"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Francúzske pokračovanie kauzy Pfizer/Prevenar 13

V januári médiá informovali o kauze vakcíny Prevenar 13, ktorú minister zdravotníctva Ivan Uhliarik schválil v rekordne krátkom čase. Na verejnosť sa dostali  nadštandardné vzťahy ministra, jeho brata, ako aj niektorých členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu (PSI) pri ministerstve zdravotníctva (MZSR), k firme Pfizer, výrobcovi vakcíny. Minister tvrdí, že postupoval v záujme zabezpečenia lepšej vakcíny pre deti, a MZSR tvrdí, že prípadné príjmy niektorých členov PSI za činnosť pre firmu Pfizer nie sú konfliktom záujmov pri vykonávaní funkcie.Táto   kauza   našla   v   ostatných   dňoch   mimoriadne   nepríjemnú   medzinárodnú súvislosť.    

Francúzsky   minister zdravotníctva Xavier Bertrand oznámil, že 76 liekov sa dostalo pod osobité sledovanie nežiaducich účinkov (tzv. plán riadenia rizík). Dohľad vykonávajú  laboratóriá výrobcov, ktoré odovzdávajú výsledky agentúre pre bezpečnosť liekov  (AFSSAPS),  podľa  šéfredaktora  žurnálu  Prescrire  by  však  bolo  lepšie,  keby  dozor  spočíval  na  nezávislých odborníkoch, a balenia týchto liekov by mali byť označené jasným varovaním. Krok ministra je jednou z reakcií na škandál lieku Mediator, ktorý prednedávnom otriasol Francúzskom.

Medzi 59 doposiaľ zverejnenými "ostro sledovanými" liekmi je aj nám už dobre známy Prevenar 13. Táto vakcína z francúzskej  "listiny  podozrivých"  je  pritom   od  júla  2010  na  Slovensku  súčasťou  plošného  očkovania  proti pneumokokom, povinného ako v jedinej krajine Európskej Únie. Francúzsky zoznam obsahuje aj ďalšie dve vakcíny silno propagované na Slovensku: Cervarix (GSK) a Gardasil/Silgard (Sanofi Pasteur Merck Sharp & Dohme). Ide o vakcíny proti  ľudskému papillomavírusu (HPV), ktoré MZSR pretlačilo, napriek námietkam zdravotných poisťovní, do novely vyhlášky 273/2010 ako plne hradené poisťovňou, čo je podľa doterajších skúseností bežným medzikrokom pred zaradením medzi povinné očkovania.

Očkovanie týmito vakcínami sa pritom vykonáva v podstate "naslepo" - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) nemá presnú evidenciu, ktoré z vyše 90 známych  kmeňov pneumokokov spôsobujú na Slovensku vážne ochorenia. Nedá sa preto vylúčiť, že ide o iné kmene, než sú obsiahnuté vo vakcíne Prevenar 13. Podľa MZSR neexistuje analýza závažnosti ochorení spôsobených pneumokokmi. Zo správy Eurosurveillance z roku 2006 je však zrejmé, že výskyt bol už pred zavedením  očkovania jeden z najnižších v Európe. Efektívnosť plošného očkovania za 10 miliónov EUR ročne je teda pochybná.
Pokiaľ ide o vakcíny proti HPV, tieto zahŕňajú len 2 z tých 15 kmeňov HPV, ktoré sa podieľajú na vzniku rakoviny krčka maternice, a ani v tomto prípade ÚVZ nemá presné údaje o pôsobení jednotlivých kmeňov HPV na Slovensku, napriek tomu MZSR už v roku 2007 navrhovalo plošné očkovanie, a tohto plánu sa zrejme stále drží.

Zavedenie povinného očkovania proti pneumokokom sprevádzali nevýrazné výsledky v oblasti infekčných ochorení, avšak v tejto časovej súvislosti sa takmer zdvojnásobil výskyt tzv. detskej cukrovky - zo 128 prípadov v roku 2008 na
228 v roku 2009. Príčinná súvislosť cukrovky s očkovaním je aj v zahraničí kontroverznou témou, ale slovenskí odborníci v tom majú úplne jasno - kategoricky ju  odmietajú, dokonca v roku 2010 Štátny ústav pre kontrolu liečiv odporúčal lekárom, aby diabetes mellitus ani nehlásili ako nežiaduci účinok očkovania. Existuje pritom omnoho viacej chronických zdravotných  problémov,  ktoré  časť  lekárskych  výskumníkov  spája  s  očkovaním,  preto  je  nutné  ku  každej  vakcíne pristupovať veľmi obozretne.

Vznikajú veľmi vážne otázky. Súčasné hlasy za vyvodenie zodpovednosti vo forme odvolania ministra Uhliarika sú síce očakávaným  politickým  dôsledkom  kauzy   Pfizer/Prevenar  13,  avšak  samé  osebe  nepredstavujú  žiadne  zlepšenie absurdnej legislatívno-organizačnej situácie v slovenskom zdravotníctve. Ani prípadné  odvolanie ministra nedáva žiadnu záruku, že sa podobná situácia nezopakuje, a nepredstavuje ani ochranu detí pred očkovaním potenciálne zbytočnými vakcínami, alebo dokonca vakcínami s otáznou dlhodobou bezpečnosťou.

Iniciatíva  pre  uvedomenie  si  rizík  očkovania  dlhodobo  upozorňuje  na  potrebu  zásadnej  reformy  systému,
podobnej, aká sa pod vplyvom liekového škandálu pripravuje vo Francúzsku:

1,  Nie  je  prípustné,  aby  sa  osoby  s  finančnými  či  inými  väzbami  na  farmaceutické  firmy  zúčastňovali  procesu rozhodovania  alebo  dohľadu  nad  liekmi.  Mali   by  byť  zavedené  povinné  každoročné  systematické  previerky  so zverejnenými výsledkami.

2, Súčasný model rozhodovania o povinnom očkovaní z pozície centralizovanej uzavretej inštitúcie (MZSR) bez účinných mechanizmov kontroly verejnosťou je neúnosný, totalitný a vytvára podmienky pre korupciu.

3, Slovensko potrebuje opustiť protiústavnú legislatívu o povinnom očkovaní a uplatniť demokratický model bežný vo vyspelých európskych krajinách - odporúčané, štátom plne hradené očkovanie, pri zabezpečení kvalitného vzdelávania
lekárov, úplného informovania pacientov o výhodách i rizikách, a dôsledného evidovania nežiaducich účinkov, vrátane systému odškodňovania obetí očkovania.

Kým  skupina  úradníkov  rozhoduje  o  vakcínach,  ktoré  musíme dostať  my  a  naše  deti,  a  to  dokonca  aj  bez nespochybniteľného zdôvodnenia  tejto povinnosti a kým  Slovenská republika týmto spôsobom  porušuje medzinárodný Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, nedá sa do budúcnosti vylúčiť, že si z nás a našich detí niekto urobí zlatú baňu a pokusných králikov.

http://rizikaockovania.sk/

Zdroje:
http://ekonomika.sme.sk/c/5719975/minister-uhliarik-zvyhodnil-pfizer.html

http://www.leparisien.fr/faits-divers/une-liste-de-76-medicaments-sous-surveillance-publiee-sous-sept-jours-25-01-
2011-1242585.php

http://www.leparisien.fr/societe/la-liste-des-59-medicaments-sous-surveillance-en-france-18-01-2011-1232869.php

http://www.drugsnews.org/list-of-the-59-drugs-under-surveillance-for-side-effects/

http://www.zzz.sk/?clanok=8824

http://ekonomika.sme.sk/c/5739398/vlada-nevie-preco-je-ockovanie-povinne.html

http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/pneumo/downloads/euro-vac-policy.pdf

             
Hlavná stránka