"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Minulosť a prítomnosť trtošiaceho prokurátora Dobroslava Trnku – 1. časť


          V utorok 17. mája 2011 sa (zatiaľ?) skončila mediálna a politická fraška okolo istého prokurátora menom Dobroslav Trnka, ktorý, podľa môjho názoru, predstavuje súhrn buriny, rakoviny a moru na Generálnej prokuratúre SR. Človek o ktorom si dovolím tvrdiť, že nemá nielen profesionálnu česť, ale ani tú česť občiansku a ľudskú.

Niečo z jeho minulosti

 • Autentické dokumenty

  Minulosť a prítomnosť trtošiaceho prokurátora Dobroslava Trnku – 2. časť

            Svoju profesijnú a občiansku zbabelosť si Dobroslav Trnka na funkcii generálneho prokurátora kompenzoval nielen poníženým sluhovstvom k najorganizovanejším zločincom a zlodejom z vysokej politiky a finančných skupín, keď mu vôbec neprekážal ich fašizmus a extrémizmus cez ekonomiku, ktorý pod dohľadom židolichvárskych šeliem zo Svetovej banky a MMF realizovali na slovenskom národe. Ktovie, možno s ním lomcovala prokurátorská puberta ktorá mu velila, „musíš sa nejako zviditeľniť, Dobroslav“, preto sa nemôžeme čudovať, keď si osvojil podnet akéhosi JUDr. Daniela Mila, ktorý v tom období stál na čele pofiderného spolku pod názvom Ľudia proti rasizmu.

            Zatiaľ čo predstavitelia ekonomického fašizmu a extrémizmu z pravicovej koalície SDKÚ-DS, KDH, SMK a ANO doháňali nezanedbateľný počet nevinných ľudí k sociálnym samovraždám, keď systémom kolektívnej viny na nevinných preniesli na nich následky ekonomických zločinov Mečiarovej vlády, ľudí doháňali k psychickým stresom či k ďalším druhom tyranie, hoci to nemalo oporu ani v ústave ani v Sociálnej charte ani v rôznych európskych Dohovoroch, nebol pre nich problém tieto zločiny proti ľudskosti nazvať nevyhnutnými ekonomickými reformami. Zaujímavé, že tento ekonomický fašizmus a extrémizmus neprekážal ani vtedajšiemu generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi ani rôznym žoldákom Tretieho sektora, mimovládnych organizácii a im podobným.

            A tak jeden z nich, ktorý v tom čase stál na čele spolku Ľudia proti rasizmu JUDr. Daniel Milo zaslal Dobroslavovi Trnkovi podnet na rozpustenie Slovenskej pospolitosti - Národnej strany za napísané slovo v ich volebnom programe, pričom musel dobre vedieť ako vyzerá skutočný ekonomický fašizmus a extrémizmus v podaní pravicových politikov pod dohľadom židovských lichvárov zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu. Keďže menovaný je doktorom práv, plným právom možno povedať, že svojim mlčaním a zbabelosťou na toto poukázať sa spolupodieľal na týchto zločinoch proti ľudskosti na nevinných občanoch. Veď cudzia štátna moc, ktorá riadila tento ekonomický fašizmus a extrémizmus na slovenských občanoch v rámci svojich pokusov a experimentov tohto žoldáka aj primerane honorovala. Preto sa nemožno čudovať, že po rozpustení Slovenskej pospolitosti - Národnej strany bol aj primerane odmenený a povýšený - dostal pracovnú funkciu v zahraničí.

            Dňa 31. 11. 2005 bol Najvyššiemu súdu SR doručený návrh ctihodného dona – generálneho prokurátora Dobroslava Trnku na rozpustenie politickej strany Slovenská pospolitosť – Národná strana z dôvodu, že svojimi stanovami, svojim programom a svojou činnosťou porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony a medzinárodné zmluvy. Návrh bol podaný podľa § 17 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach a v rámci svojej prokurátorskej puberty a prokurátorského harašenia navrhol vykonať dokazovanie ako aj vyjadrenie kvázi historika Kamenca, či jemu podobnými „odbornými“ pracovníkmi vedeckých inštitúcií. O tomto všetkom mala rozhodnúť ortodoxná boľševička na Najvyššom súde SR a prednovembrová predsedníčka ZO KSS Ida Hanzelová. Nemožno zabudnúť ani na kampaň tých „najspravodlivejších“ spomedzi spravodlivých profesionálnych plačkov a ubačancov parazitujúcich na nevinných obetiach holokaustu z Židovskej náboženskej obce.

  To sú ale paradoxy

            Podľa § 2 zákona strana nesmie svojimi stanovami, svojim programom alebo svojou činnosťou porušovať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy. Takže si položme otázku, akýže zločin to spáchala Slovenská pospolitosť – Národná strana? Podľa generálneho prokurátora to spočíva v tom, že v článku 5 Stanov SP – NS, v ktorom sú v jednotlivých bodoch deklarované ich politické ciele, je podľa bodu 1. tohto článku hlavným cieľom strany budovať nový Slovenský stavovský štát na národnom, kresťanskom a sociálnom princípe. V danom prípade tu ide o programový cieľ presadiť zmenu zo súčasného systému parlamentnej demokracie strán na stavovský princíp usporiadania nového Slovenského štátu.

            Nejdem sa tu teraz zaoberať tým, či tento blud Dobroslav Trnka napísal pod vplyvom alkoholového opojenia či jeho duševný stav bol v tom čase v stave „jebumbari“ či „šibi ryby“ či „cez Košice“, alebo chcel ukázať, že aj on je už poníženým sluhom najorganizovanejšieho zločinu v mene členov ponovembrových vlád, parlamentov a finančných skupín. Lebo len v štáte, ktorí riadia zločinci a zlodeji sa môže stať, že generálny prokurátor môže vždy, ak dospeje k záveru, že strana porušuje svojimi stanovami, svojim programom alebo činnosťou ústavu, zákony alebo medzinárodné zmluvy, podať návrh na jej rozpustenie. Ide o návrh, ktorého podanie NIE JE PODMIENENÉ ŽIADNOU PRÁVNOU SKUTOČNOSŤOU, OKREM VLASTNÉHO UVÁŽENIA GENERÁLNEHO PROKURÁTORA o dôvodnosti jeho podania. (Lebo k takýmto záverom dochádzali prokurátori aj v 50. rokoch, v ére fašizmu a nacizmu alebo v ére stalinizmu. Nepochybujem o tom, že pokiaľ by Dobroslav Trnka bol prokurátorom v období tejto éry, bol by z neho exemplárny krvavý prokurátor s množstvom nevinných obetí – pozn. autora. V. P.)

            A tak na základe týchto jeho bludov a poníženého sluhovstva k štátnej moci Najvyšší súd v zložení predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Marianny Reiffovej a JUDr. Ivana Rumanu rozhodol dňa 1. marca 2006 že podľa § 17 ods. 2 vety druhej zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a hnutiach rozpúšťa politickú stranu s názvom Slovenská pospolitosť – Národná strana.

  Čo všetko sa odvtedy zmenilo?

           Položme si napr. takúto otázku: majú politické strany, ktoré boli po novembri 1989 vo vládach a parlamentoch vo svojich programoch a stanovách napísané, že budú páchať a realizovať zločiny proti ľudskosti cez ekonomiku na nevinných občanoch, či poľudšťovať fašizmus a extrémizmus cez ekonomiku, či budú realizovať systém kolektívnej viny na nevinných ako sa to robilo v ére hitlerovského fašizmu a nacizmu či stalinského boľševizmu? Samozrejme že také niečo nemajú, pričom im vôbec neprekážalo a neprekáža, aby tu ekonomický fašizmus a extrémizmus realizovali na nevinných ľuďoch systémom KOLEKTÍVNEJ VINY za zločiny a zlodejstvá ktoré boli napáchané samotnými politikmi, pričom následky a dôsledky preniesli na nevinných z titulu svojej politickej moci. Že takéto niečo sa môže realizovať, je aj zásluha Generálnej prokuratúry SR, ktorá je súčasťou tohto najorganizovanejšieho zločinu v mene vyšších politických a mocenských záujmov. Realita nám taktiež ukázala, že Dobroslav Trnka je profesijný a občiansky zbabelec a ponížený sluha v službách zla, ktorý nenávidí a pohŕda vlastným národom. Mimochodom: PREČO DOBROSLAVOVI TRNKOVI, IDE HANZELOVEJ, ČI ŠPINAVÉMU A ZAPREDANÉMU ŽOLDÁKOVI DANIELOVI MILOVI NEPREKÁŽA, KEĎ POLITICI A IM PODOBNÍ SI SVOJ BLAHOBYT VYBUDOVALI NA ÚKOR NEŠŤASTIA A UTRPENIA SLOVENSKÉHO NÁRODA? Či podľa nich to nie je fašizmus a extrémizmus, ale len nevyhnutné ekonomické reformy ktorými sa kompenzuje rozkrádanie republiky zo strany zločincov a zlodejov z vysokej politiky a finančných skupín?

  Vladimír Pavlík          Facebook
 •              
  Hlavná stránka