Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Európska únia, na čele s Nemeckom, otvorením dverí barbarom z islamských krajín a praktickým realizovaním Kalergiho diabolského plánu, odhalila svoju fašistickú tvár             

           Ak si ešte niekto namýšľa, že EÚ priniesla slobodu a demokraciu bývalým postkomunistickým krajinám, je buď zaslepený idiot alebo predajný politik, ktorý za dobre platené miesto alebo eurofodny zapredá aj svoju vlastnú matku tak, ako Ján Fígel za post eurokomisára zlikvidoval slovenské poľnohospodárstvo.  

Vopred naplánovaná invázia miliónov imigrantov, ktorým USA, Izrael a štáty EÚ cielene likvidáciou autoritatívnych vodcov Husajna, a Kaddáfího, stvorením a vyzbrojením ISIS,  urobili z domovských krajín vojnové peklo, odhalila fašistické korene EÚ, ktorá týmto krokom pristúpila k praktickej realizácii Kalergiho plánu.  Tento nebezpečný psychopat vo svojej knihe „Praktický idealizmus“ prehlásil, že obyvatelia budúcich „Spojených štátov európskych“ už  nebudú pôvodnými  národmi Starého kontinentu, ale bude to druh zvieracích podľudí vzniknutých  miešaním rás. Tvrdil, že je nutné „krížiť“ európske národy s aziatmi a černochmi, aby vzniklo mnohoetnické stádo bez špecifických vlastností, ľahko ovládateľné elitami moci.

„Človek budúcnosti bude zmiešanej krvi. Mnohopočetnosť národov bude nahradená budúcou eurázijskou-negroidnou rasou, veľmi podobnou starým Egypťanom."

V protiklade s týmto Orwellovským a fašistickým plánom je, že práve tieto elity, alebo ilumináti, nepripustia degeneráciu svojich vlastných rodín. Rasistický Izraelský apartheid dokonca priamo rozsudkom najvyššieho súdu zakázal sobáše židovky s nežidom, čo označil ako špinenie a miešanie krvi. O čo viac sú posadnutí velebením rasizmu zvierat, ktorých plemená a rodokmene šľachtia už stáročia, plemenné kone chovajú na svojich rančoch, plemenné psi a mačky posielajú na svetové výstavy, o to viac sa rozhodli zdegenerovať a genetický poškodiť ľudské rasy, aby vypestovali poslušné plemeno otrokov a konzumentov manipulovaných nimi ovládanou televíziou, médiami, pseudokultúrou, ktorým k životu stačí kreditná karta a možnosť sa občas vyhulákať na hokeji či futbale.  

Situácia v Británii, Francúzku, Belgicku, Holandsku a najnovšie v Nemecku, je pre bývalé postkomunistické krajiny ako  Maďarsko, Poľsko, Česká republika a Slovensko varovaním čo čaká ich ženy a deti.
Elity EÚ sa pri tomto diabolskom pláne nezastavia pred ničím, čo potvrdzuje ekonomické vydieranie a nátlak na Maďarsko a najnovšie už aj na Poľsko po zmene vlády, ktorá povedala islamizácii jasné nie. Ratingové agentúry plne ovládané elitami okamžite znížili  rating Poľska a znehodnotili kurz meny. Paradoxne pritom všetky ekonomické ukazovatele  poľskej ekonomiky, exportu a nezamestnanosti, ktorá je nižšia ako na Slovensku, svedčia o opaku.
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/381232-polska-ekonomika-loni-zrychlila-rust-na-3-6-procenta/
http://zpravy.e15.cz/zahranicni/ekonomika/polska-ekonomika-zrychlila-trvale-roste-uz-pres-dvacet-let-1189556
http://www.teraz.sk/ekonomika/polska-ekonomika-tento-rok/177488-clanok.htm

Skúste si predstaviť ako by dopadol rating slovenskej ekonomiky podľa týchto manipulátorov a vydieračov po odmietnutí kvót imigrantov ak by EÚ nepovažovala súčasné podanie žaloby za kvóty a Fidovu rétoriku len za predvolebné divadlo, ktoré skončí 5. marca 2016!

Ak si na Slovensku niekto namýšľa, že po voľbách Ficov Smer-SD zabráni plánu EÚ a Merkelovej na povinné kvóty prerozdeľovania imigrantov, je naivný a nepoučiteľný hlupák, ktorému nestačilo ako Fico po voľbách v roku 2012 schválil euroval a ako táral, že v prípade zriadenia základní NATO na území Slovenska podá demisiu.  Keby aj náhodou namiesto koalície:
Smer-SD,  Danková „obrodená“ SNS,
alebo
Smer-SD, Bogárová Hungargorila-Most-Hid,
vznikol koaličný zlepenec, riťolezci, eurotajtrlíci, veční ekonomickí reformátori a predľžovači veku odchodu do dôchodku zo Siete, KDH, Mostu-Hid, SAS a OľaNO to za eurofondy a judášsky groš EÚ určite bez mihnutia oka, cynicky a chladnokrvne s nadšením urobia.

Takže čo čaká Slovensko po voľbách možno predvídať už len v čiernych farbách a tak ako sme čakali ako poslední na rozpad a vyhnitie socializmu, rovnako ako poslední budeme čakať na rozpad a vyhnitie EÚ, s ktorou sa naši politici rozhodli utopiť celý národ. Oni však ako prví na čele s Chazarským prezidentom zbalia svoje milióny a utečú do daňových rajov. Čím dlhšie budeme čakať na rozpad EÚ,  tým to bude pre Slovensko, ktoré so svojimi žobráckym  dôchodkami a mzdami na  rozdiel od Maďarska, Poľska a Českej republiky unáhlene prijalo Euro, bolestnejšie.  

Kornel Danis

Februar 11. 2016
Ontario KanadaDiabolský Kalergiho plán: legální genocida evropských národů

Italskýčlánek z roku 2012, kdy jsme my Češi a Slováci o imigraci ještě nic netušili (Italové i jiní už ano.)

 

Masová imigrace je fenoménem, jehož příčiny jsou nám umně skrývány Systémem, a „multietnická“ propaganda se snaží nás přesvědčit o její nevyhnutelnosti. V tomto článku vám chceme ukázat, že tato imigrace není spontánním jevem. Chtěli by nám namluvit, že je to nevyhnutelný důsledek historie, ale ve skutečnosti je to plán vytvořený na papíře a připravovaný po desítky let, aby zcela zničil tvář Starého kontinentu.

Panevropa

Málo lidí ví, že jedním z hlavních protagonistů evropského procesu je člověk, který plánoval a programoval genocidu evropských národů. Jedná se o obskurní osobnost, o jejíž existenci veřejnost ani neví, ale kterou „mocní“ považují za otce zakladatele Evropské unie. Je to Richard Nicolaus hrabě von Coudenhove-Kalergi, rakouský politik s japonskými předky a českoslovensým občanstvím (1894-1972) (Viz heslo české wikipedie zde.). Ze zákulisí, mimo světla projektorů, se mu podařilo zatáhnout do svých sítí nejvýznamnější hlavy států. Ti pak podpořili a provedli jeho projekt evropského sjednocení. (1). (Pozn. Orgonet: Dle pozn. 1 byli mezi prvními podporovateli čeští politici Masaryk a Beneš.) 

           Kalergi prohlásil, že je třeba zrušit právo na sebeurčení národů, a postupně eliminovat národy za použití etnických separatistických hnutí nebo jinorodé masové imigrace. 
Aby elity mohly ovládnout Evropu, předpokládal přetvoření homogenních národů v křížený lid. Těmto křížencům připisoval charakteristické vlastnosti jako je například krutost, nevěrnost. Tento nový křížený lid měl být vytvořen, aby mu mohla být elita nadřazena.  
Nejprve měla být odstraněna demokracie, čili moc lidu, a poté lid sám pomocí křížení. Bílí měli být nahrazeni kříženou rasou, snadno ovladatelnou.  
Tím, že by se zrušil princip rovnosti všech před zákonem a zabránilo by se kritice menšin, které by byly chráněny výjimečnými zákony, by se podařilo ovládnout masy. Politikové oné doby Kalergimu naslouchali, západní mocnosti se soustředily na jeho plán, noviny a tajné americké služby financovaly projekty. Vůdci evropské politiky vědí, že právě Kalergi je strůjcem naší Evropy řízené Bruselem a Maastrichtem. Kalergi, neznámý veřejnému mínění, je pokládán za otce Maastrichtu a multikulturalismu. 
Revoluční v jeho Plánu je to, že nekáže genocidu jako nástroj získání moci, ale že předpokládá vytvoření podlidí“, kteří vzhledem ke svým negativním vlastnostem jako neschopnost a nestabilita budou tolerovat a přijímat vznešenou rasu, elitu.

 

V roce 1922 založil Kalergi ve Vídni hnutí Panevropan, které předjímalo nastolení Nového světového řádu založeného na Federaci národů řízené Spojenými státy. Sjednocení Evropy mělo být prvním krokem k jediné světové vládě. S nástupem fašismu v Evropě musel být plán na čas zastaven a Panevropská unie byla nucena se rozpustit. Ale po druhé světové válce se Kalergimu podařilo díky frenetické a neúnavné aktivitě a díky podpoře Winstona Churchilla, zednářské lóže Bnai Brith a významných deníků jako New York Times prosadit projekt do vlády USA. 

odstata Kalergiho plánu 

Ve své knize „Praktický idealismus“ Kalergi prohlašuje, že obyvatelé budoucích „Spojených států evropských“ již nebudou původními národy Starého kontinentu, ale bude to druh zvířeckých podlidí vzniklých míšením ras. Tvrdil, že je nezbytné „křížit“ evropské národy s asiaty a černochy, aby vzniklo mnohaetnické stádo bez specifických vlastností, snadno ovladatelné elitami u moci.

„Člověk budoucnosti bude smíšené krve. Mnohost národů bude nahrazena budoucí euroasijsko-negroidní rasou, velmi podobnou starým Egypťanům." (2)

Gerd Honsik: Podstata Kalergiho plánu (3)

Kalergi prohlásil, že je třeba zrušit právo na sebeurčení národů, a postupně eliminovat národy za použití etnických separatistických hnutí nebo jinorodé masové imigrace. 
Aby elity mohly ovládnout Evropu, předpokládal přetvoření homogenních národů v křížený lid. Těmto křížencům připisoval charakteristické vlastnosti jako je například krutost, nevěrnost. Tento nový křížený lid měl být vytvořen, aby mu mohla být elita nadřazena.  
Nejprve měla být odstraněna demokracie, čili moc lidu, a poté lid sám pomocí křížení. Bílí měli být nahrazeni kříženou rasou, snadno ovladatelnou.  
Tím, že by se zrušil princip rovnosti všech před zákonem a zabránilo by se kritice menšin, které by byly chráněny výjimečnými zákony, by se podařilo ovládnout masy. Politikové oné doby Kalergimu naslouchali, západní mocnosti se soustředily na jeho plán, noviny a tajné americké služby financovaly projekty. Vůdci evropské politiky vědí, že právě Kalergi je strůjcem naší Evropy řízené Bruselem a Maastrichtem. Kalergi, neznámý veřejnému mínění, je pokládán za otce Maastrichtu a multikulturalismu. 
Revoluční v jeho Plánu je to, že nekáže genocidu jako nástroj získání moci, ale že předpokládá vytvořenípodlidí“, kteří vzhledem ke svým negativním vlastnostem jako neschopnost a nestabilita budou tolerovat a přijímat vznešenou rasu, elitu. 

Od Kalergiho k dnešku

I když o Kalergim nemluví žádná školní učebnice, jeho ideje inspirovaly dnešní Evropskou unii. Jeho přesvědčení, že evropské národy se musí smísit s černochy a asiaty, aby byla zničena jejich identita a vznikla smíšená rasa, je základem veškeré evropské politiky tváří v tvář integraci a obraně menšin.

Při tom všem nejde o humanitární důvody. Tyto direktivy jsou vydávány s nelítostnou rozhodností za účelem realizace největší genocidy v historii.

Na počest Kalergiho byla ustanovena Evropská cena Coudenhova-Kalergiho. Každé dva roky jsou jí odměňování evropeisté, kteří se obzvláště vyznamenali v naplňování jeho zločinného Plánu. Mezi nimi jsou osobnosti kalibru Angely Merkelové, která dostala tuto cenu jako první v roce 2010, a Herman van Rompuy, který ji dostal v roce 2012 na speciálním kongresu ve Vídni, který se konal na oslavu 90 let panevropského hnutí. Na fotografii za ním je vidět symbol panevropské unie: červený kříž přes zlaté slunce, symbol řádu rozekruciánů. 

