"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Zamysli sa

         
Autorem následujících slov je údajně známý psychiatr. Muž, jehož rodina patřila před druhou světovou válkou k německé aristokracii, vlastnil řadu průmyslových podniků a nemovitostí.
Když byl tázán, kolik Němců bylo skutečnými nacisty, odpověděl způsobem, který
může být určující pro náš postoj k fanatizmu:

"Velmi málo lidí bylo skutečnými nacisty, ale mnoho dalších se radovalo z návratu německé hrdosti a další byli příliš zaneprázdněni, než aby je to zajímalo. Byl jsem jedním z těch, kdo pokládali nacisty za bandu bláznů.
Takže většina se prostě stáhla a umožnila tím, aby se to vše stalo.
Pak, dříve než jsme to zjistili, nás měli v hrsti, ztratili jsme kontrolu a nastal konec světa.
Má rodina ztratila všechno. Já sám jsem skončil v americkém koncentračním táboře a Spojenci rozbili mé továrny."

Dnes nám znovu a znovu různí experti opakují, že Islám je náboženství pokoje a že velká většina muslimů si přece přeje jedině žít v míru. I když toto laické ujišťování může být
pravdivé, nemá pražádný význam!!!!
Je to bezcenné šidítko, které nám má umožnit, abychom se cítili lépe a aby se poněkud zmenšil (psychický) účinek fanatického řádění ve světě ve jménu...Islámu...!!!
Je skutečností, že v současné fázi dějin vládnou Islámem fanatici.
Jsou to fanatici, kdo vedou každou z 50 válek, které zuří ve světě.
Jsou to fanatici, kdo systematicky masakrují křesťany či příslušníky domorodých kmenů
v Africe a postupně utápějí kontinent v přívalu Islámu.
Jsou to fanatici, kdo spouštějí exploze bomb, usekávají hlavy, vraždí nebo zabíjejí z důvodů cti.
Jsou to fanatici, kdo přebírají mešitu po mešitě. Jsou to fanatici, kdo se zápalem šíří kamenování a věšení obětí, znásilňování, zabíjení, polévání žen kyselinou...
Jsou to fanatici, kdo učí mladé zabíjet a stát se sebevražednými bombovými...zabijáky.....
Obtížně měřitelnou skutečností je, že mírumilovná většina, mlčící většina...!!!..je vyděšena a je vyřazena.

Komunistické Rusko sestávalo z Rusů, kteří chtěli pouze žít v míru, a přesto ve jménu bolševizmu byli zavražděni miliony lidí. Mírumilovná většina byla irelevantní a umlčena....

Ohromná populace Číny byla rovněž mírumilovná, ale čínským komunistům se podařilo zabít ohromujících 70 milionů lidí.

Průměrný Japonec před druhou světovou válkou rozhodně nebyl sadistickým válečným štváčem. Přesto si Japonsko vražděním a krveprolitím razilo cestu Jihovýchodní Asií v orgii zabíjení, které zahrnovalo systematické vraždy 12 milionů čínských civilistů; většinou byli zabiti šavlí, lopatou a bajonetem.

Kdo by mohl zapomenout Rwandu, která se zhroutila v krvavém zabíjení. Není snad možno tvrdit, že většina Rwanďanů byli mírumilovní lidé? O odebírání orgánů srbským zajatcům sme věděli, no mlčeli a teď již o tom nechceme mluvit...
Poučení z historie jsou často neuvěřitelně jednoduchá a lapidární, ale přesevše, všechny naše
schopnosti logického myšlení často přehlédneme nejzákladnější a zcela nekomplikované závěry: svým mlčením se mírumilovní muslimové stali zcela irelevantními. Mírumilovní muslimové se stanou našimi nepřáteli, jestliže nepozvednou svůj hlas, protože se stejně jako já  jednoho dne probudí a zjistí, že se dostali do područí fanatiků a že "nastal
konec světa".

Mírumilovní Němci, Japonci, Číňané, Rusové, Rwanďané, Srbové, Afgánci, Iráčané, Palestinci, Somálci, Nigerijci, Alžířané, Albánci a mnozí další zemřeli, protože mírumilovná většina nepromluvila, až pak bylo pozdě.
Pro nás, kteří to vše sledujeme, aniž bychom se angažovali, platí, že musíme dávat pozor na
jedinou skupinu, která se počítá: na fanatiky, kteří nás ohrožují !!!

Žádná mešita ani minaret v Evropě  !!!, pokud nebude stejné množství katolických kostelů v arabském světě a také stejné množství křesťanů !!!!!

Pedofily civilizovaný svět trestá...a co muslimové, kteří souloží 8 leté dívky a mají s nimi děti, co Mohamed, jejich prorok, také měl 8 letou, také byl pedofil !!!!

Přeje si někdo z Vás, aby za dvě desítky let souložil nějaký muslimský stařec Vaše vnučky a pravnučky, aby je kamenovali, zabíjeli, polévali kyselinou, prováděli ženskou obřízku..?!!!!

A konečně: každý, kdo pochybuje, že se jedná o závažnou záležitost a kdo jen vymaže tento mail, aniž by ho poslal dál, ten se podílí na pasivitě, která dovoluje, aby problémy narůstaly. Proto se trochu rozmáchněte a pošlete to dál a dál, a ještě dalším. Doufejme, že tento mail čtou tisíce lidí na světě, přemýšlejí o něm.

Evropská unie nás nezachrání.....to musíme udělat sami !!!!!

 


Facebook
             
Hlavná stránka