Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA MIGRÁCIA: NÁBOŽENSTVO BEZ HRANÍC

            

Dňa, 2.5.2016, sa uskutočnila medzinárodná konferencia na pôjde Trnavskej univerzity o migrácií. Čakali sme my, účastníci tejto konferencie, objektívnu konferenciu s kladmi a zápormi migrácie na Slovensku a v celom svete. No, opak sa stal pravdou. Bola to neúnosná propagácia ,,pozitívneho vnímania” treťosektorových organizácií a cirkvi. Bolo tam mnoho hostí zo zahraničia, či už z Maďarska, Švajčiarska, Holandska a pod. Nebolo zabezpečené tlmočenie, čiže ľudia so slabšou alebo žiadnou angličtinou z týchto hostí a príspevkov nemali vôbec nič. No, poďme k samotným príspevkom hostí. Bolo tam mnoho hostí, čiže nebudem rozoberať každého jedného. Spomeniem dvoch, pri ktorých mi zostal rozum stáť, čo hovorili.
Prvou bola Silvia Puteková z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Tá bola dobrovoľníčkou niekde v humanitárnych stanovištiach. Keď začala hovoriť o tom, aké tam majú zdravotné pomôcky, skoro som odpadol. Majú tam CT-prístroj, EKG-prístroj, rôzne látky a pod. Najviac ma dostalo, že od Maltézskych rytierov dostali obrovský stan s infračerveným žiarením!!! Tu nám ľudia zomierajú na liečiteľné choroby a oni majú takýto luxus???

Druhým bol Daniel Kaba z organizácie ADRA. Ani si neuvedomil, ako sa odhalil. Najskôr poznamenal, že všade v médiách vidíte iba uplakané malé dieťa, ako je hladné, špinavé, upršané a že to sú všetko iba neobjektívne fotografie a záznamy. O chvíľu poďakoval médiám, že im dávajú priestor a takúto formu práce im propagujú. A v druhej poznámke sa priznal, že im v podstate ide iba o peniaze. Povedal, že do projektu sa prihlási viacero mimovládok a bojujú o ten projekt, pretože sa tam točia nehorázne peniaze.
Čo majú študenti z takejto konferencie? Nič. Iba klamstvá a zamotanie hláv do niečoho, čo nemá nič spoločné s normálnym rozumom.

S pozdravom
Jozef Repka

Realita EÚ:

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/bbc-evropska-komise-ve-stredu-podpori-bezvizovy-styk-s-tureckem/1345358

BBC: Evropská komise ve středu podpoří bezvízový styk s Tureckem

http://www.cas.sk/clanok/395354/europska-komisia-chce-zaviest-povinne-kvoty-pre-utecencov-tentoraz-s-novymi-pravidlami/

Európska komisia chce zaviesť povinné kvóty pre utečencov: Tentoraz s novými pravidlami!

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka