"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Oznámenie o podozrení z trestného činu Hanobenie národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 ods. (1), písm. a) na Ivana Mikloša, podpredsedu vlády SR a ministra financií 

                                     Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica
                                                                                                                              Orlové 24. 3. 2011 
Vážení
Generálna prokuratúra SR
Štúrova 2
812 85 Bratislava 1

VEC: Oznámenie o podozrení z trestného činu Hanobenie národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 ods. (1), písm. a) na Ivana Mikloša, podpredsedu vlády SR a ministra financií 

Ivan Mikloš z titulu svojej politickej funkcie s obľubou používa rôzne klamstvá a dezinformácie ohľadom výpredaja slovenského (štátneho) majetku zahraničným vlastníkom formou tzv. privatizácie, keď jeho hlavným argumentom je, že štát je najhorším vlastníkom či hospodárom štátneho majetku. Pritom nejako zabúda, že štát, to nie sú len politici či úradníci na ministerstvách. Súčasťou štátu sú aj ostatní občania Slovenskej republiky, teda, podľa výrokov Ivana Mikloša tiež patria medzi zlých spravovateľov štátneho majetku, čím dal jasne  najavo, že slovenských občanov obviňuje z niečoho, čo tu urobili politickí nominanti dosadení do týchto funkcií samotnými politikmi pri spravovaní štátneho majetku.

Je dostatok dôkazov, že samotný Ivan Mikloš, pokiaľ bol súčasťou koalície vo funkcii podpredsedu vlády a ministra financií, sa spolupodieľal na obsadzovaní riadiacich pracovníkov do čela štátnych podnikov. Z jeho vyjadrení, že štát je najhorším vlastníkom vyplýva aj to, že Ivan Mikloš z titulu svojich koaličných funkcií mohol úmyselne dosadzovať či  úmyselne sa spolupodieľať dosadzovaním nehodných ľudí do spravovania majetku štátu s tým úmyslom, že ho budú spravovať nehospodárne, či ináč mu škodiť, aby neskôr mohol tvrdiť to, čo často krát tvrdí. Mám dostatok dôvodov si myslieť, že Ivan Mikloš konal a koná ako sabotér a vlastizradca v službách cudzej štátnej moci.

Realita nám dokazuje, že Ivan Mikloš by mal byť natoľko duševne a vedomostne spôsobilý, (nemyslím tým jeho ekonomické vedomosti), že jeho tvrdenia typu „štát je najhorší hospodár a vlastník“, sú hrubou urážkou a potupou slovenských občanov, ktorí sú súčasťou tohto štátu. Myslím si, že  najhoršími vlastníkmi štátneho majetku boli a sú práve politickí nominanti určení konkrétnou koalíciou na spravovanie tohto majetku. A pokiaľ mi je známe, tak oni sú len súčasťou štátu. Jeho výroky tohto typu sú cielenou urážkou a hanobením slovenského národa a jeho zosmiešňovaním pred zahraničím. Je vrcholom bezbrehého cynizmu a hanobenia vlastného národa, keď ekonomické zločiny a zlodejstvá, za ktoré je taktiež osobne zodpovedný, spolu s ďalšími politikmi, sa hanobiacimi výrokmi snaží preniesť na všetkých občanov štátu a robiť z nich neschopné a zlodejské indivídua.

Vladimír Pavlík 

                                                                                                                                                               


      

Facebook


             
Hlavná stránka