Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Požiada slovenská RKC s.r.o. o odluku od Vatikánu?             

         Ako to už na dnešnom rozhádanom Slovenku býva  audienciu  emeritného arcibiskupa Róberta Bezáka u pápeža Františka  prijala časť cirkvi a veriacich  so značnou nevôľou. Biskupská funkcia v zahraničí ako  gesto a satisfakcia od pápeža sa u tejto časti pokrstených, hlásiacich sa k RKC rovnako nestretla s veľkým nadšením. S  väčšou radosťou by zrejme privítali výhru slovenských hokejistov ako reprezentáciu slovenského biskupa v zahraničí. Dokonca slovenskí „Bezákobijci“  obvinili pre podporu Bezáka aj českého kardinála Vlka, ktorý  vraj absolútne podkopal autoritu cirkvi na Slovensku a jeho postoj je do neba volajúca nehoráznosť a nevysvetliteľné zasahovanie do kompetencii slovenskej cirkevnej provincie. Je to vraj absolútne anti-katolícky zásah, ktorý nerešpektuje univerzálnosť (katolicitu) Cirkvi.
http://politolog.blog.pravda.sk/2015/04/19/cesky-kardinal-vlk-otvorene-proti-slovenskym-biskupom/ Český kardinál Vlk otvorene proti Slovenským biskupom !

Odvolanie arcibiskupa Bezáka, bez uvedenia dôvodov, ktoré sa stalo  bezprecedentným prípadom v histórii RKC na Slovensku, prinieslo mnoho otázok o stave v akom sa nachádza nielen cirkev ale aj  samotné myslenie tzv. veriacich 25 rokov po transformácii reálneho socializmu na komunistický kapitalizmus riadený postkomunistickou finančnou oligarchiou prepojenou s bývalou Štátnou bezpečnosťou, KGB a pohrobkami bývalých arizátorov a normalizátorov.

Paradoxne boli títo dnes rozhašterení veriaci súdržnejší a jednotnejší v časoch komunizmu a potierania cirkvi zo strany bývalého režimu ako po novembrovom prevrate, ktorý umožnil predstaviteľom cirkvi dostať sa späť k časti jej majetku, o ktorý cirkev pripravili komunisti.  Historickou tragédiou RKC je, že sa spreneverila svojej podstate, ktorou bolo učenie Ježiša Krista a jeho obeta za vyslovenie pravdy a namiesto toho podľahla   moci diabla a zlatého teľaťa.

Odvolaný arcibiskup Bezák vstúpil do jamy levovej, ktorou bola agentmi ŠtB prešpikovaná Trnavská arcidiecéza na čele s emeritným arcibiskupom Jánom Sokolom, evidovaným ako agent- krycie meno Špirituál a Svätopluk ev.č. 13007 a 402201. Z dobre informovaných zdrojov, priamo z okruhu kňazov mám informáciu, že Ján Sokol bol homosexuál už v seminári a jednou z príčin jeho vydierateľnosti Štátnou bezpečnosťou bola jeho autonehoda pri ktorej bola usmrtená jedna žena. Ján Sokol sa stal arcibiskupom vďaka  Gustávovi Husákovi, ktorý reagoval na požiadavku Vatikánu obsadiť funkciu arcibiskupa. Už z tohto dôvodu bolo evidentné, že komunistický režim si nemohol dovoliť, aby nemal pod   kontrolou dianie v katolíckej cirkvi a Ján Sokol bol k tomu vopred vybraný ako najvhodnejší kandidát priamo Štátnou bezpečnosťou pod dozorom  ÚV KSČ.

Tieto skutočnosti boli viackrát publikované a sú všeobecne známe, preto nikto z verejnosti hlásiacej sa k RKC nemôže povedať, že o nich nevedel. Eštebácku minulosť a pochybné kšeftovanie Jána Sokola cirkev a jej farníci vždy farizejsky prehliadali. Skúsme si to porovnať s hysterickou a zbesilou  kampaňou aká sa v cirkvi a medzi veriacimi spustila proti Bezákovi, potom čo sa opovážil otvoriť cirkvou najcitlivejšie vnímanú záležitosť, ktorou vždy boli cirkevné majetky, Róbert Bezák urobil osudovú a cirkevnou mafiou neodpustiteľnú chybu, keď začal zverejňovať pravdu o desiatkach účtov na Slovensku a v zahraničí, kšefty s pozemkami a ďalšie nekresťanské  a nehorázne zneužívanie peňazí veriacich arcidiecézou z ktorej Sokol urobil eseročku fungujúcu na princípe mafiánskych praktík.  Samozrejme žiadna mafia dnes nemôže  existovať bez svojich právnikov. RKC na Slovensku preto nie je žiadnou výnimkou.

Nie nadarmo sa hovorí, že najväčším úspechom antikrista je keď má svojho služobníka v rúchu cirkevného hospodára alebo obleku „kresťanského“ politika.  Tak ako bol priamo antikristom vybraný Ján Sokol, rovnako ním bol vybraný aj  bývalý predseda KDH Ján Čarnogurský, ktorého rodina mala vždy blízko k mamonu za každého režimu.  Rodina Jána Čarnogurského sa spomína v SPRÁVE O ORGANIZOVANOM  OKRÁDANÍ  ŠTÁTU A OBYVATEĽSTVA  PO  NOVEMBRI 1989 (Pôvodný originálny názov  autorov) "NALEJME SI OMŠOVÉHO VÍNA", ktorá bola uverejnená na internetovej stránke http://necenzurovane.net/ini/omsovevino.html v súvislosti s do „úschovy“ odovzdanými cennosťami Židov v čase Slovenského štátu  poslancovi Slovenskému snemu Pavlovi Čarnogurskému a neskôr s hrubou čiarou po novembri 1989, o čo sa zasadil jeho syn Ján. Bratia Ján a Ivan mali vždy blízko k štátnej bezpečnosti, obaja za bývalého režimu vyštudovali, hoci ich otec Pavol bol poslancom I. Slovenského štátu. Ivan Čarnogurský je evidovaný ako agent s krycím menom Inžinier ev. č. 20275 http://www.upn.gov.sk/regpro/vysledky-vyhladavania.php?kraj=&priezvisko=Carnogursky&meno=Ivan&datum_narodenia=&kategoria=

Názornou ukážkou Čarnogurského dvojtvárnosti, ktorý sa ako tzv. disident chodil vypočítavo krátko pred rozpadom socializmu v bývalom Československu vyplakávať nad krutosťou režimu na Americkú a iné ambasády, je že tam dnes protestuje proti NATO, keďže po novembri 1989 vyvíja aktivity okrem Slovenska aj  na Ukrajine a v Rusku, ktoré dnes ohrozuje nová studená vojna.

                Tu je potrebné  odbočiť od témy a pripomenúť, že  KDH dostalo do vienka od Jána Čarnogurského danajský dar, ktorý z neho urobil lavírujúci subjekt už pri jeho zrode. Prizrime sa teda bližšie na tých neuveriteľných 25 rokov, počas ktorých tu miešal karty (niekedy viac, inokedy menej úspešne) politický subjekt, ktorému  pri vzniku prorokovali kariéru superstár, lebo si do vienka dal dovtedy potláčanú ideu kresťanstva, ktorá sa postupom rokov totality stala ikonou demokracie. A hoci sú karty diablovým vynálezom, lídrom nového subjektu nijako neprekážali, lebo „KDH sa od začiatku neformovalo ako výlučne katolícke hnutie, dokonca ani nie ako výlučne kresťanské... Realita je taká, že sa k nám pridali predovšetkým katolíci...“ (Ján Čarnogurský v rozhovore s Fedorom Gálom v mesačníku SLOVENSKÉ LISTY, vychádzajúcom v Prahe,  č.1/1993).

Práve na tomto mieste je dobré pripomenúť si známu pravdu, prečo je dôležité poznať svoju históriu a prečo národ bez historickej pamäte nemôže prežiť.

