Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Pokrytec, dvojtvárnik, farizej a neukojený kariérista je predsedom parlamentu             

                                                    
    Nedávny útok na adresu štrajkujúcich učiteľov zo strany predsedu parlamentu a predsedu protislovenskej SNS Andreja Danka, ako aj koalícia jeho strany s protislovenským ľudským odpadom zo Smeru, postupne vyplavuje na povrch pravú tvár nielen tohto tzv. národovca a Slováka, ale sa aj ukázalo, že sa nejedná o človeka, ale tzv. človeka. Táto imitácia niečoho, na čo vôbec nemá, hlavne po stránke morálnej a charakterovej, chce z titulu svojej funkcie zavádzať v parlamente niečo, čo zaváňa totalitarizmom, diktátorstvom a paranoidnými vidinami, majúc pocit, že z titulu svojej funkcie nemôže naplniť všetko, čo si zmyslí.

          Že išiel do koalície s politickým a ľudským odpadom zo Smeru, ktorý za posledných osem rokov premiérovania Roberta Fica tak drasticky vykrádal zdravotníctvo, že kvôli tomu každoročne predčasne zomieralo niekoľko tisíc nevinných ľudí, čo patrí medzi najodpornejšie zločiny proti ľudskosti, patriace pod Medzinárodný tribunál skúmajúci takéto zločiny, by som aj čiastočne dokázal pochopiť, keď odmietol koalíciu s tzv. pravicou okolo Sulíka. Ale to, že svojim mlčaním sa stotožnil s týmito zavrhnutiahodnými zločinmi, ho radí do tej istej zločineckej smeráckej čeľade. Takéto niečo by bolo nemysliteľné v nacistickom Nemecku pod Hitlerovým vedením, ako aj v Slovenskom štáte pod vedením prezidenta Tisu. Dovolím si tvrdiť, že takýto politici - vyvrheli, by len v náznakoch niečoho podobného, obrazne povedané, vyleteli hore komínom.

          Súčasťou tohto článku je aj autentický dokument, ktorý ukazuje pravú tvár nielen samotného Danka, ale aj protislovenského politického subjektu, tzv. Slovenskej národnej strany.

Vladimír Pavlík


         

Šéf SNS A. Danko podporoval požiadavky ISU

4. 10. 2016
V januári 2016, počas štrajku, do ktorého sa zapojilo asi 15 000 pedagogických a odborných zamestnancov, sme na adresu info@isu.sk dostali nasledujúci e-mail.

From: ludo hajduk <ludo.hajduk@gmail.com>
Date: Jan 26 2016, 11:35
Subject: Podpora požiadaviek slovenských učiteľov
To: info@isu.sk
Vážený pán Kočan, z poverenia pána predsedu Slovenskej národnej strany JUDr. Andreja Danka, Vám zasielam v prílohe náš materiál k rozvoju slovenského školstva, v ktorom presadzujeme takmer totožné požiadavky.
Materiál bol východiskom pri tvorbe nášho volebného programu pre školstvo:
http://www.sns.sk/engine/assets/uploads/2016/01/volebny_program_2016.pdf
strana 21.
SNS podporuje Vaše požiadavky pre ďalší odborný dialóg pre nastavenie systémových opatrení na zlepšenie nášho školstva.
V prípade potreby ma môžte kontaktovať na: 0911 902 454
Všetko dobré prajem.
Ľudovít Hajduk
------------------------
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
riaditeľ sekcie školstva a vedy
Odborný kabinet Slovenskej národnej strany
Tel.: 0911 902454
E-mail: ludo.hajduk@gmail.com


   PRINT RSS

             
Hlavná stránka