"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

List Ivete Radičovej


                           Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica                   
                                                                                                                      Orlové 2. 3. 2011       
Vážená pani
Iveta Radičová
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie Slobody 1
813 70 Bratislava

          Vážená pani premiérka,

položila Ste si niekedy otázku alebo sama seba sa opýtala, „čo som ako politička a žena verejne činná urobila pre to, aby slovenská žena naďalej nestrácala to, čo dostala od prírody – od Boha?“ Mám tým na mysli stratu ženskosti cez ekonomiku. Hoci je povinnosťou štátu cez ekonomiku toto nielen finančne, ale aj duševne podporovať a zveľaďovať, lebo sú to práve ženy, ktoré zabezpečujú, že slovenský národ bude naďalej národom, že tento národ nevyhynie, že nebude trebárs za nejakých 80 rokov menšinou vo vlastnom štáte.    

Mám dosť dôvodov na konštatovanie, myslím tým obdobie od roku 1990, že Ste pre to neurobila nič. Pritom už od tohto obdobia Ste verejne činná. Aby som boli konkrétnejší, neurobila Ste a nerobíte nič pre to, aby slovenským ženám bolo umožnené plniť to poslanie, ktoré dostali od prírody – od Boha, na prospech vlastného národa, na udržovanie a zvyšovanie potomstva. Politická strana ktorej Ste členom, a nielen ona, sa vedome a cieľavedome spolupodieľa na likvidácii ženskosti cez ekonomiku
v spolupráci s cudzou štátnou mocou. Samozrejme, že už nepoužívate metódy boľševických gulagov za éry Lenina a Stalina, či koncentračné tábory a plynové komory v časoch fašizmu a nacizmu, Vám dnes už stačí na to ekonomika, odborne povedané, ekonomické reformy. A tzv. rady tých zo zahraničia, ktorým slúžite Vy, politici, pri likvidácii tohto národa. Napr. Svetovej banke a Medzinárodnému menovému fondu. Mimochodom, už len to, že Ste sa stali politickou matkou Ľudovíta Kaníka, ktorému Ste umožnili aplikáciu systému kolektívnej viny na nevinných za niečo, čo nespáchali, teda, nevinní museli trpieť za zlodejstvá a ekonomické zločiny politikov, patrí medzi fašizmus a extrémizmus, čo Ste pod dohľadom cudzej štátnej moci na tomto národe realizovali. Vaša nenávisť a pohŕdanie k tomuto národu, ako aj väčšiny ponovembrových politikov, nepoznali a nepoznajú hranice. A je úplne jedno, či na Slovensku vládne koalícia pravicová, ľavicová, či tzv. národná.

Poďme trochu do nedávnej histórie, aby som dokázal, že Vy, politici, zločiny proti ľudskosti páchate dlhodobo a s jasným zámerom. Mimoriadne vážnym varovaním pre politikov bol tretí júl 1996, keď Konferencia biskupov Slovenska prijala a vydala závažnú výzvu na riešenie vtedajšej demografickej situácie na Slovensku. Zdôraznili, že od Novembra 1989 dochádza na Slovensku k doteraz nevídanému poklesu pôrodnosti. Tento trend je taký prudký a hlboký, že by pri dlhšom pretrvávaní mohol vážne ohroziť i samotnú existenciu národa. Ak by pôrodnosť bola taká nízka alebo nižšia ako v roku 1995 počas života jednej generácie by sa počet obyvateľov Slovenska zredukoval o 20 až 25 percent a počas troch generácii o viac než polovicu. Už vtedy Konferencia biskupov Slovenska apelovala na verejnú moc, parlament, prezidenta a vládu, aby v rámci svojich právomocí realizovali také rozhodnutia, ktoré by chránili a podporovali rodinu.

Dnes, 15 rokov od tejto výzvy môžem skonštatovať, že slovenskí politici v spolupráci s cudzou štátnou mocou v skutočnosti robili takú politiku cez ekonomiku, ktorá prispievala a prispieva k likvidácii rodiny. Vlastnej slovenskej rodiny. Možno si celkom oprávnene položiť otázku, čo majú takýto politici spoločné so slovenským národom, keď ho v skutočnosti nenávidia, pohŕdajú ním a v spolupráci s cudzou štátnou mocou, cez ekonomiku, pracujú na jeho postupnej likvidácii.

Skúsila Ste sa aspoň raz, pani premiérka, vžiť do situácie matky, ktorá vinou zlodejstiev našich politikov cez ekonomiku musí sama odhladovať, aby jej deti neplakali od hladu? Čo myslíte, ako asi vyzerá plač zúfalých slovenských matiek, ktorým politici v spolupráci s cudzou štátnou mocou cez ekonomiku zobrali dôstojnosť, česť a ženskosť? Tento národ tvoria predsa ľudské bytosti – a je neprípustné na ľudských bytostiach robiť ekonomické experimenty, pričom ich cynicky nazvete ekonomickými reformami. Paradoxne, takéto ekonomické reformy sú vždy výsledkom náhrad toho, čo rozkradnú naši politici, alebo čo sa rozkradne cez zákony nimi pripravené a schválené.

Dnes sme v situácii, že demografická kríza je na Slovensku realitou. Neodvolávajme sa teraz na rôzne tvrdenia, že je to celoeurópsky trend, ale radšej si verejne položme otázku: z toho všetkého, čo sa na Slovensku rozkradlo, vedome a cieľavedome sa rozkradlo, tak len z polovice tohto rozkradnutého, koľko desiatok miliárd sa mohlo investovať do rodiny? Sama dobre viete, koľko desiatok miliárd sa každoročne rozkradne zo štátneho rozpočtu. Vedome a cieľavedome. S jasným úmyslom. Čo myslíte, všetky tie zbojnícke vŕšky na Slovensku postavené z nakradnutého, či Vy, predstavitelia z vysokej politiky, či ste nevedeli, že to bude na úkor demografickej situácie? Koľko detí sa mohlo za tie rozkradnuté miliardy priviesť na svet a vychovať ich? Na záver, nedá mi nepovedať, či chcete slovenské ženy donútiť rodiť aj v takých podmienkach, ako aj vychovávať deti v takých podmienkach, ako je to u rómskych žien? Je to Váš zámer podporovaný cudzou štátnou mocou, aby sa pár desaťročí cez neprispôsobivých rómskych občanov mohla dokončiť likvidácia svojbytného slovenského národa?

Poslané doporučene dňa 2. 3. 2011 o 9.30 hod. z Hlavnej pošty v Považskej Bystrici
Vladimír Pavlík


Facebook
             
Hlavná stránka