"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Ako  tzv. privatizéri prepojení s ŠtB vytunelovali Popradský pivovar s dvestoročnou tradíciou              

V súčasnej  dlhovej kríze, v ktorej sa nachádza EÚ a zákonite teda aj Slovenská republika, ktorá je jej členom, kedy vláda Smeru-SD zúfalo hľadá spôsoby ako zaplátať diery v deficitnom štátnom rozpočte, určite nebude na škodu pripomenúť si, kam sa podeli miliardy sprivatizovaného majetku po novembri 1989. Politici už tradične namiesto prijatia účinnej legislatívy, vrátane trestnoprávnej zodpovednosti právnických subjektov,  následky tohto rabovania vždy prenášajú na plecia daňových poplatníkov, zatiaľ čo  si ich páchatelia užívajú luxus a blahobyt na úkor ostatných občanov.

Zoznam sprivatizovaných podnikov by bol určite nekonečný a Štatistický úrad by zrejme musel zvýšiť počet svojich zamestnancov, ak by chcel podrobne analyzovať a vyčísliť škody, ktoré vznikli štátu počas všetkých tzv. divokých privatizácii, holandských dražieb, ozdravovania bánk, či v konečnej etape výpredaja strategických podnikov. Určite každé mesto na Slovensku má svoju privatizačnú rabovačku, a keď si jeho občania uvedomia, kde má korene ich súčasná bieda a nekonečné uťahovanie opaskov, isto sa nájde niekto, kto toto kriminálne a nemorálne konanie večne nenažraných a ziskuchtivých indivíduí patrične zdokumentuje a postúpi kompetentným orgánom,  ktorých povinnosťou by malo byť zo zákona konať v prospech väčšiny občanov. Toto je však na Slovensku často len zbožným prianím.

Plniac si svoju občiansku povinnosť predkladám verejnosti ukážku a podnet na zamyslenie, ako niekoľko občianskych prednovembrových núl a špekulantov vytunelovalo v Poprade pivovar, založený v roku 1812. Pivovar, ktorý prežil všetky režimy  – počnúc monarchiou až po samostatné Slovensko, no neprežil bačovanie komunistických kapitalistov, ktorí  sa vyrojili ako muchy na hnojisku po prevrate v novembri 1989.

Popradský pivovar bol od svojho založenia v 19. storočí neodmysliteľnou súčasťou mesta pod Tatrami. Pôvodný názov popradského pivovaru bol Erste Zipser Dampfbrauerei und Mälzerei, A. G. in Poprad (Prvý spišský parný pivovar a sladovňa, účastinná spoločnosť v Poprade). 
V roku 1948 bol komunistami znárodnený a  včlenený do národného podniku Východoslovenské pivovary.  Od roku 1960 celý pivovarský a sladovnícky priemysel riadilo súčasné Generálne riaditeľstvo pivovarov a sladovní v Bratislave.

Ešte pred uvedením niektorých faktov je potrebné pripomenúť klasický manuál, podľa ktorého bývalí komunisti privatizovali a následne tunelovali štátne podniky.

