Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Návrat na stránku Komunálna politika

CYNIZMUS, HYENIZMUS A ODPORNÝ HNUS – KŠEFTOVANIE S POHREBMI A HROBMI              

                                                    

           Dostal som do pošty otrasné svedectvo zdokumentované Mgr. Václavom Novákom, až kam je schopné zájsť vedenie mesta Poprad, kde by sa mali obohatiť konkrétni ľudia cez najodpornejší hyenizmus, cynizmus a stratu ľudskosti, ohľadom pohrebov a hrobov v meste Poprad. Samozrejme za cenu neľudského zvýšenia poplatkov, pri ktorých by napríklad starí ľudia si neboli schopní zaplatiť ani miesto posledného odpočinku. Taká neúcta, cez ktorú sa chcú obohatiť konkrétni ľudia v Poprade len ukazuje, že Antikristove plody získali nad týmto mestom úplnú nadvládu. Pokračujú v metódach jeho plodov z ponovembrových vlád a parlamentov, kde tieto špinavé, psychopaticko-sadistické zberby majú za posledných 25 rokov na svedomí desaťtisíce predčasne ukončených životov nevinných ľudí, cez tzv. nevyhnutné ekonomické reformy a vykrádanie zdravotníctva. Vyzerá to tak, že aj vedenie mesta Poprad chce dokonca v cynizme a hyenizme predbehnúť aj tie celoštátne zločinecké zberby z vysokej politiky. V zločineckom, mafiánsko-gaunerskom a skorumpovanom Slovensku už sa stalo realitou, že politické zberby na celoštátnej úrovni, krajskej úrovni a okresnej úrovni, v metódach hyenizmu, cynizmu a zločinoch proti ľudskosti voči vlastným občanom, niekoľkonásobne predbehli aj Adolfa Hitlera a Jozefa Tisu, lebo za ich vládnutia by vo vtedajšom Nemecku a Slovensku, bolo také niečo nemysliteľné. Aj keď  bol tento návrh na zasadaní Mestského zastupiteľstva 8. decembra 2016 stiahnutý, zrejme kvôli nevhodnému načasovaniu pred sviatkami a kritike občanov, možno predpokladať, že dôjde k jeho opätovnému predloženiu  v inom čase a inej podobe.

Vladimír Pavlík

Fwd: Re:
Nehorázne zvýšenie cien za pohrebné a cintorínske služby v meste Poprad o 300 až 500% !!!

______________________ Pôvodná správa: ________________________
> Od: Václav Novak <novakvaclav55@gmail.com>

Dňa 6. decembra 2016, Václav Novak <novakvaclav55@gmail.com> napísal(-a):


Vážené Mestské zastupiteľstvo a nezávislé média.

 Počas vianočnej atmosféry ide vedenie mesta na rokovaní 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad  dňa: 8. decembra 2016 v bode programu MsZ č.: 12.cez svojho konateľa a predkladateľa Bc. Františka Švirlocha, ktorý je mnohonásobne rodinne prepojený s primátorom Švagerkom(KDH) a podľa živnostenského registra ani doteraz ešte nemajú v Pohrebno – cintorínskych službách mesta Poprad svojho zodpovedného zástupcu podľa zákona  o pohrebníctve zvýšiť ceny obyvateľom mesta !!! 
(viď. Príloha živnostenský register)

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-131
http://spis.korzar.sme.sk/c/8063230/sef-popradskych-pohrebno-cintorinskych-sluzieb-je-uz-znamy.html

 POPRADČANOM VEDENIE MESTA IDE V TICHOSTI PRIBALIŤ POD VIANOČNÝ STROMČEK ZVÝŠENIE POHREBNÝCH A CINTORÍNSKYCH SLUŽIEB PLATNÝCH OD NOVÉHO ROKA 2017 ???  
 Poplatok nájomné za hrobové miesta zvýšenie o 300 až 500 % !!! ,
a niektoré služby spojené  s pohrebom príbuzných tiež smerom nahor  o 100% !!!
/viď. Príloha č.12 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta/

