlaky voči osobe pani Novákovej nabrali nielen na sile ale aj vulgárnosti, keď štátne orgány sa postavili na stranu tých, ktorí toto zlo páchajú. Že zákony, ústava, ľudské práva, či právo na dôstojný život im nič nehovorí. Veď v zločineckej smeráckej mafii, ale aj koalíciami pred nimi, majú predsa názorný príklad. Predstavte si, keby tí, čo bývajú nad vami, by vám nestále búchali cez podlahu, púšťali po prázdnu elektrickú zbíjačku, kričaním neustálych vyhrážok že buď sa z bytu vysťahuje alebo ju doženú k infarktu – a toto neustále pokračovalo?

          Vrcholom cynizmu je, keď zločinci z vysokej politiky spoločne s mafiou a kadejakými pijavicami prisatými na štátnom rozpočte robia zle, či už z titulu svojho postavenia, a vo svojej nenažranosti likvidujú a okrádajú priamo cez zákony nimi vytvorené bezbranných ľudí. Takže sa ani nečudujme, že aj na nižších stupňoch sa robí to isté.  Smutné je ale aj to, keď radový občan v snahe ublížiť svojmu blížnemu dokáže napodobniť gaunerov z vysokej politiky.

Vladimír Pavlík 

  List pani Novákovej MV SR       

  Vyrozumenie MV SR o časti podania        

  Oznámenie sekcie kontroly a inšpekčnej služby MV SR        

  Výsledok prešetrenia sťažosti KR PZ Trnava        

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka