Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Iniciatíva študentov pedagogických odborov VŠ             

         

Milí občania SR,

v uplynulých dňoch prevzali protestnú štafetu ohľadom problémov v školstve vysoké školy. My, ako študenti VŠ, nemáme veľa priestoru na vyjadrenie. Jedinou šancou vyjadriť svoj názor je zúčastniť sa týchto akcií. Veľmi si vážime prácu pedagógov a ich snahu o zlepšenie stavu v školstve. Podporujeme každý ich krok bez ohľadu na to, ktorý pedagóg, z ktorejkoľvek univerzity inicioval danú akciu. Preto sme sa včera, 16.2.2016, rozhodli vytvoriť Iniciatívu študentov pedagogických odborov VŠ. Chceme Vláde SR predložiť požiadavky, ktoré nie sú nesplniteľné, ale naopak, mali by byť samozrejmosťou, no v našom školstve chýbajú. Máme za to, že každým rokom sa zhoršuje stav školstva. Je to vidieť na výsledkoch študentov, nechuti študentov chodiť do školy. Najčastejšou odpoveďou študentov na otázku:,, Aké slovo Vám napadne v spojení so školou?" bola odpoveď, ktorá zamrazí. Strach. Strach je niečo, čo prevláda v študentoch ZŠ, SŠ aj VŠ. V akom štáte to preboha žijeme, keď sa študenti boja chodiť do školy? Nemali by chodiť do škôl s iniciatívou sa niečo naučiť a ísť zo školy spokojný s tým, čo dnes dokázal? 

Preto sme založili túto iniciatívu, aby sme poukázali na problémy v školstve. My, ako budúci pedagógovia, sme na tom ešte horšie. Musíme zmeniť systém školstva tak, aby sa študenti nebáli podať prihlášku na VŠ pedagogického odboru. Musíme zmeniť systém školstva tak, aby po absolvovaní pedagogického odboru dostal študent taký plat, aby sa dokázal uživiť, prípadne svoju rodinu. Nemôžme dovoliť, aby učitelia a pedagogický zamestnanci boli braní ako spodina spoločnosti. 

Vyzývame všetkých študentov VŠ pedagogických odborov, aby sa ku nám pridali. Pridáte sa ku nám zaregistrovaním na našej oficiálnej stránke: www.ispovs.webnode.sk, kde si môžte prečítať aj požiadavky, ktoré predložíme Vláde SR. Ak naše podmienky nepríjmu, budeme nútení, ako študenti VŠ pedagogických odborov, ísť do neobmedzeného ostrého štrajku spolu s pedagógmi VŠ. Spolu dokážeme viac, preto nás podporte.

S úctou

Jozef Repka
iniciátor a študent


   PRINT RSS

             
Hlavná stránka