  1. Niekoľko vopred vybraných a vyvolených súkmeňovcov poväčšinou s rodokmeňom v ŠtB a KSČ   sa rozhodne, že sa stanu kapitalistami v podniku, v ktorom doposiaľ pracovali za mzdu a k tomu im spriaznená politická strana nanominuje generálneho riaditeľa. Samozrejme podnikať nebudú za svoje, ale za požičané z banky, k čomu využijú svoje nomenklatúrne prepojenia. Založia tzv. s.r.o. s minimálnym povinným vkladom. Prirodzene, že vklad, ani žiadna budúca investícia nepochádza z ich vlastných peňazí, ale zo zdrojov vyššie uvedených.
  2. Zo štátneho podniku sa stane s.r.o. alebo a.s. –  s vopred určeným manažmentom z radov vyvolených – ako je už uvedené v bode č. 1. Týmto sa všetky finančné toky dostávajú  úplne pod ich kontrolu a oni sa stávajú neobmedzenými správcami bývalého štátneho majetku.
  3. Na rozdiel od skutočných správcov kapitálu, akými bol  napr. podnikateľ Baťa, ktorý pracoval za mzdu a zisk reinvestoval do zveľadenia a rozšírenia svojho podnikania, vrátane zvyšovania kvality života jeho zamestnancov,  títo pseudokapitalisti si najprv prerozdelia vedúce funkcie s nadštandartnými platmi a  firemné peniaze. Finančné zdroje  pchajú do vlastných vreciek a na úkor postupného úpadku podniku a  zbedačovania vlastných zamestnancov postupne prestanú vytvárať zisk a zaťažia firmu úvermi.
  4. Keď sa už financie následkom tohto bačovania začínajú  viditeľne zmenšovať,  začne sa fáza tzv. hľadania strategického investora z dôvodu odstránenia tzv. úverového zaťaženia, ktoré zámerne a účelovo spôsobili   pod zámienkou tzv. revitalizácie podniku, ktorá,  samozrejme, nebola úspešná z dôvodov zložitých ekonomických podmienok na trhu, konkurencie a podobných výhovoriek.
  5. V predzáverečnej etape sa pôvodná s.r.o., ktorá štátny podnik privatizovala, privedie do úpadku a dostane do konkurzu. Následne zmení názov a s tými istými ľuďmi vo vedení pokračuje ďalej v tunelovaní  – už pod iným názvom.
  6. Na koniec sa všetci aktéri zbavia už vytunelovaného podniku v úpadku jeho predajom, čo nazvú napríklad zmenou akcionárov, ktorí ešte istý čas podnikajú – až do jeho definitívneho konca.
  7. Je železným pravidlom, ktoré by určite odhalili pracovníci finančnej polície, ak by k tomu mali príslušnú legislatívu a záujem, že zatiaľ, čo sa bývalý štátny podnik dostal postupne do krachu a jeho zamestnanci boli prepustení, neraz s nevyplatenými mzdami aj za niekoľko mesiacov, osobný nehnuteľný a hnuteľný majetok privatizérov a tzv. štatutárnych zástupcov sa enormne zväčšil v porovnaní s majetkom, s ktorým vstupovali do privatizácie. Samozrejme – majú dostatok spriaznených advokátov, ktorí im preperú a zlegalizujú akúkoľvek hodnotu majetku, ktorý majú často účelovo vedený na svoje deti, resp.  iných rodinných príslušníkov.
  8. Týmto sa z občanov Slovenska stávajú ľahostajní hlupáci, ktorí sa nechali bohapusto okradnúť a z privatizérov a ich detí sa stávajú úspešní, bohatí a bezúhonní občania, ktorí svojou „šikovnosťou“  nadobudli „legálne a poctivo“ vlastnícke práva, ktoré im dokonca zaručuje a  chráni aj Ústava SR.  

 

Prejdime od manuálu ku konkrétnym faktom

V roku 1992 bol pivovar v Poprade sprivatizovaný firmou Vega, spol. s.r.o. Poprad. Podľa webovej stránky http://foaf.sk/firmy/17646 a historického prehľadu
http://foaf.sk/firmy/17646#historia možno zistiť, že štatutármi od roku 1992 do roku 2003 boli:
JUDr. Ladislav Ďurica, (do novembra 1989 starší referent Štátnej bezpečnosti)
Pavol Jurčik,  (bývalý pracovník a majster v Pivovare)
Ing. Ján Pilát, (bývalý učiteľ na gymnáziu v Poprade)
Ing. Jozef Hurban
a MUDr. Eleonóra Zuštiaková

Je zarážajúce, že daňové nedoplatky spoločnosti VEGA, spol. s r.o., Poprad, k 31.12. 2003 predstavujú podľa poslednej aktualizácie  sumu 1 095 399 eur.
Po vyhlásení konkurzu na firmu Vega, spol. s.r.o. Poprad tí istí ľudia zastupovali firmu
Pivovar TATRAN, s.r.o., ktorá po sebe zanechala k 31. 12. 2003 daňový nedoplatok vo výške 265 551 eur, ako uvádza webová stránka http://foaf.sk/firmy/37889
a následne VEGA TRADE, spol. s r.o. http://foaf.sk/firmy/38086
Viac informácii:
Aktuálny prehľad
Historický prehľad
Vizualizácia sociálnej siete
Záznam obchodného registra
O osobe bývalého generálneho riaditeľa a jedného zo štatutárov Ing. Jána Piláta stoji za pozornosť uviesť, že z bývalého profesora na gymnáziu, ktorý jazdil na hrdzavom Oltcite  a o vedení pivovaru nemal ani páru, údajne KDH urobilo generálneho riaditeľa sprivatizovaného pivovaru.  Druhý štatutár Pavol Jurčík údajne pracoval v pivovare pôvodne ako majster.
Zlatým klincom potvrdzujúcim, že vo všetkom mala prsty komunistická štátna bezpečnosť,  je  osoba JUDr. Ladislava Ďuricu, podľa  údajov uverejnených na stránke ÚPN do novembra 1989  bývalého staršieho referenta ŠtB.
Tak ako v kauze Gorila ostali spoločensky nepostihnuteľní všetci gauneri a zločinci prepojení so zločincami z vysokej politiky, rovnako aj tento gauner si pokojne užíva z nakradnutého, pod ochranou polície a prokuratúry, ktorá nechce nič vedieť ani o jeho účasti v známej firme White Lady, a.s., ktorá skončila na polícii v dodnes riadne nevyšetrenej kauze s vyše miliardovým daňovým únikom.  Pozoruhodné na tejto kauze bolo, že niekoľko tisícstranový vyšetrovací spis ukradli priamo za bieleho dňa z budovy Okresného súdu v Poprade, v ktorej vtedy sídlil odbor vyšetrovania kriminálnej polície s  pravdepodobnosťou rovnajúcej sa istote priamo policajti, keďže len oni mali prístup k spisu!

V zmysle vyššie uvedeného manuálu je evidentné, že názvy sa účelovo menili z dôvodu predaja pivovaru, ktorý už v roku 2003 nepredávala Vega, spol., s.r.o. Poprad s daňovým nedoplatkom vyše 1 milión eur,  ale účelovo a špekulatívne zriadená Vega trade, spol., s.r.o.
Ešte pred tým sa pôvodná Vega, spol. s.r.o. účelovo „transformovala“ na Pivovar Tatran, s.r.o. – s tými istými aktérmi.
Oficiálne publikované  informácie o predaji sú uvedené na webovej stránke
http://firmy.etrend.sk/firmy-nefinancny-sektor/pivovar-tatran-je-na-predaj.html
Pivovar Tatran je na predaj
Stručne uvádzam, aký bol osud Popradského pivovaru po tom, čo sa privatizéri na pivovare nabalili ako dokumentujem vo fotoreportáži nižšie.

  26.11.2003 nastala tzv. zmena akcionárov spoločnosti a 1.5.2004 sa spoločnosť pretransformovala na Pivovar Tatran 1812, s.r.o. a následne vznikla 1.10.2004 Tatranská sladovňa, s.r.o. Poprad. 10.3.2005 pivovar zmenil obchodný názov na Pilsberg, s.r.o. Po presunutí výroby piva do Poľska nastal konečný úpadok a zánik pivovaru, ktorý má byť zbúraný a na jeho mieste má stať ďalší megalomanský projekt v Poprade –  tzv. multifunkčné centrum ako sa uvádza na webovej stránke http://www.appril.com/Spravy/POPRAD--Centrum-v-pivovare-Tatran-zacnu-stavat-asi.aspx
Pre úplnosť je potrebné uviesť, že vedenie Mesta Poprad, namiesto kontroly tunelovania bývalých štátnych podnikov uprednostňuje ich premenu na multifunkčné monštrá, pričom projekt tzv. Bisnis centra Horse skončil neslávne, ako potvrdzuje  webová stránka
http://www.appril.com/Spravy/POPRAD--Obchodne-centrum-Horse-pre-chybajuce-penia.aspx .

Fotoreportáž:
Popradský pivovar a nehnuteľnosti vo vlastníctve dvoch bývalých štatutárov firmy Vega, spol. s.r.o. Poprad v konkurze a s daňovým nedoplatkom 1 095 399 eur a ich rodinných príslušníkov

 

 

 

 

 Súčasný stav v akom sa nachádza objekt pivovaru

 

              

 

 

 

         Sladovňa
Rodinné domy Ing. Jána Piláta v Šuňave  Pozn: Farba fasád je rovnaká ako farba fasády sladovne pivovaru postavenej v roku 1998. Za zmienku stojí, že obidva domy sú identické, asi akoby ste si kúpili dva rovnaké obleky.