OSN prosazuje tuto genocidu svým neustálým vybízení k přijímání miliónů uprchlíků, aby se kompenzovala nízká porodnost v Evropě. Zpráva divie „Obyvatelstvo“ OSN v New Yorku z ledna 2000 má název „Migrace k náhradě původního obyvatelstva: řešení pro stárnoucí a upadající populace“.

Podle této zprávy bude Evropa potřebovat v roce 2025 159 miliónů imigrantů. Ptáme se, jak je možné učinit tak přesný odhad, jinak, než že imigrace byla připravována studována „na papíře“.

Ve skutečnosti je jisté, že snížená porodnost by v Evropě mohla být snadno zvrácena pomocí opatření k podpoře rodin. A je zcela jasné, že genetická výbava Evropanů nebude ochráněna přínosem odlišné genetické výbavy, ale že takto se urychlí její vymizení.

Takže jediným cílem těchto opatření je zcela denaturovat národ, přeměnit ho ve společnost lidí bez jakékoli etnické, historické a kulturní soudržnosti.

Teze Kalergiho plánu vytvořily a dodnes tvoří základ oficiální politiky vlád, které prosazují genocidu evropských národů pomocí masové imigrace.

G. Brock Chisholm, bývalý ředitel Světové zdravotnické organizace, nám dokonale představil lekci od Kalergiho, když řekl:
"Co lidé musejí všude rozvíjet, to je kontrola porodnosti A smíšená manželství (mezirasová), za účelem vytvoření jediné rasy v jediném světě, závislé na centrální autoritě. (4)

Závěr

Když se rozhlédneme kolem sebe, zdá se, že Kalergiho plán je plně realizován. Stojíme před opravdovou přeměnou Evropy v třetí svět.

Axiomem „nového občanství“ je multikulturalismus a nucené míšenectví. Evropané jsou trosečníky míšenectví, potopení hordami asijských a afrických přistěhovalců. Smíšená manželství produkují každý rok tisíce míšených jednotlivců: „Kalergiho dětí“.

Pod dvojím tlakem desinformací a ohlupování lidí, díky masovým komunikačním prostředkům byli Evropané dotlačeni k popření svého vlastního původu, k
zapomenutí svých vlastních etnických identit. Prosazovatelé globalizace se snaží je přesvědčit, aby vzdát se své vlastní identity je pokrokovým a humanitárním aktem, a že „rasismus“ je chybný, a to proto, že by z nás rádi měli slepé konzumenty.

V tuto dobu je naprosto nutné reagovat na lži Systému, probouzet duch vzpoury u Evropanů. Bude třeba ukazovat všem, že integrace masové imigrace se rovná genocidě.

Nemáme jinou možnost než se vzbouřit, alternativou je etnická sebevražda. 
Kalergiho plán: legální genocida evropských národů pomocí míšení ras
Italskýčlánek z roku 2012, kdy jsme my Češi o imigraci ještě nic netušili (Italové i jiní už ano.)
(Panevropská unie Česko http://www.panevropa.cz/index.php samozřejmě prezentuje imigraci, Kalergiho a Evropskou unii úplně jinak než ti, co něco vědí o NWO...) =Orgonet=

Kalergiho plán: legální genocida evropských národů

Zdroj: http://identita.com/blog/2012/12/11/il-piano-kalergi-il-genocidio-dei-popoli-europei/
Riccardo Percivaldi
Článek dle knihy Gerd Honsik: Sbohem, Evropo: Kalergiho plán - legalizovaná genocida .
11. 12. 2012
Překlad: Orgonet
http://www.czechfreepress.cz/evropa/kalergiho-plan-legalni-genocida-evropskych-narodu-pomoci-miseni-ras.html

http://www.slankmp3.com/dl.php?id=238437504
Kalergiho - Plan - Genocidy - Narodu.mp3
KO slnieckarom a multikulti pesnicka


Poselství Anie

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka