Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Životopisný román spisovateľa Ľuboša Juríka Rok dlhší ako storočie o Alexandrovi Dubčekovi vyšiel vo vydavateľstve Matica slovenská.               

                                                    

          Vážení priatelia a známi,
dovoľte mi, aby som Vás informoval, že Literárny fond udelil v Zichyho paláci v Bratislave výročné ceny za najlepšie literárne diela roku 2015. Potešilo ma, že som získal hlavnú  prémiu za pôvodnú literárnu tvorbu a zároveň aj cenu čitateľov. Odborná porota aj čitatelia udelili tieto ceny za životopisný román o Alexandrovi Dubčekovi s názvom ROK DLHŠÍ AKO STOROČIE. Román vyšiel vo vydavateľstve Matica slovenská.

--
Ľuboš Jurík

Ľuboš Jurík: Alexander Dubček / Rok dlhší ako storočieŽivotopisný román spisovateľa Ľuboša Juríka  Rok dlhší ako storočie o Alexandrovi Dubčekovi vyšiel vo vydavateľstve Matica slovenská.    

     Kniha Rok dlhší ako storočie je nielen obsiahly životopisný román o najznámejšom Slovákovi Alexandrovi Dubčekovi od jeho narodenia až po tragickú smrť, ale mapuje aj spoločenskú a politickú atmosféru v Československu šesťdesiatych rokov, najmä udalosti, ktoré viedli k obrodnému procesu, priebeh Pražskej jari, okupáciu vojskami Varšavskej zmluvy a potom nemilosrdné normalizačné roky až k Nežnej revolúcii 1989.

 

                                           


   PRINT RSS

             
Hlavná stránka