 

 

 

 

 

Penzión Ing. Jána Piláta a jeho manželky za niekoľko desiatok miliónov Sk, postavený v čase, kedy bola firma Vega. S.r.o. v úpadku.  http://www.penzionuorla.sk/kontakt.htm  Z bývalého učiteľa sa stal zbohatlík, ktorý dnes ostentatívne dáva okoliu najavo, že na to má. Pred penziónom stojí niekoľko jeho luxusných automobilov, ktoré pravidelne obmieňa  a v záhrade svojich domov chová lamy. Domáci sú svedkami častých honosných party narýchlo vykvasených podnikateľov  a zberby jemu podobnej krvnej skupiny.

 

 

 

 

 

Rodinné domy synov Pavla Jurčíka: K rezidenciám patrí aj niekoľko limuzín.  Pavol Jurčík je na rozdiel od jeho kumpána Ing. Jána Piláta opatrnejší a svoj podiel z pivovaru využíva menej nápadne. Susedov a zvedavcom presvedčil, že synovia domy a firmu nadobudli z peňazí, ku ktorým prišli  ako úspešní hokejisti vo Francúzsku. Sotva by niekto na Slovensku preveroval cez Francúzske daňové úrady výšku ich zárobkov.

 

 

Rodinná firma v Poprade – Matejovciach oficiálne v správe jeho dvoch synov
http://www.jurcik.sk/
http://foaf.sk/firmy/117826

Privatizácia Popradského pivovaru je len učebnicovým príkladom z množstva podobných, líšiacich sa len v detailoch prevedenia. Všetky však majú spoločného menovateľa. Na konci vždy ostane zadlžená firma v úpadku a z privatizérov, bývalých radových občanov, ktorí za socializmu disponovali štandardným majetkom  sa stanú milionári.

Na záver by som si prial, aby si demokraticky zvolení zástupcovia ľudu konečne uvedomili, že sme ich nevolili na to, aby zvyšovali dane, zaťažovali živnostníkov a rušili cirkevné sviatky, ale na to, aby chýbajúce peniaze hľadali tam, kam sa presunuli po tunelovaní a likvidácii prosperujúcich slovenských podnikov.  Na to by však súčasná vláda musela v prvom rade konečne novelizovať absolútne neúčinný a bezzubý zákon o preukazovaní pôvodu majetku, vrátane prijatia legislatívy a trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb, ktorá by rozviazala ruky Generálnej prokuratúre a Finančnej polícii tak, ako je tomu v zahraničí, kde sa legálne konfiškujú majetky mafie a finančných oligarchov podozrivých z nekalých činností.

                                                                                              Ján Marko


Zdroje:

http://znasichdani.sk/osoba/1453807-Ladislav-Durica/
http://www.upn.gov.sk/utvary-stb-a-ps-na-slovensku/sprava-stb-kosice/okresy.php
http://foaf.sk/firmy/17646
http://foaf.sk/firmy/17646#historia
http://foaf.sk/ludia/390107
http://foaf.sk/ludia/140875
http://foaf.sk/ludia/390108
http://foaf.sk/firmy/37889
http://foaf.sk/firmy/38086
http://www.kamnapivo.sk/webtron/page673sk.html
http://firmy.etrend.sk/firmy-nefinancny-sektor/pivovar-tatran-je-na-predaj.html
V Poprade sa neobávajú nedostatku jačmeňa
Popradský pivovar začína expandovať
Pivovar Tatran s novým pivom Bayerisches Pils 1715
Zeman pivo Tatran pomenované po ňom neochutnal
 http://spravy.pravda.sk/sk_ekonomika.asp?c=A071223_211235_sk_pludia_p01
http://www.appril.com/Spravy/POPRAD--Centrum-v-pivovare-Tatran-zacnu-stavat-asi.aspx
http://www.penzionuorla.sk/kontakt.htm
http://www.jurcik.sk/


    Facebook Print Friendly and PDF
             
Hlavná stránka