 Ale v dôvodovej správe asi naschvál pozabudol konateľ Švirloch dopísať ,že pre občanov Popradu  zvyšuje ceny v cenníku služieb smerom nahor o 300 až 500 % , ale je len napísaná informatívna správa schválenia Cenníka služieb zastupiteľstvom , ktorý je súčasťou Prevádzkového poriadku pre pohrebiská !!!
 Aby mohol zavádzať, zamhlievať a zmanipulovať celé Mestské zastupiteľstvo aj so svojou blízkou rodinnou primátorom Švagerkom (KDH), a poslanci pravicovej väčšiny podporujúcich vedenie mesta mohli im bez problémov zahlasovať proti obyvateľom Popradu !!!
 Ani  sa nečudujem , že Mesto Poprad skončilo až na 49.mieste v hodnotení transparentnosti - Otvorená samospráva !!!
http://www.samosprava.transparency.sk/profile/M060/2016

Dôkazy :
-         (viď. Príloha prevádzkový poriadok vzn 2011-terajší )
-          (viď.  Príloha č.12 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta - nový)
-     (viď. príloha porovnanie zvýšenie cien v roku 2016 a 2017)
 -           (viď. 1.príloha porovnanie zvýšenie cien v roku 2016 a 2017)
  Občania Popradu budú na Slovensku platiť najvyššie možné ceny za pohrebné a cintorínske  služby zvýšené o 300 až 500% !!! 
http://www.pohrebnictvo.sk/poplatky-za-hrobove-miesta/?vote=7ftc6zm6kc71
 Porovnanie niektorých miest VZN - Prevádzkové poriadky s Popradom a pritom majú tieto vybraté mesta na starosti  vo svojej správe oveľa  väčšie  množstvo cintorínov ako konateľ Švirloch (všade sú oveľa nižšie ceny) !!!
Napr. Košice – Ťahanovce, Martin ,Žilina, Liptovský Mikuláš, Nitra, Banská Bystrica, Trenčín, Bratislava.
( viď. Prílohy prevádzkových poriadkov -VZN)
http://www.tahanovce.eu/oznamy.phtml?id6=51&module_action__0__id_ci=94608

A to idú ešte schváliť naši ctení poslanci z pravicového klubu (SDKÚ ,KDH,OĽANO, SaS) aj s niektorými poslancami NEKA zvýšenie dotácie pre PCS na 180 000 a pre TV Poprad až 200 000 Eur, ktoré kritizuje vo svojom stanovisku aj hlavná kontrolórka mesta Ing. Zita Kozlerová !!!
-          Nestotožňujem sa s navrhovanou výškou dotácií vo výške 1.221.530 eur, najmä s dotáciami pre obchodné spoločnosti so 100 % účasťou Mesta Poprad v objeme 380.000 eur, v tom 15.000 eur kapitálová dotácia.
 -          (viď. Príloha 16 – 04 Návrh rozpočtu 2017)
-         (viď. Príloha 16 - 03 Stanovisko hl. kontrolórky k rozpočtu 2017 )

Pani poslanci a poslankyne, takže podporujte naďalej vedenie mesta na čele s primátorom Švagerkom (KDH) aj viceprimátorov Wzoša (SDKÚ) a Gašpera (NEKA), ktorí idú nám občanom Popradu pribaliť pekný  darček pod vianočný stromček od Nového roka 2017 - Nehorázne zvýšenie cien za služby v obchodnej spoločnosti so 100% účasťou mesta   Pohrebno-cintorínske služby Poprad o 300 až 500 % , lebo vedenie mesta bude mať na zaplatenie týchto služieb zo svojich vysokých platov, ktoré ste im Vy schválili v rozpočte, ale nakoniec im to aj tak zaplatíme My občania z našich daní !!! HANBA VÁM !!!
S pozdravom                                  

Mgr. Václav Novák  Návrh na nehorázne zvýšenie cien za pohrebné a cintorínske služby v meste Poprad o 300 až 500% !!!
Porovnanie cien 2016 a 2017


Poznámka:
Akú úctu mali naši predkovia k svojim zosnulým svedčia  cintoríny v slovenských obciach na ktorých možno nájsť aj niekoľkostoročné hroby, ktoré si nedovolil nikto  zrušiť napriek tomu, že za hrobové miesto už často krát nemá kto zaplatiť, pretože pozostalí sa stratili vo víre času. Rovnakú úctu mŕtvym preukazujú  Židia a neviem o tom, žeby si niekto dovolil likvidovať hroby na židovských cintorínoch len preto, lebo za hrobové miesto nemá už kto zaplatiť.   Jedine tzv. „kresťania“, ktorí sa naoko k Bohu hlásia no v skutočnosti slúžia antikristovi dokážu likvidovať hroby a odopierať právo na dostupný a slušný pohreb aj nemajetným a ľuďom v núdzi, ktorí ak poslanci schvália nový cenník nebudú mať jednoducho peniaze na pohreb a hrobové miesto. No a tí za ktorých po ich smrti ich deti nezaplatia, budú  v kontexte s návrhom o poplatkoch za prenájom hrobových miest z cintorína vyhodení a ich hroby  dostanú solventnejší.
V Poprade ľudia, ktorí sa hlásia ku strane, ktorá má slovo kresťanské v názve však v honbe za ziskom už stratili všetky kresťanské a ľudské zábrany a elementárnu úctu k posvätnému a na celom svete nepísanému právu mŕtvych na posledné dôstojné miesto odpočinku. Inak by si nedovili predložiť tento hanebný návrh na niekoľkonásobné zvýšenie poplatkov za pohrebné a cintorínske služby. 
V budúcich voľbách by si Popradčania mali dobre zvážiť komu dajú svoj hlas, pretože hoci sa vo voľbách v roku 2014 zbavili arogantného primátora Danka, ktorý si z funkcie urobil súkromný biznis a práve on začal s praxou zvyšovania poplatkov, ktorých účelom okrem naplnenia mestskej kasy bola hlavne likvidácia  popradských  pohrebných služieb, ktoré konkurovali mestským Pohrebno-cintorínskym Službám,  S.r.o. Poprad,  nezbavili sa  straníckych praktík politických nominantov, ktorí po voľbách musia skákať tak ako pískajú ich sponzori, ktorí do nich investovali tisíce eur, ktoré teraz musia splácať aj s úrokmi na úkor  obyčajných občanov, ktorí tento biznis v tomto prípade s hrobmi a smrťou, musia zafinancovať zo svojich daní a vo forme zvýšených poplatkov.  


______ Pôvodná správa: ________________________
> Od: Václav Novak <novakvaclav55@gmail.com>
> Dátum: 07.12.2016
> Dodatok k nehoráznemu  zvýšeniu cien za pohrebné a cintorínske služby v meste Poprad !!!

NA OFICIÁLNEJ STRÁNKE MESTA V PONUKE MAJETKU NA PRENÁJOM VYHLÁSILI VEREJNO - OBCHODNÚ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM KVETINÁRSTVA V DOME SMÚTKU !!!
(viď. v prílohe ovs súťaž cintorín )

https://www.poprad.sk/ponuka-majetku.phtml?id3=92505
 Ako môže mesto Poprad a primátor Ing. Jozef Švagerko(KDH) vyhlásiť VOS  na prenájom nebytových priestorov v Dome smútku bez rozhodnutia a schválenia trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov z Mestského zastupiteľstva mesta Poprad v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov !!! 
Ako  môže mesto Poprad a primátor Ing. Jozef Švagerko(KDH) nedodržať nájomnú zmluvu s Pohrebno-cintorínske služby , s.r.o.  Poprad zo dňa 12.7.2011 a schválenú Mestským zastupiteľstvom dňa 18.apríla 2011 uznesením č. 93/2011 !!!

(viď. v prílohe Nájomná zmluva 2011)


článok VI
Vzájomné vzťahy zmluvných strán
2. Nájomca nie je oprávnený dať prenajaté nehnuteľnosti do podnájmu inému, okrem
uzatvárania nájomných zmlúv prevádzkovateľom pohrebiska, ktorými prenecháva
za nájomné nájomcom hrobových miest na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských
ostatkov v zmysle § 21 zákona c. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších
predpisov.


S pozdravom 
Mgr. Václav Novák    PRINT RSS

             
Návrat na stránku Komunálna politika