Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

REAKCIA NA BEZCITNÉ KONANIE A POŠKODENIE UŽ AJ TAK TELESNE POSTIHNUTÝCH ŠPORTOVCOV             

                                                    

Kolektívna vina versus NIE-kolektívna vina

Znovu máme na scéne dvojitý meter „západu“. Kto reprezentuje tento západ? No predsa najdemokratickejšia demokracia v USA a ich najposlušnejšie satelity v EU.

Prvý (prísny) meter západu:

Keď sa zistí zrejme účelovo motivovaným vyšetrovaním s vopred stanoveným výsledkom, že v minulosti športovci dnešnej „politicky nekorektnej“ krajiny mohli užívať zakázané povzbudivé prostriedky (možno niekedy aj bez vlastného vedomia), západ a jeho oddaní služobníčkovia v rôznych medzinárodných organizáciách rozhodnú o kolektívnej vine a vydajú zákaz účasti ruských športovcov, telesne postihnutých paraolympionikov na blížiacich sa paraolympijských hrách v Brazílii.
Rozsudok o kolektívnej vine nevinných športovcov predstaviteľom západnej demokracie vôbec nevadí, pretože sa tu jedná o Rusko.

Druhý (benevolentný) meter západu:

Keď v januári 2016 v parížskom klube Bataclan vyše sto ľudí krutým a barbarským spôsobom zahynulo, pričom sa dodatočne zverejňujú utajované svedectvá policajtov, že mnohé z obetí tie netvory neľudsky mučili a doslova rezali či sekali ešte pred popravou, a „náhodou“ to boli vyznávači moslimskej viery, tak západ to pred verejnosťou zľahčoval s tým, že to predsa neboli tí umiernení a normálni moslimovia, ale tí radikálni.

Keď pred týždňom „neveriaci“ moslim v Nice, ktorý sa „zradikalizoval“ iba niekoľko týždňov pred týmto činom, zavraždil na promenáde 84 ľudí novou zbraňou hromadného ničenia (nákladným autom) a na druhý deň sa k tejto masovej vražde prihlásil dokonca aj Islamský štát, západ cez svoje masmédiá tvrdil, že to bolo síce dielo teroristické, ale v žiadnom prípade s tým nemá nič spoločné samotný islam, hoci sa neskôr ukázalo, že pri tomto naplánovanom barbarskom čine mal vrah aj svojich komplicov.

Keď o pár dní v Nemecku došlo vo vlaku k barbarskému útoku nožom a sekerou afgánskeho mladého muža, nového imigranta, pričom ťažko zranil štyroch cestujúcich, aby ho poriadkové služby museli nakoniec zastreliť, tak to pre západný svet bol skutok frustrovaného jednotlivca, hoci sa potencionálny vrah na to vedome pripravoval, nahral si vopred aj video, kde zdôvodnil, prečo to vlastne ide urobiť. Jasne prehlásil, že sa ide západu pomstiť. Aj toto je obraz vďaky poľutovaniahodného vojnového utečenca...

Keď o ďalších pár dní neskôr vo francúzskych Alpách v reštaurácii jeden Marokánec napadol nožom ženu s tromi malými deťmi kvôli ich „nevhodnému“ oblečeniu, brutálne ich dobodal, pričom najmladšia dcéra bola na pokraji smrti a musela byť transportovaná helikoptérou do Grenoblu, tak masmédiá radšej mlčali a keby sa to predsa len prevalílo a verejnosť v EU by sa to dozvedela, tak sa slniečkári v mediálnom svete určite už postarajú o politicky korektné vysvetlenie verejnosti, že tu šlo znovu a znovu iba o skrat psychicky narušeného jedinca. Ale napriek snahe ututlať to všetko sa predsa len neodbytne tlačí do popredia „dotieravá“ otázka. Akého vierovyznania bol ten útočník, keď napadol cudziu ženu a jej deti iba kvôli oblečeniu? Správna odpoveď je len jedna.

Keď sa teraz v piatok, týždeň po barbarskom útoku v Nice, odohrala teroristická dráma v Mníchove, kde bolo priamo zabitých minimálne 9 ľudí a viacerí sú ťažko zranení, žiaľ, ukázalo sa opäť, že napriek prvým správam, kedy podľa očitých svedkov boli útočníci traja s dlhými zbraňami, ktorých polícia naháňa v okolí, ráno v sobotu to už bola oficiálna verzia iba o jednom zločincovi s krátkou ručnou zbraňou, ktorý bol čiste „náhodne“ 18-ročný mladík s nemecko-iránskym občianstvom a jeho hromadnú vraždu západ prehodnotil z teroristického činu (z piatku) na čin psychiatricky liečeného agresora – jednotlivca (v sobotu), hoci ešte v piatok večer podľa vyjadrenia očitej svedkyne v CNN vykrikoval počas streľby „Allah agbar“..
.
Myslí si niekto naivne, že do Európy importovaný teror európskymi vlastizradcami prostredníctvom „frustrovaných, depresívne ladených a psychicky narušených“ moslimov sa skončil krvavým piatkom 22.7.2016?

Aký SPOLOČNÝ MENOVATEĽ spája všetkých týchto horeuvedených teroristov, agresorov a násilníkov? Na čo by si Európa mala dať pozor, aby preventívne predišla ďalším stratám na majetku a hlavne na životoch svojich občanov? Je to zamestnanie? Je to štátna príslušnosť? Je to národnosť? Je to farba pleti? Nie.

Je to vierovyznanie! ISLAM!

Ak zločinci na území Európy na miestach činu vykrikujú „Allah agbar“, alebo sa k ich skutkom prihlási Islamský štát, tak to určite nebude dielo neveriacich, alebo židov, kresťanov, hinduistov, budhistov či veriacich iných náboženstiev, atď., naopak, treba to už konečne pomenovať priamo! Sú to zločiny moslimov proti ľudskosti!

A čo teraz?

Pokiaľ sa postup choroby v ľudskom tele, hoci aj v pokročilom štádiu, nezastaví tým, že popri ozdravovaní duše a tela budeme skúmať a odstraňovať hlavne jej príčiny, vždy je tu riziko, že sa ochorenie znovu vráti a zničí nás samotných. Metastázy sú vždy dôkazom toho, že sa niečo zanedbalo a podcenilo.
Takže pokiaľ sa Európa rázne a rýchlo nezbaví „metastáz teroru“ vo vnútri a nezačne sama dôsledne a urýchlene odstraňovať pravú príčinu nárastu terorizmu a zločinnosti, namiesto vzájomného si kondolovania po každom ďalšom terore a potľapkávania sa po pleci s prázdnymi neomarxistickými heslami „My to zvládneme...“ alebo „Európske hodnoty ubránime...“, tak Európu, akú ju poznáme, čaká neodvratný zánik.
Ak teda na vyčistenie športového diania na Zemi „demokratický“ svet použije metódu kolektívnej viny a vylúči zo súťaží športovcov z cieľovej krajiny iba kvôli niektorým nezodpovedným jednotlivcom a funkcionárom v nej, pričom títo škodcovia etiky športu svojím konaním neohrozili ani na zdraví, ani na životoch nikoho zo širokej verejnosti, tak nie je potom priam povinnosťou toho istého demokratického a slobodomyseľného sveta zaviesť minimálne tú istú metódu kolektívnej viny ako odpoveď na hromadné barbarské vraždenie, lúpeže, znásilňovanie a iné protizákonné zločinecké činnosti vo vnútri samotnej EU?

Ak teda na barbarských činoch v Európe a na ich obrovskom náraste, ktoré ohrozujú samotné základy harmonického spolunažívania všetkých európskych národov na starom kontinente – bez vojen, majú skoro bez výnimky najväčší podiel príslušníci iba jednej jedinej skupiny ľudí, bez ohľadu na to či bývajú v Európe už od narodenia, alebo sem boli organizovane dopravení v minulých rokoch, a veľmi často spája týchto teroristov jednotný výkrik „Alláh agbar“, nemá potom vyústiť použitie tej istej horeuvedenej osvedčenej očistnej demokratickej metódy nášho západného sveta iba do jedného a jediného logického rozhodnutia?

ZÁKAZ ISLAMU V CELEJ EURÓPE ! (?)

Nie je predsa možné v časoch dnešnej informovanosti občanov, aby nám naši čelní predstavitelia zo všetkých strán cez všetky masmédiá naznačovali, že snáď športovci sú pre svetové spoločenstvo nebezpečnejší než sfanatizovaní vrahovia, ktorým niekto vopred predostrel raj po samovražednej mučeníckej smrti! Zákazy euro-atlantickej spoločnosti totiž o tom iba svedčia! VAŠE SKUTKY IDÚ ZA VAMI, súdruhovia z Bruselu!

Výzva!

Politici, novinári, umelci a všetci tí, ktorí máte hlavný dosah na dianie v spoločnosti!
Vám to naozaj nedochádza? Že tieto kroky západného sveta, hlavne v dnešnej neslobodnej Európe, sa dajú zrovnať s cielenou samovraždou nás všetkých? Kto už len zdravý a normálny si do svojho príbytku dobrovoľne nasťahuje neznámych jedincov, najmä v prípade, keď už v susedstve predtým videl, že to dopadlo veľmi zle – so susedom, ktorý postavil humanizmus nad zákon a ústavu!?
Kto nás ohrozuje viac? Tí, ktorí proti vôli národov prišli do Európy, alebo tí, ktorí ich sem pozvali?
Alebo si naozaj máme myslieť, že sa napĺňajú tzv. konšpiračné teórie o plánovanej likvidácii pôvodných európskych národov politickými a finančnými elitami násilným premiešaním s etnikami z iných kontinentov? Je teda v ďalšom kroku organizátorov Nového svetového poriadku (NWO – New World Order) na pláne postupná fyzická likvidácia nepohodlných obyvateľov Zeme až na vyhovujúcich 500 miliónov očipovaných otrokov v novej Svetovej totalite? (mimochodom načo má slúžiť vyše 40 000 nových gilotín, ktoré kúpila US vláda...?)

Nesmejte sa uštipačne, vy, tzv. smotánka a celebrity dnešnej európskej spoločnosti, vy ste takisto vinní, pretože svojím konaním alebo aj mlčaním v strachu o svoje posty, priamo či nepriamo, dávate neustále obyčajným Európanom dôvody myslieť si, že tie akože konšpiračné teórie sú nakoniec pravdivé.

Ak sa hovorí, že nádej zomiera ako posledná, tak nezúfajme! Po každej búrke a po každej noci sa rozjasní a rozvidnie. A tak to bude aj na planéte Zem. Záleží iba na každom z nás, kam sa sami predtým dobrovoľne zaradíme: či do večnej noci alebo do večného dňa.

V prírode dokonale a neomylne platí: ČO ZASEJEŠ, BUDEŠ MUSIEŤ ZOŽAŤ. Takže ak žneme dnes čosi zlé, museli sme v minulosti siať aj zlé; a tí, ktorí dnes sejú iba zlo, dobro ich v budúcnosti určite nečaká.

Skúsme byť preto v tejto nepokojnej dobe predsa len dobrí, ale na rozdiel od Inkov – nie až takí naivní! Predsa tam, kde je temno, zlo a jeho aktívni služobníci (na dnešnej planéte Zem), iba dobro samotné nestačí.

Takže DOBRO, INFORMOVANOSŤ a OSTRAŽITOSŤ nech sa šíri naším prostredníctvom celou Európou a odtiaľ do celého vesmíru, aby sme vlastnú budúcnosť či už na Zemi, alebo v živote po pozemskom živote, mohli prežívať k spokojnosti nielen svojej, ale hlavne v harmónii celku – Božieho Stvorenia.

https://rutube.ru/video/674eba9f90facc84cd021f61a7995b96/ (zo dňa 20.10.2015)

https://www.youtube.com/watch?v=uJ2AEP9YxQY (zo dňa 21.2.2016)


   PRINT RSS

 
            
Hlavná stránka