Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Premiér Fico udelil vysoké štátne vyznamenanie pod názvom „Majster Slovenska v krivení zákonov“ podpredsedovi OS Považská Bystrica JUDr. Róbertovi Jankovskému – súhrn fikcie a reality             

                                                    

          V centrále Politbyra ÚV Smer-sociálna mafia vládla slávnostná nálada. Smerácka mafia, konkurzná sudcovská mafia, konkurzná mafia Zoroslava Kollára, policajná, prokurátorská a sudcovská mafia tajne hlasovali o kandidátovi na najnovšie štátne vyznamenanie z dielne Smeru pod názvom – Majster Slovenska v krivení zákonov. Kandidátov na tento „hrdý“ titul bolo viacero, keďže slovenská justícia patrí medzi najzločineckejší a najskorumpovanejší štátny orgán v Európskej únii a nerobí hanbu ani zločineckému, mafiánsko-gaunerskému a skorumpovanému Slovensku. Aj výsledky boli veľmi tesné, napríklad medzi prvým a druhým kandidátom bol rozdiel len dvoch hlasov, ale aj medzi prvým a desiatym kandidátom bol rozdiel len 27 hlasov, čo spoločne ocenili všetci prítomní. Dali to jasne najavo aj zaspievaním hymny, „My sme zločinci, jedna rodina, politický hnoj, to je naša otčina.“

          Slávnostný prejav s odovzdaním dotyčného vyznamenania predniesol samotný premiér Róbert Fico a my ho uverejňujeme v kompletnom znení: Veľavážená sudcovská ctihodnosť JUDr. Róbert Jankovský, vážení prítomní. Ťažko mi je opísať svoje nádherné pocity, keď nielen Smer je najzločineckejším politickým subjektom v histórii Slovenska, ale urobil aj zo slovenskej justície najzločineckejší a najskorumpovanejší štátny orgán, kde môžu sudcovia slobodne súťažiť o krivenie a porušovanie práva a zákonnosti, ústavných práv, samozrejme, v neprospech radových občanov. Doháňať ľudí k samovraždám, okrádať ich o majetky a snažiť sa vyrovnať masovým vrahom zo Smeru, ktorí za posledných 9 rokov pod mojím premiérovaním tak drasticky vykrádali zdravotníctvo, že kvôli tomu každoročne predčasne zomreli tisíce nevinných ľudí. Takto sme čistili Slovensko od neproduktívnych ľudí, na ktorých musel štát doplácať. Aj cesta sudcovskej ctihodnosti JUDr. Róberta Jankovského, pokiaľ sa stal majstrom Slovenska v krivení zákonov, nebola jednoduchá.

          Svojou bezcharakternosťou, cynizmom, nenásytnosťou po peniazoch  a krvilačnosťou, mu bol príkladom mafiánsky boss Peter Čongrády, ktorý od detstva vyrastal v náhradnej výchove u jeho rodičov, teda v ich domácnosti a boli si ako rodní bratia. Solidaritu s Čongrádym zrealizoval ako sudca Okresného súdu v Považskej Bystrici aj spolu so svojou švagrinou JUDr. Monikou Jankovskou v období, keď bola ešte sudkyňou v Trenčíne, a jeho gangu vulgárnym a drsným spôsobom pomáhali likvidovať trenčianskeho podnikateľa Ondreja Janíčka. Je síce pravdou, že Ondrej Janíček si poctivo zarobil ťažké peniaze v zahraničí a keď sa vrátil do Trenčína, investoval ich do nehnuteľností. Pýtam sa, ako si takéto niečo mohol dovoliť, keď si nepýtal súhlas Petra Čongrádyho a mafiánskeho bratstva z polície, prokuratúry a súdov a neodovzdal im časť svojho zárobku? Bolo logické, že za túto drzosť musel Janíček zaplatiť, o čo sa postarali naše sudcovské ctihodnosti Róbert Jankovský a Monika Jankovská, ako súčasť Čongrádyho gangu. No Janíček mal ešte aj tú drzosť, že si dovolil sa aj brániť a začal obťažovať štátne orgány. Keďže v týchto protiprávnych veciach neprestával, dostal ďalšiu lekciu. Syn Moniky Jankovskej verejne zosmiešňoval Janíčkovho syna, že jeho matka nechala zavrieť do väzenia jeho otca, z čoho má dotyčný ešte doteraz ťažkú psychickú traumu, ktorú bude mať až do konca života. Toto všetko si zavinil on, ako otec, keď sa stále staval na odpor proti Čongrádymu a sudcovským ctihodnostiam, sudcovi Jankovskému a sudkyni Jankovskej.

          Ctihodný sudca Jankovský si vydobyl pevné miesto v skorumpovanej justícii, kde už má také postavenie, že si môže dovoliť nerešpektovať ani právo na odvolanie, úmyselne vydá zmätočné a nevykonateľné predbežné opatrenie, nečaká ani na odvolanie nadriadeného súdu ako toto odvolanie dopadne a naďalej koná ako zmyslov zbavený v krivení zákonov. Mať známosti s ním sa oplatí. Keď istý Osrman odmietol konfrontáciu so svedkom pred vyšetrovateľom polície a prokuratúry, ktorý dal informácie o jeho trestnej činnosti a tieto boli zverejnené na internete, zo strachu, aby nebol usvedčený, aby nebolo preukázané to, čo bolo o ňom napísané, s dôverou sa obrátil na sudcu Jankovského, že sa o ňom napísalo klamstvo a žiada finančné odškodnenie. Chcem veriť, že jeho sudcovská ctihodnosť Róbert Jankovský a jeho komplic, sudca, JUDr. Ladislav Vašut, nedovolia, aby cez Generálnu prokuratúru SR bola podaná žiadosť o konfrontáciu Osrmana s dotyčným svedkom, že v tomto zaberie aj jeho švagriná Monika Jankovská a keď bude treba, zaberie aj strana Smer. Bude treba urobiť všetko, aby to neriešil Ústavný súd, ktorý to dostane príkazom.

          Aj preto smerácke bratstvo od 1. 7. 2016 cez NR SR zrealizovalo také zákony, ktoré skorumpovanej slovenskej justícii umožnia, aby radoví občania nemali žiadne práva a zdôvodnili sme to akože zrýchlením súdnych konaní a zabráneniu zbytočných prieťahov. Ctihodný sudca Jankovský, prijmite toto ocenenie, lebo to, čo si nedovolila ani nemecká justícia za vlády hitlerovského fašizmu a nacizmu, to je pre zločinecké, skorumpované a mafiánsko-gaunerské slovenské súdnictvo normálne, ba dokonca uzákonené.

Vladimír Pavlík

 


   PRINT RSS

             
Hlavná stránka