Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Ctibor Határ - mafián na ministerstve             

         

          Ctibor Határ je mafián, ktorý okupuje ministerstvo. Lesníctvo je kvôli nemu v otrasnom stave  v stave ekologickej katastrofy. Teraz budú voľby a je tu nádej, je tu príležitosť že môže byť tento mafián z ministerstva vyhodený (pozície sa môžu meniť). Je veľmi dôležité, aby ho nahradil nejaký nezávislý nestranný a morálne eticky nezávadný a čistý človek. Je nevyhnutné, aby sa o výberovom konaní dozvedelo čo najviac ľudí, aby bol seriózne a transparentne vybraný naozaj čistý človek, človek odolný voči korupcii a klientelizmu. Výberové konanie nesmie vyhrať niekto dopredu určený.
Zaujímavé, že po víchrici Žofia minister na tlačovej konferencii vyhlásil, že ťažba v regiónoch nezasiahnutých víchricou bude zastavená. Opak bol pravdou, štátne lesy v skutočnosti žiadne zastavenie ťažby nenariadili.  Žiadna regulácia objemu ťažby dreva  sa neudiala, lesy sa drancovali ďalej bez regulácii. Minister vôbec nemá reálnu moc na ministerstve. Minister je len divadelná bábka s ktorou si poťahuje niekto iný. Mafián Ctibor Határ si všetko urobil po svojom a neposlúchol ministra. A aby toho nebolo málo, ešte tento mafián bol za svoju neposlušnosť kariérne  hierarchicky povýšený a začal okupovať ministerstvo.
Minister je iba kašpárek na niti, ktorý s tým nič nezmôže.

Musíme urobiť všetko proti tomu, aby sa už tento mafián a jeho komplici nedostali na ministerstvo. Urgentne je treba vytvoriť nový zákon o lesoch (inak to dopadne ekologickou katastrofou). Súčasný zákon nie je nič iné ako len legalizovanie mafiánskej činnosti drancovania štátnych lesov prakticky bez regulácii. A samozrejme kadejaké súkromné firmy korupčne a klientelisticky napojené na štátne lesy majú z toho obrovské finančné zisky. Ale to nebude možné ak bude okupovať ministerstvo tento mafián. Nenechajme nechať zvíťaziť korupcii a klientelizmu!!!! Musíme ísť odvahou proti týmto darebákom. Nevzdávajme to!! Snažme sa veriť, že sa môžu veci zmeniť k lepšiemu, urobme všetko pre to, aby bol darebák Határ vyhodený z ministerstva!!!

Zákon o lesoch umožňuje pod zámienkou obnovnej ťažby alebo rekonštrukcie lesa ťažiť lesy šéfovi každej lesnej správy úplne neobmedzene a to beztresne!!!

http://www.wolf.sk/sk/dolezite-informacie/zakony/zakon-o-lesoch
To je naozaj veľmi nebezpečné. To je snáď horšie ako úplna anarchia bez zákonov.
V praxi to znamená, to, že podľa zákonov je možné beztresne na neobmedzene veľkých plochách lesných porastov, urobiť z lesa niečo medzi lúkou a lesom, teda ide extrémne neprimerané prerieďovanie lesov, až vznikne z toho niečo, čo sa už lesom ani nedá nazvať.
Už teraz som svedkom toho, ako sa obrovské plochy lesných porastov menia na niečo medzi lúky a lesy - to je veľmi nebezpečný trend.
 Hoci podľa platných zákonov ani za neopodstatnené prekročenie plánovanej ťažby nemusí byť lesný správca právne stíhateľný, drancovať lesy sa dajú aj v súlade s plánovanou ťažbou.
Samotná plánovaná ťažba sú omnoho väčšie objemy ako stihnú dorásť.
Za to čo by šéf lesnej správy podľa starších zákonov musel sedieť v base, sa teraz stalo normou - lesy sa radikálne beztresne vyrubujú.
.
Ak to pôjde čo sa týka ťažby takto aj ďalej takýmto radikálnym smerom, tak zo štátnych lesov (aspoň minimálne v niektorých lesných správach napr. v mojom okolí, nemôžem hovoriť za celé Slovensko) zostane len niečo medzi lúkou a lesom a bežné lesy úplne zaniknú!!! (ak sa niečo radikálne nezmení, tak do nejakých 30-50 rokov k tomu dôjde a obávam sa že to vôbec nepreháňam)
A celá táto paráda skončí tým, že ani nebude čo vyrubovať.
Ale som optimista, verím, že sa to zmení.
.
Lesníci si vytvorili určitú toleranciu a necitlivosť pred radikálnymi výrubmi, a to čo bolo ešte pred nedávnom extrémom, je dnes považované za normu. Ešte nejakí lesníci z čias socializmu by sa na súčasných lesníkov zrejme dívali ako na bláznov.
Radikálne výruby lesov sa nahradí úšľachtilým pojom "obhospodarovanie" prípadne cynickým pojom omladzovanie lesov.
.
Čo je to za poriadok, keď holoruboch patriace štátu sú vysadené mladé stromky dusené meter vysokou trávou. Načo to potom rúbali, keď sa nevedia o to postarať.
.
Tiež nevidím dôvod, prečo by na štátnom pozemku lesníci nemohli prerieďovať mladý porast hustých vysadených stromkov keď to už očividne treba - všetko je zanedbané. Na peniaze sa vyhovárať nemôžu (lesné správy majú samostatné ekonomické hospodárenie), lebo majú veľké zisky z výrubov v rovnakej lesnej správe.
Ak lesného správcu k tomu zákon nezaväzuje, tak sa svojej nezodpovednosti vôbec nemusí báť - žiadne problémy z toho mať nebude.
Všetko je zanedbané, o lesy sa nestarajú.
.
A videl som v štátnych lesoch ako riadne ťažili stromy ktoré boli ešte relatívne mladé, z nízkou výškou a priemerom. A vôbec nešlo o nejaký hustý les, že by ho bolo treba nejako prerieďovať.
Tak takéto niečo je extrémne drastická a radikálna ťažba. Ešte to ani nestihne narásť a už idú ťažiť
A prečo by si to nemohol dovoliť lesný správca urobiť ak je všetko v súlade zo zákonmi a nič mu za to nehrozí?

Lesy sa rúbu extrémne radikálne, rúbu sa 100 x rýchlejšie ako stíhajú rásť.
.
Tiež som počul o veľmi nekalej praktike lesníkov, ktorí vysádzajú na miesto vyrúbaných kvalitných pomaly-rastúcich drevín nekvalitné rýchlo-rastúce dreviny.
Napr. na miesto vyrúbaného dubového lesu vysadia smrekové lesy.
.
Počul som aj o takej informácii, že pilčíkom sa prikáže rúbať zámerne tak, aby bol len veľmi zraniteľný: a potom hurá: kalamita všetko zrovná zo zemou.
.
A lesy zohrávajú obrovskú úlohu v schladzovaní atmosféry. Strom zo seba pomaly necháva odparovať vodu. Zmena skupenstva na vodnú paru si vyžaduje relatívne veľmi veľké množstvo energie - a tak chladí. Podobný fyzikálny jav sa využíva na chladenie na jadrových alebo tepelných elektrárni.
Tieto obrovské teploty, ktoré teraz trápia Slovensku sú spôsobené hlavne prehnane riedkymi a vyrúbanými lesmi.
Ďalej majú stromy nesmierne významný vplyv na priťahovanie zrážok.
****
Štiepka
Najviac dreva ide na štiepku. Štiepkové firmy sú najväčší odberatelia a kvôli nim sa najviac ťaží. Štiepka by sa mala po správnosti robiť len z konárov. Avšak prax je taká, že na štiepku idú v drvivej väčšine celé krásne zdravé stromy (presnejšie len ich kmene), z ktorých by sa dal robiť kvalitný nábytok a podobne.
Pre štiepkovaciu firmu je to údajne vhodne z toho dôvodu, že je to pre ňu "ekonomickejšie" - pri konároch by stroj išiel dlhší čas "naprázdno".
Je samozrejme chybou, že Európska únia podporuje a dotuje tento takzvane "ekologiký" spôsob vykurovania bytov.
V zákone by malo byť po správnosti jednoznačne zakázané používať na štiepku celé veľké kmene zdravých stromov.

Samozrejme ak sa prechádzam po štátnych lesoch, tak vidím kopu nevyužitého drevného materiálu - odpadových konárov po spílených stromoch, ktorý postupne hnije. Na štiepku to samozrejme nevyužijú.
*****
A výruby sú až tak radikálne, že ponuka mnohonásobne prevyšuje dopyt po palivovom dreve pre domácnosti - "metrovici" - konkrétne hrubších konárov s priemerom cca 7 - 23 cm (čo je samozrejme pre lesníkov niečo druhotriedne ako "zvyšky").
Mnohokrát som sa stretol v lesoch s tým, že bolo tam bolo už nachystaná metrovica, ale už to tam bolo niekoľko rokov a hnilo to tam. Ponuka ďaleko prevýšila dopyt z dôvodu radikálnej ťažby.
*****
Mimochodom jeden lesník si svoje nešťastné povolanie snažil ospravedlniť tým, že spomenul určitú "výhodu" prehnane preriedených lesov a to je populačný nárast zvery. To rozhodne je pravda - už sa dá možno hovoriť aj o premnožení - zver vidávam veľmi často - najčastejšie srny, potom jelene, líšky a diviaky.
Poľovníkov vidávam zriedka, pytliakov už vôbec (sú na to veľmi prísne zákony a to by si málokto dovolil riskovať)
***
Za socializmu sa ťažilo omnoho menej ako bola plánovaná ťažba (teda ťažili výrazne pod limit plánovanej ťažby) a v prípade kamamity úplne zastavili plánovanú ťažbu. Aj samotná plánovaná ťažba bola za socializmu neporovnateľne nižšia.
V súčasnej dobe sa ani v prípade kalamity plánovaná ťažby na nekalamitných územiach nepozastaví. Nakoľko sú lesné správy samostatne hospodáriace, musia z niečoho ekonomicky vyžiť a preto musia ťažiť, znie výhovorka lesníkov. Ale samozrejme to je len hlúpa zámienka na drastickú ťažbu.
Existuje úplne jednoduché riešenie: lesné správy kde sa ťaží nadštandardne kvôli kalamite, majú nadmerné ekonomické zisky a môžu sa presunúť finančné prostriedy do lesných správ (oštepných závodov), ktoré drebo neťažia vôbec.
Ďalej lesníci argumentujú, že neustále zvyšovať plánovanú ťažbu od čias socializmu je možné preto, lebo lesy produkujú čím ďalej tým viac drevnej hmoty. Argumentujú, že čím väčšie plochy lesných porastov preriedia, tým budú mať lesné porasty viac svetla a tým budú rásť rýchlejšie - to je samozrejme falošný demagogický argument, ktorým sa snažia manipulovať verejnosť a aj klamať sami seba aby si ospravedlnili vo svojom svedomí zločiny drancovania prírody. To už nie je lesnícka problematika ale problematika psychologická: každý kto robí nekalú alebo zločineckú činnosť si to znaži nejako ospravedlniť a racionalizovať a klamať sám seba.
Pravda je bohužiaľ úplne opačná:
nakoľko priamo empiricky je veľmi ťažké dokázať koľko drevnej hmoty reálne pribudne (neexistujú na to žiadne prístroje, aby sme to mohli zmerať a dá sa to len veľmi zhruba odhadovať), majú tu lesníci veľký priestor na manipuláciu verejnosti a seba:
-riedke lesy budú produkovať neporovnateľne omnoho menej drevnej hmoty ako husté lesy. Logicky viac stromov na rovnakej ploche bude produkovať viac drevnej hmoty ako menej stromov
-ďalej výsadbové stromky rastú veľmi pomaly pretože lesníci sa o ne vôbec nestarajú a nechávajú ich úplne zanedbané. Mladé stromky dusí meter vysoká tráva a tráva je pomaly vyššia ako výsadbové stromky. O niečo staršie výsadbové stromky sú zasa prehustené a zanedbané, hoci by ich bolo treba preriediť. Kým sa socializmu sa o les veľmi poctivo starali, dnes je činnnosť lesníka z 95% len výlučne ťažba.
Z týchto dôvodov za socializmu produkovali stromy omnoho viac drevnej hmoty ako je tomu dnes. Avšak súčasní lesníci otvorene klamú, keď hovoria, že dneštné lesy produkujú viac drevnej hmoty ako red tým a preto si môžu neustále navyšovať plánovanú ťažbu
-Ďalej riedke lesy nezachytávajú zďaleko toľko vody (trochu začne pražiť slnko a hneď je pôda pod nimi úplne suchá) takže z dôvodu menšieho množstva vody budú takéto preriedené lesy rásť podstatne pomalšie
Ďalej nesmierne cynické zavádzanie verejnosti so strany lesníkov je to, že plocha lesných porastov sa neustále rozširuje. Je to pravda na niektorých miestach zväčšujú plochy lesných porastov vysádzaním, ale na väčšine už zalesnených plôch drasticky ťažia, a lesné porasty ktorý boli pred tým krásne husté sú teraz extrémne preriedené a sú niečo medzi lúkov a lesom
.
Aby ma niekto nechytil za slovo tak tu sú zdroje informácii
http://spravy.pravda.sk/ domace/clanok/172734-dreva-sa-tazi-prive la-vraj-pre-kalamity/
http://www.lesy.sk/files /o_prirode/mikus.pdf

 

Ctibor Határ bývalý generálny riaditeľ státnych lesov je cynický zločinec robí dnes na ministerstve hospodárstva. Je to cynický klamár a nepatrí na ministerstvo.

Ctibor Határ je nebezpečný cynický blázon ktorý by mal byť zavretý na psychiatrii.

Hneď vysvetlím prečo a predložím jasné dokazy neskutočného cynického klamstva a klamania Ctibora Határa:
V tlačovej správe sa píše nasledovné:
"Štátny podnik Lesy SR nejde zvyšovať ťažbu v tomto roku, ale namiesto dohodnutých kontraktov budú sa tieto napĺňať z dreva z kalamity. Nechceme sa dostať nad plánované číslo 3,7 milióna m3 ťažby," zdôraznil na záver Határ.
Zdroj
http://www.teraz.sk/ekonomika/vichrica-zofia-zastavila-celu-tazbu/85477-clanok.html

Môžem jednoznačne dokázať, že som videl ako sa v štátnych lesoch patriacej pod lokálnu lesnú správu (ktorá vôbec nebola postihnutá touto kalamitou) robila veľmi radikálna ťažba listnatého dreva bezprostredne niekoľko dní po kalamite. Neverím, že by išlo o ilegálnu ani neoficiálnu ťažbu.
Ťažba neprestala ani po niekoľných mesiacoch - ba práve naopak - videli sme ako sa listnaté drevo začalo ťažiť ešte radikálnejším tempom ako v predchádzajúce roky.

Blázon Határ len cynicky klamal média, že vydal nejaký zákaz na ťažbu dreva v oblastiach, ktoré nie sú postihnuté!

Toto je extrémne nebezpečný trend ako to ide so slovenskými lesmi! Už im nestačí len kalamitné drevo, ale ešte budú v extrémnych objemoch ťažiť drevo aj v oblastiach, kde kalamita nebola!! Za chvíľu tu žiadne lesy nebudú

Za takého debila ako Citibor Határ by som nedal ani pol hovna. Je to zločinec, ktorý nepatri na ministerstvo ale patrí do basy. Je to neskutočný cynik. Je to blázon ktorý patrí to psychiatrickej liečebne a nech je tam na veky vekov.


   PRINT RSS

             
Hlavná stránka