"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Návrh na vyšetrenie duševného stavu ministra financií Ivana Mikloša

                                    Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica
                                                                                                                         Orlové 20. 1. 2011

Vážení
Ministerstvo zdravotníctva SR 
Limbová 2
831 05 BRATISLAVA
VEC: Návrh na vyšetrenie duševného stavu ministra financií Ivana Mikloša

Pod Ministerstvo zdravotníctva SR spadá dostatok odborníkov na vyšetrenie duševného stavu nielen radových občanov, ale aj politikov – ministrov a poslancov. Minister financií Ivan Mikloš trpí od roku 1990 priam posadnutosťou neustále niečo reformovať. Jeho problém je ale v tom, že jeho reformná posadnutosť, spojená s rôznymi experimentmi, neprináša želateľný účinok ani Slovenskej republike ani jej občanom. Zarábajú na nej len zločinci a zlodeji z ponovembrových vlád, parlamentov, finančných skupín, židovskí lichvári s fašistickým cynizmom zo Svetovej banky, Medzinárodného menového fondu a kadejakí neoliberálni hochštapleri. Už Norimberský tribunál pri súdení fašizmu a nacizmu skonštatoval, že sú neprípustné rôzne experimenty na nevinných ľuďoch. Možno konštatovať, že Ivan Mikloš patrí na Slovensku do kategórie hláv týchto experimentov na nevinných občanoch, realizovaných cez ekonomiku. Keď toto všetko porovnáme s § 421 Tr. zákona Podpora a propagácia skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd, tak jednoznačne konštatujem, že Ivan Mikloš zreformoval či zosofistikoval fašizmus cez ekonomiku napr. systémom kolektívnej viny, keď vinu za ekonomické zločiny a zbojstvá politikov či finančných skupín, tak následky za toto preniesol na plecia nevinných občanov, čím podľa § 421 Tr. zákona sa zaradil medzi čelných politických a ekonomických zločincov potláčajúcich základné práva a slobody väčšiny slovenských občanov. Trestať totiž ľudí za niečo čo neurobili vykazuje znaky fašizmu, nacizmu, komunizmu a boľševizmu.

          Pri realizácii týchto zločinov Ivan Mikloš s obľubou tvrdí, že štát je zlý vlastník a nevie hospodáriť. Ja sa ale pýtam, čo je to za štát, ktorý nevie zabezpečiť spravovanie svojho majetku? Čo je to za štát, ktorý pod cenu predá majetok nás všetkých zahraničným špekulantom? Rozhodujú o našom štáte zločinci a zlodeji alebo tupohlavé a predajné hovädá a kravy?
Je načase si položiť otázku: je Ivan Mikloš zločinec, zlodej, nesvojprávny diletant, poskok v službách cudzej štátnej moci alebo súhrn treťotriedneho ekonomického diletanta a špičkového ekonomického zločinca? Za účelom týchto tvrdení a verejných obvinení navrhujem Kolégiu slovenských psychiatrov patriacich pod Ministerstvo zdravotníctva SR, aby pri skúmaní duševného stavu Ivana Mikloša prizvali do komisie špičkových slovenských ekonómov z Slovenskej akadémie vied, vysokoškolských profesorov ekonomických fakúlt, prípadne zahraničných ekonomických expertov, ktorí by boli prítomní pri vyšetrení Ivana Mikloša na tému: či je nejaký rozdiel v rozkradnutých miliónoch a miliardách konkrétnymi slovenskými zbojníkmi a požičanými miliónmi a miliardami zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu, cez ktoré Slovensko stráca ekonomickú a štátotvárnu svojbytnosť? Či z tých rozkradnutých slovenských miliónov a miliárd sa nemohlo postaviť, zveľadiť či zmodernizovať všetko to, čo sa postavilo, zveľadilo či zmodernizovalo za pôžičky zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu?

Pokiaľ Ivan Mikloš nedokáže zrozumiteľne vysvetliť, že rozkradnuté milióny a miliardy na Slovensku majú tú istú hodnotu ako pôžičky zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu, komisia musí prísť k záveru, že Ivan Mikloš je nebezpečný diletant, ktorého je treba okamžite izolovať v uzavretom psychiatrickom oddelení. Zároveň je treba ale skúmať, komu takýto diletant vyhovoval, kto ho pretláčal či presadzoval, či cez jeho ekonomický diletantizmus sa nesledoval ekonomický a morálny rozvrat Slovenska.

Ak Ivan Mikloš pochopí, že rozkradnuté milióny a miliardy na Slovensku, dokonca za tým účelom rozkradnuté cez pripravené zákony majú tú istú hodnotu ako požičané peniaze zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu, komisia musí prísť k záveru, že pred sebou má jedného zo špičkových ekonomických zločincov a jej povinnosťou bude požiadať o pomoc Ministerstvo vnútra SR a Generálnu prokuratúru SR, ktorým aj ja osobne zašlem kópiu tohto môjho návrhu Ministerstvu zdravotníctva SR a doplním to o príslušný komentár.

Taktiež by sa malo požadovať vysvetlenie od ekonomických odborníkov zo Slovenskej akadémie vied a vysokoškolských profesorov prednášajúcich ekonomiku na vysokých školách, čo ich viedlo k tomu, že zbabelo mlčali, pričom oni samotní musia najlepšie vedieť, ako je školstvo a naša veda podvyživené. Prečo mlčali, keď zločinci a zlodeji z vysokej politiky tvrdili že nie sú peniaze, pričom to nezodpovedalo realite. Kde bola ich profesijná a občianska česť? Ako chcú takýto zbabelci profesijne vychovávať svojich študentov, svoju budúcu generáciu?

Zastávam názor, že som predložil závažné argumenty, hoci sa jedná len o slabú desatinu, ktoré by nemali nechať ľahostajnými vedúcich pracovníkov Ministerstva zdravotníctva SR a malo by byť v ich záujme, aby Kolégium psychiatrov patriacich pod dotyčné  ministerstvo sa začalo s touto kauzou s plnou vážnosťou zaoberať. Je nemysliteľné, aby človek typu Ivana Mikloša pôsobil naďalej vo vysokej politike, robil rôzne ekonomické pokusy a experimenty na nevinných občanoch. Taktiež si myslím, že v rámci vyšetrenia duševného stavu ministra financií Ivana Mikloša by sa malo skúmať, či menovaný netrpí nejakými sadistickými úchylkami, či sa nejedná náhodou o dedičné znaky, či už v mladom veku mu nespôsobovalo radosť utrpenie druhých. Je predsa nemysliteľné, aby napr. zákony, podľa ktorých ľudia prišli podvodne o byty a ocitli sa na ulici, či sociálne samovraždy, rozkrádanie štátneho majetku podľa vopred pripravených zákonov, beztrestnosť tunelárskych bankárov Kiňo a spol. či ostatné negatíva a ekonomické zločiny sa považovali za súčasť ekonomických reforiem. Dúfam, že Ministerstvo zdravotníctva SR a Kolégium psychiatrov patriacich pod toto ministerstvo si uvedomia vážnosť tejto situácie a budú konať. 

 

 

                                    Vladimír Pavlík, Orlové 75, 01701 Považská Bystrica
                                                                                                                   Orlové 20. 1. 2011
Vážení                                                                                             Vážení
Generálna prokuratúra SR                                                         Ministerstvo vnútra SR
Štúrova 2                                                                                       Pribinova 2
812 85 Bratislava 1                                                                       812 72 Bratislava 

          Vážení,
          v prílohe Vám posielam kópiu návrhu na vyšetrenie duševného stavu ministra financií Ivana Mikloša, poslaného Ministerstvu zdravotníctva SR. A zároveň sa pýtam bývalých a terajších riadiacich pracovníkov Ministerstva vnútra SR a Generálnej prokuratúry SR či ste sa aspoň raz povracali (pogrcali) zo svojej profesijnej a občianskej zbabelosti, keď ste sa spolu so slovenskými politikmi a cudzou štátnou mocou spolupodieľali a spolupodieľate na zločinoch proti ľudskosti na nevinných slovenských občanoch? Podľa akého článku ústavy či zákona, za ekonomické zločiny politikov opätovne sa ťarcha prenáša systémom kolektívnej viny na nevinných občanov? Či takéto zločiny nespadajú do Vašej kompetencie? Podľa akých predpisov či smerníc nemôžete zabrániť legalizácii takýchto zločineckých zákonov?

                                                                                                                         Vladimír Pavlík

             
Hlavná stránka