            Toto priznanie Jána Čarnogurského musí v každom súdnom človeku vyvolať minimálne dve zásadné otázky:  PREČO POTOM DALI ZAKLADATELIA NOVEJ STRANE PRÍVLASTOK KRESŤANSKÉ HNUTIE a  PREČO O  TEJTO „POTEMKINOVSKEJ“ STRANE NEINFORMOVALI ASPOŇ PREDSTAVITEĽOV CIRKVI?!  Alebo snáď áno?

Po odpoveď si zájdime priamo do „kuchyne“ KDH, kde sa pripravovala gurmánska špecialita pre nadnárodné spoločnosti. Už na ustanovujúcom sneme KDH v Nitre (17.02.1990) vystupuje Ján Čarnogurský proti spájaniu kresťanského princípu s národným!  To malo okamžitú reakciu medzi ortodoxným krídlom, (ktoré sa riadi pápežskou encyklikou o kresťanských národoch), sekularizáciou v rámci sotva vzniknutého hnutia. Ak chcel Ján Čarnogurský, ktorý sa dosť nepresvedčivo pasoval do úlohy lídra novej antitotalitnej strany vyvolať trvalú pochybnosť o smerovaní hnutia, tak sa mu to dokonale podarilo. Ani po 25 rokoch nie je totiž jasné, či ide o kresťanskú, národnú, alebo nebodaj občiansku stranu! Pravdepodobne to bolo čaro nechceného, ale  líder novovzniknutého politického subjektu  po tejto  „potope  sveta“ už nikdy nepresvedčil, že mu ide o národné záujmy –ak už o tých kresťanských možno celkom pragmaticky pochybovať. 

Znovu historická pamäť:  Pred novembrom 1989 bol Ján Čarnogurský čestným kurátorom Charty 77 a de facto „disidentom“ ex offo. (Prepojenie chartistov s totalitným režimom prostredníctvom 13. oddelenia ÚV KSČ na čele s jeho šéfom Rudolfom Hegenbartom  je už dnes dostatočne zdokumentované).  Len ako perličku uvediem, že vo vedení Nadácie Charty 77 v tom čase boli o.i. aj George Soros, (fakticky sponzor), či Miroslav Kusý (za Dubčeka vedúci ideologického  oddelenia ÚV KSS a aj dnes hlavný ideológ, ale vtedy najmä  – príjemca sponzoringu)! Bola to ozaj dobrá partia, ktorá „úbohým disidentom“ pomáhala prežiť totalitu prostredníctvom dolárov a bonov!  Príklad ďalších „nežných, či farebných  revolúcií“ v bývalom sovietskom bloku dnes už jasne ukazuje na režisérov s plnými peňaženkami, ktorí z pozadia tvorili dejiny v tomto geopoliticky veľmi lukratívnom strategickom priestore.

 „Zakladateľ“ KDH figuruje aj v tucte ďalších nadnárodných a mimovládnych organizácií, ktoré v deväťdesiatych rokoch minulého storočia tvorili súčasť nášho splývania so západnou demokraciou.  Dnes už vieme, že  to boli a sú,  čertove rožky. Boli to najmä National Forum Foundation so známou, už nebohou čechoslovakistkou  Ritou Klímovou z USA,  ale tiež funkcia jedného z podpredsedov KBSE – dnes OBSE, organizácie, ktorá ani v súčasnosti, keď je SR právoplatným, ale nie rovnoprávnym členom EÚ nevie Slovensku prísť na meno, členstvo v Ráde nemeckých rytierov (čo robí Slovák v takej organizácii je aj pre renomovaného politológa, pokiaľ nie je priamo zasiahnutý dolárom záhadou), členstvo v exkluzívnom klube Windsor, spolu s Ivanom Miklošom, Františkom Šebejom, Magdou Vašáryovou a.i.,  ktorý v deväťdesiatych rokoch ovládol dovtedy národné médiá.  Ten výpočet by bol veľmi dlhý a dokumentuje len jedno – PRINCÍP NEPRINCIPIÁLNOSTI!

Expert na KDH Dr. Ladislav Andrey,  vzdelaním jadrový fyzik, ktorý dlhé roky pôsobil v USA i Japonsku a ktorý je aj jednou z mála osobností sveta, ktorí majú právo priamo komunikovať s prezidentom USA v roku 1995 napísal list, kde sa o.i. zmieňuje o B´nai B´rith. V tomto liste uvádza: „..za  podceňovanie Slovákov možno považovať oficiálnu účasť Jána Čarnogurského –aj pozdravy pánov biskupov- (mená biskupov neuvádza) pri znovuzaložení slobodomurárskej lóže B´nai B´rith (Synovia zmluvy) na Slovensku, ktorá si zvolila názov Tolerancia. Nad touto lóžou bdie Luciferovo oko, Rotschildov trust, Rada 13 veľkých druidov (čiže súkromné kňazstvo Rotschildovcov), Rada 33, t.j. 33 najvyšších  hodnostárov slobodomurárstva sveta v politike, ekonomike aj cirkvi... „  Dr. Andrey uvádza, že členmi slobodomurárov sú aj ľudia z Rotary a Pen klubu. Podľa dr. Andreya, pri obnove B´nai B´rith na Slovensku takpovediac „asistoval“ aj vtedajší šéf parlamentu  František Mikloško (VPN). 

 Slobodomurárske lóže majú jedno neprehliadnuteľné špecifikum – sú tajné! Aspoň natoľko ako tajné polície! Ale v ére kozmickej komunikácie už nič nemožno utajiť. Napriek tomu, zotrvávajú na takých relikviách, ako je napríklad názov MLČANIE, čo skôr pripomína „Mlčanie jahniat“. Lóža Mlčanie (o čom? o mlčaní?) mala byť súčasťou tzv. Veľkej lóže Lessing, kde veľmajster z Freiburgu Otto Machal, emigrant zo Slovenska, robí vraj „zasvätenie“ prvých slobodomurárov na Slovensku! Vzhľadom na fakt, že sa tejto dejinnej udalosti nezúčastnili lídri KDH však predpokladám, že išlo  skôr o podvod,  ako o skutočnú slobodomurársku lóžu. Koniec, koncov – na internete ich nehľadajte... Drankanie niektorých predstaviteľov cirkvi o priazeň politikov je tiež dobrá „kosovská“ droga. Prinajmenšom môže vyvolať dojem, že tentoraz je v úlohe disidenta prednovembrové Pacem in terris. Mons. Andrej Imrich, pomocný spišský biskup v liste Dr. Jánovi Chovanovi, vtedajšiemu šéfredaktorovi Katolíckych novín, ktoré dali k dispozícii klubom KDH, dňa 22.04.1994 (osobne Ivanovi Šimkovi) píše,  citujem:  „Obrátim sa však na vedenie KDH s prosbou, aby boli trpezliví a nezanevreli za to na Cirkev...“  Pomocný biskup žiada, či skôr kolenačky prosí o podporu politickú stranu!

A ešte jedna zaujímavosť z pera Dr. Andreya: „Ján Čarnogurský „reprezentoval“ Slovensko aj na medzinárodnej konferencii nazvanej Európa a my, konanej 13.05.1995 v Prahe. Vystúpil tam s prednáškou v ktorej o.i. odznelo aj to, AKO PREKONAŤ DYNAMICKÚ SILU NÁRODNÉHO PRINCÍPU NA SLOVENSKU!!!“

Tak ako patrí k sebe satan a peklo, rovnako sú spriaznení Ján Sokol s Jánom Čarnogurským, za ktorého štafetu v parazitovaní na majetkoch cirkvi a peniazoch slovenských veriacich prevzal aj jeho syn. 

                                                                             

Róbert Bezák našiel odvahu povedať pravdu o tejto stoke špinavosti a nehoráznej bezohľadnosti  zloduchov znevažujúcich učenie Ježiša Krista o ľudskosti, pokore a živote v skromnosti. Róbert Bezák im siahol na to, čo je pre toto klbko hadov najcitlivejšie – na majetok.

