Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Koľkokrát si v siedmich vetách Kotleba odporuje?             

                                                    


Marian Kotleba

27 júl, 9:00 · 
Zabíjať kňazov v kostole – tak to je už naozaj za hranicou! Kam dostala Francúzov ich multikultúrna sloboda, rovnosť, bratstvo?! Kam dostala Európu politika otvorených hraníc?! Cudzinci z Afriky a Ázie nám v kostoloch podrezávajú hrdlá ako dobytku! Na našom vlastnom území. Takto odmeňujú dobrosrdečnosť. Kedy konečne Európa pochopí, že moslimovia chápu našu slušnosť a toleranciu ako slabosť, ktorú treba využiť?! Pomáhať a chrániť môžeme – ale najprv Slovákov a až potom cudzincov.

          Pozorne si prečítajte týchto sedem viet. Sám rozmýšľam do akej kategórie ich mám zaradiť. Medzi bludy, skvosty, perly, dezinformácie či táranie typu piate cez deviate? Ako je Vám iste známe, podľa Kotlebu nás Európska únia dojí a vyciciava, čo s radosťou kvituje arcizlodejská mečiarovska zberba. Zoberme si hneď prvú vetu, citujem, „Zabíjať kňazov v kostole“. Pokiaľ mi je známe, v kostole zabili jedného kňaza – a ja osobne pociťujem z toho ľútosť a smútok. V druhej a tretej vete som prekvapený, ako sa dojemne stará o Francúzov, ako mu Európa leží na srdci, práve jemu, najslovenskejšiemu Slovákovi. V štvrtej vete, žeby paranoja, alebo po úspešnom absolvovaní kurzu dezinformátora z dielne HZDS tvrdí, citujem, „Cudzinci z Afriky a Ázie nám v kostoloch podrezávajú hrdlá ako dobytku“. Takže ma zaujíma, v koľkých kostoloch v Európe už, a koľko približne podrezali ľudí? Vrcholom jeho paranoidného bludu je piata veta, citujem, „Na našom vlastnom území.“ Pokiaľ mi je známe, moje vlastné územie je Slovensko, pričom, paradoxne, Kotleba sa tu verejne hlási k svetoobčianstvu.... No a jeho posledná veta, citujem, „Pomáhať a chrániť môžeme – ale najprv Slovákov a až potom cudzincov.“ Vyzerá to tak, že Kotleba uveril svojim vsugerovaným bludom, že na Slovensku sa počet cudzincov za posledné dva roky zvýšil o 20 000 a týmto cudzincom štát vytvára lepšie podmienky ako vlastným občanom. Problém je ale v tom, že Kotleba sa zatiaľ v parlamente ani na žiadnej tlačovke ani slovom nezmienil o arcizlodejoch z vysokej politiky, ktorí za posledných 23 rokov tak drasticky vykrádali zdravotníctvo, že kvôli tomu KAŽDOROČNE PREDČASNE ZOMIERALO niekoľko tisíc nevinných občanov. Keďže najvyššiu zodpovednosť nesú premiéri Mečiar, Dzurinda a Fico, ktorí museli vedieť z titulu svojich funkcií o vykrádaní zdravotníctva, možno ich zaradiť do kategórie masových vrahov spoločne s tými, ktorí zdravotníctvo vykrádali, pričom vedeli, aké to bude mať následky. Takéto čosi dokážu len vagabundi nenávidiaci a pohŕdajúci vlastným národom – no vzťahuje sa to aj na takých politikov, ktorí o tom vedia, no zbabelo mlčia. Do tejto kategórie patrí aj Kotleba.

Vladimír Pavlík
pavlik.vlado@yandex.com


   PRINT RSS

             
Hlavná stránka