"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Ako Židia prorokovi Mojžišovi čertove rohy pridali

 „Najspravodlivejší“ zo všetkých spravodlivých, „najprenasledovanejší“ zo všetkých prenasledovaných, najprofesionálnejší plačkovia v rámci tejto planéty ktorí parazitujú na nevinných obetiach holokaustu a z tejto tragédie si niektorí urobili živnosť, nám názorne predvádzajú svoj zmysel pre nadradenosť, cynizmus a svoju vlastnú neomylnú pravdu.

Dňa 15. 5. 2011 navštívil jeden z mojich dobrých priateľov, mimochodom špecialista na Bibliu a Božie slovo výstavu „Židovské sviatky a zvyky“ ktorá bola umiestnená v židovskej synagóge v Břeclavi. Celkovo na dotyčnej výstave strávil dve hodiny. Vstupné bolo 30 korún českých a výstavné panely boli rozmiestnené na prízemí i na poschodí. Usporiadateľov požiadal, či si tam môže urobiť nejaké fotografické zábery umiestnené na dotyčných paneloch, čo mu bolo umožnené. Zároveň bol upozornený, že za 10 Kč si môže kúpiť „sprievodcu“ výstavy a o každom vystavenom panelu je v „sprievodcovi“ krátke zhrnutie dotyčnej tematiky. Kúpil si hneď dva a jeden mi poslal. Porovnával to, čo je napísané v „sprievodcovi výstavou“ s tým, čo je vyobrazené na paneloch. Niektoré fotografie v „sprievodcovi“ neboli, tak sa ich snažil odfotiť priamo z výstavného panelu. Keď bol s prehliadkou asi v polovičke, do synagógy prišiel nejaký zájazd. Dozor a predajca vstupného hovoril po česky a sprievodca zájazdu im to prekladal do nemčiny. Môj priateľ usúdil, že buď sú z Rakúska alebo z Nemecka. Podľa neho to museli byť asi rabíni s manželkami, pretože každý z nich mal na hlave malú okrúhlu čapicu. Prezerali si panely na poschodí i na prízemí a niektorí z nich si kupovali pamiatkové predmety. Môj priateľ pristúpil k jednému členovi tejto delegácie, že by sa ho rád v súvislosti ohľadom tejto výstavy niečo opýtal. Povedal mu, že síce vie po nemecky, ale nie perfektne, je skôr taký samouk. Dotyčný rabín bol potešený jeho záujmom a vyjadril súhlas mu odpovedať.

          Prvú otázku ktorú mu položil znela, prečo má prorok Mojžiš na hlave na obrázku rohy, aké sa maľujú čertom. Povedal mu, že je to chyba prekladu. Vraj namiesto kruhu nad hlavou aké sa maľujú kresťanským svätým mu podľa prekladu namaľovali na hlavu rohy. Môjho priateľa to nielen prekvapilo ale aj šokovalo. Podľa falošného prekladu urobili výstavný panel, ktorý putuje po celej Českej republike z mesta do mesta s obrazom Mojžiša, ktorému z čela vyrastajú rohy. Potom sa ho môj priateľ opýtal, keďže na paneli číslo 9 je zmienka o sviatku Purim, aký je to sviatok. Odpovedal mu, že je to najradostnejší sviatok Židov na celom svete, pretože v Perzii (dnešné územie Iraku a Iránu) boli uznané židovské práva a Židia sa tak stali rovnocenným národom s Peržanmi. Môj priateľ mu odvetil, že v Biblii je napísané, že Židia v Perzii so súhlasom vtedajšieho kráľa zavraždili 70 000 Peržanov, ktorí nesplňovali požiadavky pre uznanie Židov. Po skončení tohto trojdňového masového vraždenia začali Židia radostne oslavovať svoje víťazstvo a nazvali ho Purim. Rabín sa prekvapene ne neho pozrel a opýtal sa ho, odkiaľ to vie. Nakoniec povedal: „NESMIETE VŠETKÉMU VERIŤ, ČO JE V BIBLII NAPÍSANÉ“. Pokiaľ by takéto niečo môj priateľ počul od neveriaceho, alebo vlažného nábožensky založeného človeka, nedivil by sa. Ale ak takúto odpoveď dostal od židovského rabína, tak mu to vyrazilo dych. Nakoniec mu môj priateľ povedal, že nie je Žid, ale do poslednej bodky verí všetkému, čo je v Hebrejských svätých písmach napísané. Jeho poznámka sa asi dotyčného rabína dotkla, preto ukončil rozhovor a odporúčal sa.

 Škoda, lebo môj priateľ ako dobrý znalec Biblie sa ho chcel opýtať na niekoľko vecí, ktoré boli na paneloch. Tak napr. na paneli číslo 6 sa hovorí o Novom roku a o židovskom poslednom dni v roku, ktorý vychádza na mesiac september – október. Zo „sprievodcu“ i z panela sa dozvedel, že v ten deň Boh určuje, kto v nasledujúci rok zomrie a kto bude žiť, kto bude bohatý a kto chudobný. Veľmi ho to prekvapilo, lebo s takým niečím sa v Biblii nikdy nestretol...

 Ak je to skutočne tak, tak za smrť Židov v koncentrákoch a holokauste nenesie vinu Hitler, ale Boh, ktorý určil koľko Židov v rokoch 1940 – 1945 zomrie v koncentrákoch, koľko bude odsťahovaných do USA, koľko bude chudobných a koľko bohatých. Je tam síce napísané, že chudobní Židia môžu svoju chudobu zmierniť pokorou, ale asi ju neprejavili, ani neoľutovali svojho hriešneho života, keď podľa židovskej štatistiky si holokaust vyžiadal 6 miliónov obetí. Dotklo sa ho tiež konštatovanie, že Boh určuje kto bude bohatý a kto chudobný. To znamená, že Boh je priaznivo naklonený celé stáročia takým Židom ako sú Rockefelerovci, Goldman-Sachsovci, židovskí manažéri z Wall Streetu, bohatí Baruchovci, Wartburgovci, Huhnovi, Loebovi, Lehmanovi, Rothschildovci, Morganovci, Liebknechtovci... Každý rok, podľa výstavného panelu Boh žehná tým istým najbohatším Židom, kým milióny iných, len preto, že boli nepokorní a tým i chudobní, putovali do koncentrákov. Je to niečo zvráteného, diabolského a verím, že spravodlivý Boh toto Židom neodpustí. Aj toto sú dôvody, prečo sa môj priateľ takýchto akcií zúčastňuje, lebo sa tam dozvedá mnoho nových vecí.

 Súčasťou tohto autentického článku sú aj tri fotografie z dotyčnej výstavy. Z panela číslo jedna je fotografia Mojžiša a Mojžiša s Áronom. Na paneli číslo 12 je fotografia pokladničky v synagóge. Ak Vám tá vztýčená ruka niečo pripomína, tak potom...

 

Vladimír Pavlík     
    Facebook
             
Hlavná stránka