Zúrivé reakcie cirkvi a „diablových“ advokátov  potom, čo Bezák zverejnil a zrušil nevýhodnú zmluvu uzatvorenú Sokolom a Čarnogurským o právnej pomoci za tisíce  eur mesačne  na seba nenechali dlho čakať.  Právom  sa pýta autor blogu „Cirkev a právo, arcibiskup a Čarnogurského zlatý padák“:
http://www.postoy.sk/content/z-blogu-cirkev-pr%C3%A1vo-arcibiskup-%C4%8Darnogursk%C3%A9ho-zlat%C3%BD-pad%C3%A1k

Je možné považovať za kresťanského právnika či podnikateľa niekoho, kto zoberie od arcidiecézy ako odškodné za zrušenú nevýhodnú zmluvu o budúcej, ešte nerealizovanej práci, čiže za ničnerobenie, 6 -10 násobok sumy, ktorú 2/3 obyvateľov Slovenska zarobia za 25 rokov poctivej práce? Je to naozaj len môj subjektívny pocit, ktorý nepatrí do vecnej diskusie, že je to neprimerané? Nemali by sa kresťanskí podnikatelia, politici a právnici v tomto zásadne odlišovať od praxe bežnej v našom skorumpovanom (post)komunistickom kapitalizme?

Je správne že sa slovenská Cirkev (a Katolícke Noviny) vôbec nezaoberajú takýmito otázkami? Koľkí dokážu priznať, že preto nesie aj časť viny za to, že Slovensko podnes de facto nie je demokratickým právnym štátom? Nie je toto jedna z hlavných príčin prečo toľkí aj po 22 slobodných rokoch volia bývalých komunistov? Napriek tomu že títo sú ešte horší a podstatne sa pričinili o túto realitu. Čo sa ešte musí stať, aby sme sa z toho poučili, a začali primeranú diskusiu o príčinách a náprave tohto stavu?

V čase kedy bol arcibiskupom Róbert Bezák, vyšli na povrch aj ďalšie špinavosti na základe ktorých  Štefan Hríb uverejnil články, podľa ktorých previedol Sokol pol miliardy slovenských korún na účet bývalého agenta Štátnej bezpečnosti Štefana Náhlika, ktorý bol kľúčovou postavou akcie rozloženia tajného rádu františkánov. Peniaze mali pochádzať z predaja cirkevných pozemkov, po celej transakcii sa mal Náhlik usadiť v Kanade. Ján Sokol umožnil, aby z prostriedkov cirkvi, ktoré dostala za predaj pozemkov pod Tescom v Bratislave-Rači, mala niekoľko miliónový finančný prospech súkromná osoba. Za to Sokol v samozrejme zastúpený JUDr. Jánom Čarnogurským juniorom  žaloval vydavateľa časopisu týždeň.

Toto však nebol jediný prípad kedy sa  Čarnogurského advokátsky klan angažoval za bývalých agentov ŠtB. V prípade ďalšieho spolupracovníka ŠtB Dekana Pavla Trnku, ktorý sa dostal do väzby v Rakúsku za pokus o prevoz a snahu predaja falošných obrazov, podľa výpovede  dôveryhodného svedka, v tej dobe úradujúci biskup Nitrianskej diecézy dostal farára z väzby z 1 mil. býv. Sk a výdatného lobingu  JUDr. Jána Čarnogurského u veľvyslanca SR vo Viedni. http://necenzurovane.net/stacho/osrman.html

Po rozhodnutí pápeža Františka  napraviť škody, ktoré napáchala cirkevná mafia prepojená s Čarnogurského advokátskym klanom si teraz kladiem otázku, či slovenská RKC s.r.o nepožiada o odluku od Vatikánu, aby takto zabránila, aby  v súlade s farizejským tliachaním o pokore a poslušnosti, nekonečne hlúpe, naivné a dobrosrdečné ovečky precitli a otvorili sa im oči, čo by pre RKC znamenalo stratu zdroja bezprácneho  príjmu a koniec darovania neraz i celého majetku RKC.

Bezák má šťastie, že nežijeme v stredoveku, ináč by s obvinením s herézy skončil na hranici ako posledný veľmajster rytierskeho rádu  Templárov Jacques de Molay, alebo by ho zavraždili ako Katarov v mene nespochybňovania nemenného učenia cirkvi, v duchu  Roma locuta, causa finita.
Končím citátom  tzv. „Politológa“  Cum caput aegrotat, corpus simul omne laborat. – „Keď je hlava chorá, trpí celé telo.“

Kornel Danis
apríl 2015,   Ontario  Kanada

http://politolog.blog.pravda.sk/2015/04/19/cesky-kardinal-vlk-otvorene-proti-slovenskym-biskupom/
Český kardinál Vlk otvorene proti Slovenským biskupom !

19. apríl 2015 16:10, politolog,
Absolútne podkopal autoritu Cirkvi na Slovensku.
Postoj kardinála Vlka je do neba volajúca nehoráznosť a nevysvetliteľné zasahovanie do kompetencii slovenskej cirkevnej provincie. Je to absolútne anti-katolícky zásah, ktorý nerešpektuje univerzálnosť (katolicitu) Cirkvi.
Medzi katolíkmi na Slovensku sa šíri zmätok ohľadom tohto nehorázneho zasahovania, sú hlboko zmätení a v stave omylu o základnej pravde pokory a poslušnosti.
Zatiaľ čo v minulosti autorita Cirkvi zabraňovala istým kresťanským „ inšpirátorom“ v súkromných„revoltách“, teraz sa niektorí katolícky „demokrati“ cítia slobodne spochybňovať dokonca aj nemenné učenie cirkvi. Pre nich už neplatí – Roma locuta, causa finita.
Je zjavné, že v tom je agenda, ktorá nemá nič spoločné s pravdou o poslušnosti a pokore tak, ako nás to učí sám náš Pán a ktorá nám bola odovzdaná prostredníctvom Cirkvi.
Nemôže existovať nič, čo by bolo pozemský správne, a zároveň by to nebolo doktrinálne nesprávne. Preto konať inšpiračne svojsky a nemať nič spoločné s doktrínou, je lož. Je to posadnutosť vládnuť !
Ľudia sú vedení kardinálom Vlkom k falošnému druhu uvažovania, že by mali praktizovať istý druh vnútorného inšpiračného vzdoru , aby boli zodpovednými „občanmi“ Cirkvi.
Úprimne, jeho odpoveď prostredníctvom tlače je niečo, čo môže obrátiť túto udalosť na dialóg cez tlač. Ale, ak už musel dať odpoveď, tak tá náhle robí smer dialógu znepokojujúcim.

 Cum caput aegrotat, corpus simul omne laborat. – „Keď je hlava chorá, trpí celé telo.“


Niektoré zdroje:
http://www.sme.sk/c/7759475/bezak-zrejme-dostane-biskupsku-funkciu-vo-svete-alebo-vatikane.html
http://www.carli51.estranky.sk/clanky/s-astrologom-frantiskom-steffekom-/slobodomurari.html
http://www.cas.sk/clanok/232313/kontroverzny-arcibiskup-vsetky-hriechy-jana-sokola.html
http://www.teraz.sk/slovensko/j-sokol-mal-udajne-nevyhodnu-zmluvu/17090-clanok.html
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/arcibiskup-sokol-prehral-sud-od-casopisu-tyzden-nedostane-ani-cent.html
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/sokolov-luxusny-starobinec-jacovciach-onedlho-otvoria-kto-si-posedi-vo-virivke-za-12-tisic.html
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/kto-si-odskace-vysetrovanie-safarenia-za-arcibiskupa-sokola-vlecie-dva-roky.html
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/kto-si-odskace-vysetrovanie-safarenia-za-arcibiskupa-sokola-vlecie-dva-roky.html


    Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka