Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

MY, PONÍŽENÉ A ZBABELÉ PLEBEJSKÉ OVCE, KTORÉ UMOŽŇUJÚ SADISTOM, PSYCHOPATOM A VRAHOM Z PONOVEMBROVÝCH VLÁD A PARLAMENTOV, ABY VEDOME SKRACOVALI NAŠE ŽIVOTY...             

         Existuje vôbec niekde v Európe zbabelejší a sprostejší národ ako je národ slovenský, hlásiaci sa, aspoň podľa zločincov a zapredaných vlastizradcov z vysokej politiky, ku stáročným skúsenostiam zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie, hlásiaci sa k antifašistickému odkazu, ako aj odkazu a ideálom Slovenského národného povstania?

        
Existuje vôbec niekde v Európe sprostejší národ, o ktorom vlastný premiér Robert Fico, povie, že jeho najväčšou prednosťou je mierna povaha, spojená s ďalšími urážlivými vetami, ako by ani nemal na mysli ľudské bytosti, ktoré majú u neho menšiu cenu ako jeho pes? – dokument je súčasťou tohto článku. Ponížený a zbabelý národ, na ktorom si gauneri zo zahraničia, spolu s gaunermi z vysokej politiky, odskúšali ekonomické experimenty, systém kolektívnej viny na nevinných, kde slovenskí občania, ktorí tu nič neukradli, nevytunelovali, ani nezobrali pôžičky z banky, na ich plecia boli prenesené následky ekonomických zločinov za zlodejov, ktorí tu rozkradli a vytunelovali miliardy, drsnou stratou už aj tak ich nízkej životnej úrovne, aby sa mohol naplniť rozkradnutý štátny rozpočet. Zatiaľ čo zlodeji si užívali nakradnuté, národ trpí, krváca. Kto tu zráta nevinné obete sociálnych samovrážd? Za akú strašnú cenu sme sa stali reformným tigrom Európy? Že politici zo zahraničia s napätím sledovali ako to u nás dopadne, dokonca nám aj fandili a povzbudzovali nás, ale zároveň aj povedali, že vo vlastných krajinách by si takéto ekonomické experimenty nemohli dovoliť. ICH VLASTNÝ NÁROD BY IM TO NEDOVOLIL!!! Ale poníženým  slovenským a zbabelým plebejským ovciam, ktorí zničili život vlastným deťom a vnukom vo vlastnej krajine, vyhnali a vyháňajú ich do cudziny, to neprekážalo a neprekáža. Hlavné bolo, že zločinci z vysokej politiky im povedali, že sú svojbytný a zvrchovaný národ a že tie obete sú nutné či potrebné.

Sedia v Ilave a Leopoldove odsúdení na doživotie tí najbrutálnejší vrahovia?

          Najmasovejší vrah, majúci na svedomí desaťtisíce nevinných obetí od roku 1990 sa volá ponovembrová Slovenská republika. Jej vrahovia majú rôzne profesie – politici, (ministri, poslanci NR SR), riadiace články polície, prokuratúry, sudcovia v zločinnom spolčení s exekútormi... Najviac obetí je z kategórie tých, ktorí boli cez tzv. nevyhnutné ekonomické reformy dohnaní k predčasnému ukončeniu života a nevinné obete systému neustáleho vykrádania zdravotníctva, keď sa preukázalo, že len za rok 2015 muselo takto predčasne zomrieť cca 3 000 nevinných ľudí – obete vykrádania zdravotníctva. Položme si otázku, čo robí vedenie polície a prokuratúry, keď o tomto vedia a mlčia? Čo sú všetci títo zlodeji a ich chránenci za ľudia, keď vedia, že práve kvôli tomuto budú zomierať nevinní ľudia – a oni napriek tomu naďalej kradnú z titulu svojich vysokých a riadiacich funkcií, a polícia s prokuratúrou to kryjú, teda sú súčasťou tohto organizovaného zločinu, pričom v ústavnom sľube ktorý podpisujú sa hovorí, že svoju prácu budú robiť pre blaho Slovenska a jeho občanov.

          Ako je to možné že mlčali a mlčia všetky politické strany ktoré boli a sú od roku 1990 vo vládach a parlamentoch? Ako je to možné že mlčali a mlčia aj tie politické subjekty, ktoré o sebe tvrdia že sú národné a kresťanské?

Vladimír Pavlík

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka