"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Lidé vyjdou do ulic. A bude to zlé...aneb se bojí ?


Čítajte viac: http://dolezite.sk/Lid        e_vyjdou_do_ulic_A_bude_to_zleaneb_se_boji__193.html#ixzz1RllXqNWP

Willibald Brettschneider

Otázka, zda lidé vyjdou do ulic nespočívá v tom, že by se báli, ale nepovažují to za účelné. Aparátčíci mají proti lidem, dvě nejúčinnější zbraně, které použijí kdykoliv se budou cítit ohroženi na životech, nebo na svých politických postech, pokud budou ohroženy jejich příjmy, nakradené majetky, nebo politické posty. První zbraní jsou dluhy. Vzpomeňte začátky roku 2000. Do té doby získat půjčku bez ručitele bylo prakticky nemožné, pokud člověk neprokázal příbuzenské vztahy s majiteli bank, nebo jejich nejbližšími spolupracovníky, popřípadě provázanost na politické špičky od okresních tajemníků výš. Po roce 2000 došlo k doslovné celostátní záplavě nabídek k půjčkám bez ručitele, pouze na občanský průkaz a statisíce a statisíce lidí v domnění, že částku 30 000 (Víc banky stejně nedaly) snadno splatí. Netušili však, co tehdejší vláda a parlament připravily za zákony, (ty ovšem v různých politických estrádních vystoupeních unikly pozornosti), které ve skutečnosti umožnily západním dravcům naprosto beztrestně drancovat obyvatelstvo, protože ostatní majetek státu už byl za předchozích deset let totálně vydrancován. Za posledních deset let, kdy jest české obyvatelstvo již definitivně vydrancováno (viz počet exekucí), aparátčíkům nezbývá (aby se zavděčili svým mecenášům), než zadlužit a totálně vydrancovat ty, kteří se teprve narodí. Dítě, které se narodí v roce 2021 bude natolik zadlužené, že ztratí statut právoplatného občana státu a narodí se jako peón. A po něm další a další generace. Budou jenom pracovat za jídlo a základní oblečení a budou muset býti vděčni. Aparátčíci ve skutečnosti budují jeden veliký Gulag. Ne, nejsou to pitomci. Oni odvádějí precizní práci. Přesně a zodpovědně plní úkoly. Plní je s takovou pilností a zodpovědností, s jakou Václav Klaus, současný president republiky provedl privatizaci. On ji nezpackal. On odvedl velice dobrou práci. Úkol, rozbít Československo a přivést českou republiku k totálnímu krachu a zadlužení splnil na výbornou. Vyjdeme tedy do ulic? Ano, jistě, já jsem pro. "Klacky do rukou, a jdeme na ně. Stejně už nemáme co ztratit".Popis: http://i.ixnp.com/images/v6.59/t.gif A přesně na tato slova a činy oni mají tu druhou zbraň. A tou je etnické napětí. Není viditelné, nepíše se o něm, ale všichni víme, že tady je. Proč myslíte, že si aparátčíci vydržují a živí z našich daní statisíce nepřizpůsobivých. Oni jsou v jejich rukou druhá nejmocnější zbraň proti projevům nespokojenosti. Stačí v Chánově odpálit bombu a novináři se postarají o zbytek. Viz Vítkov. A máme tady druhou Jugoslávii. Aparátčíci v klidu ještě shrábnou korunovační klenoty a zmizí v nenávratnu, zatímco standartu s nápisem "Pravda zvítězí" nám tady nechají, protože vědí, že pravda nikdy nezvítězí. Zvítězí vždy zájem jednoho nad zájmem druhého a vždy je to otázka ceny. No a my se tu budeme navzájem zabíjet. Zabíjet do té doby, než z oblohy začnou padat humanitární bomby. Ptám se, můžeme tomu zabránit? Dokážeme tu naši politickou verbež přinutit k odstoupení a vyhnat ji ze země? Jsme schopni zajistit potomkům důstojný a opravdu svobodný život? Jsme schopni jim zajistit skutečný statut právoplatného občana státu? Domníváte se, že nemáme co ztratit? Ano, máte pravdu. To ovšem znamená, že my už můžeme jenom získávat. Ztrácet mohou už jen aparátčíci. Budoucnost našich potomků spočívá v našich rukou, nikoliv ve slovech aparátčíků. Naši potomci budou mít jen to, co my jim zanecháme. Tedy vzhůru do ulic!!! Kdykoliv, kdekoliv, ale do ulic. Aparátčíci si musí uvědomit, koho mají před sebou.

http://ers.blog.cz/1107/lide-vyjdou-do-ulic-a-bude-to-zle-aneb-se-bojiPopis: http://i.ixnp.com/images/v6.59/t.gif

Miroslav Cenzura

http://ers.blog.cz/


Výzva zaslepenému lidu !!

| Miroslav Cenzura |  Stále aktuální...
Lide Český!

Převzato ze stránek NOS PČR (Nezávislý odborový svaz Policie ČR)

Vážení spoluobčané. po volbách v roce 2010 jsme se všichni svou vlastní nerozvážností a neodpovědností dostali do situace, která je zásadním mezníkem v utváření tohoto státu.
Nacházíme se v době kdy se k moci dostali lidé, kterým je cizí slušnost, solidarita, lidskost. Z větší části jsou u moci stále lidé, kteří se 21 let podílejí, větší či menší měrou, na rozkrádání státu a kteří po rozkradení - převedení majetku v podobě pozemků, bank, podniků, nyní připravují půdu pro vyvedení miliard z průběžného důchodového systému do rukou soukromých penzijních fondů. Zástěrkou pro tuto demontáž sociálního a solidárního systému je údajná reforma veřejných financí a obrovský dluh státu. Občané, mnozí z Vás volili tyto staronové tváře, protože jste chtěli být odpovědní a zabránit "řecké cestě".

Tím, že jste zvolili tyto reprezentanty arogance moci jste právě posunuli náš stát blíže propasti.
Ano, mnozí namítnete, že stát nemá peníze, proto je nutné škrtat, a reformovat. To je neustále dokola opakovaná věta našich politiků. Mnoho z Vás jsou uvědomělí příznivci vlády odpovědnosti, jak o sobě tato vláda ráda prohlašuje. Mnoho z Vás v této vládě vidí spasitele a jste natolik důvěřiví, že Vás nelze přesvědčit o opaku, tedy o tom, že této vládě nejde tolik o naplnění státního rozpočtu, ale naopak, jde jim o vyvedení miliardových částek ze státního rozpočtu do nově vznikajících penzijních fondů!!!

Jde jim o celkovou přeměnu sociálního státu ve stát, kde bude minimální sociální systém.
Pro banky jsou penzijní fondy obrovským bussinesem. Starobní penze jsou pro ně jistým abez rizikovým podnikem s miliardovými zisky. Pojištění bude povinné, ale pokud plátce zemře, nebude jeho naspořená částka předmětem dědictví, ta propadne fondu.

Jak výhodné, že. Ten kdo bude spořit na důchod, bude muset spořit alespoň 3000 až 4000 měsíčně, aby měl ve stáří dostatečně vysokou částku na vyplácení penze. Systém nebude průběžný, proto je na místě otázka, proč by naspořená částka měla zůstat fondu? Kolik nyní přispívá každý z Vás do průběžného důchodového fondu? Jakou částku měsíčně má strženu? Zamyslel se někdo nad tím jaké by byly penze, pokud i do tohoto průběžného důchodového systému bychom měsíčně vkládali 3000 až 4000,-Kč? Občané, ve své naivitě, tak jako již mnohokrát v minulosti, podporujete tunel pod vládní taktovkou. V minulosti Vás pan Klaus lehce zmanipuloval a přesvědčil, jak je dobré privatizovat a hlavně rychle privatizovat. Privatizovalo se rychle bez zákonů a norem. Přesvědčil Vás jak je soukromník lepší hospodář než stát a proto je potřeba co nejvíce majetku převést do soukromých rukou. Sami jste se přesvědčili, že měl pravdu, pan Klaus. Soukromník je lepší hospodář pro sebe, pro sebe co největší zisk a za každou cenu a daně státu, ty počkají. Pan Klaus Vám před 20 lety naordinoval utahování opasků. Položil jste si někdo otázku, proč my, když jsme si utahovali opasky, jsme před prázdnou kasou jako Řekové, kteří doslova a do písmene hýřili. Kde jsou ty peníze, které jsme my prostí lidé spořili? Ano spořili. My prostí lidé jsme spořili. Nevěříte? Tak pro názornost podávám několik příkladů. V SRN jsou zavedeny poplatky u lékaře, ale podle příjmů. U nás jsou také poplatky za lékaře pro všechny i pro miliardáře 30 Kč - jasný princip solidarity chudých s bohatým, přece nebudeme trestat schopného člověka, že umí vydělat, oblíbený slogan našich asociálů. V SRN jsou poplatky dány procentuálně 1,5 procenta z příjmu.. Tedy, kdo má vysoký plat dá více, kdo má malý plat dá méně princip solidarity bohatých s chudými. V Kanadě pokud potřebuje podnikatel půjčku,auto na leasing, dostane půjčku jakou potřebuje, ale. Ale pokud doloží příjem po zdanění, tedy dobrozdání od daňového úřadu, že odvedl daně z toho a toho příjmu. V ĆR jsou podnikatelé našimi politiky předkládáni div ne za chudáky, oni mají malé příjmy, nikomu z těch našich zachránců rozpočtu není divné, že z platu 20 000 i 30 000,-Kč asi není možné mít dvě tři auta , každé v hodnotě přes milión a dům za několik miliónů .Tito lidé nás potom nabádají jak se musí šetřit, jak musíme makat. V ČR je dodnes minimální mzda okolo 8000,- Kč a většina lidí, zejména v dělnických profesích pracuje za tuto mzdu, maximálně 15 000,-Kč. V SRN se mzda pohybuje okolo 2000 Euro.

Český policista ve výkonu, na ulici, má plat cca 20 000,-Kč hrubého až 30 000,-Kč, podle délky odsloužených let a zařazení. Policista v SRN má plat od 2700,-Euro i více, rovněž podle délky služby a zařazení. V SRN má německý policista po 7 letech služby udělenu definitivu a pokud by byl třeba o holi, tak bude sloužit třeba ve skladu a za plat, který dovršil. Plat mu není snížen z důvodu přeřazení. Policista v SRN platí daně pouze z ¼ platu a je pod penzí (rentou). Český policista platí daně z celého platu jako každý jiný poctivý občan. Pokud se mu stane nějaký úraz, pro který nemůže vykonávat nadále profesi ve svém zařazení je možná přeřazen, ale není na to nárok na jiné zařazení, třeba vrátného, ovšem plat mu nezůstane a pobírá plat dle nového platového zařazení . Pokud má odslouženo alespoň 15 let má nárok na rentu ve výši 20 procent, to mohou být také i celé 4000,-Kč. V SRN se po žádných volbách do policistů nikdo nenaváží. V České republice běžně. V SRN udělali po sjednocení Německa důkladné prověrky na příslušnost u STASI a zejména na aktivitu u STASI. Po těchto prověrkách byla udělána tečka. Kdo byl převzat do sboru je plnohodnotným příslušníkem policie. V České republice jsou policisté politickou garniturou neustále politizováni a zneužíváni k politickým hrám. V minulosti byla policie paralyzována do doby, než byly vytunelovány podniky a banky. Neustále zde byla policie občanům předhazována jako organizace plná estébáků. Nyní byla chemikem Kalouskem policie paralyzována , tak, že Kalousek policii snížil drasticky rozpočet a John může jít se svým bojem proti korupci k ledu.

Ministr vnitra John a vládní garnitura občanům tohoto státu neustále předhazují nadhodnocené platy policistů a obrovské renty policistů. Policisté jsou v očích občanů nepotřební vyžírkové s obrovskými a záviděni hodnými platy a rentami. Účel světí prostředky. Viník obrovského státního dluhu byl občanům dán. Jsou to policisté, státní zaměstnanci a lékaři. Vše je připraveno a tunel se může začít realizovat. Za několik let se potom sdělí, že policie měla konat ale nekonala, nikdo nebude vědět, co kdo podepsal a kdo byl odpovědný. Prostě stejná slova a věty jaké padaly po zlodějské privatizaci. Nikdo nic neví, policie měla konat a všichni jsou pro, aby se postupovalo podle zásady padni komu padni. Jenže vážení, to již bude pozdě, Ti hoši, Kalousek a spol., budou za vodou a na stáří budou rozhodně zajištění. Pan Kalousek, pokud Vám to vážení uvědomělí občané, spořílci, byl ministrem financí již ve vládě lidumila a dobře vychovaného chlapce Topolánka. Již tehdy pan Kalousek nějakou část peněz z důchodového systému vyvedl, aby zakryl průšvih, který vznikl jeho úžasným rovným daněním a stanovením stropu plateb pro hodně bohaté.

Zase to zaplatili ti chudší. tak by se dalo pokračovat, ale stále bych opakoval to co bylo již mnohokrát vysloveno a dokázáno. Proto raději, vážení spoluobčané, dále se pouštějte do ostré kritiky těch vyžírků policistů, lékařů a státních zaměstnanců, protože oni si to zaslouží. Oni, na rozdíl od Vás, se berou za své platy a poukazují na pravé viníky státního dluhu (Kalouska, Nečase, Drobila,Topolánka a jiných) zatímco vy uvědoměle souhlasíte. Ne my Vám, ale Vy nám předhazujete, jaké máte malé platy. Jenže vážení, my nemůžeme za to, koho jste si zvolili, a to i přes zkušenosti s vládnutím Klause Topolánka, Kalouska. Máte co jste chtěli. To, že my nechceme být okrádáni, není příčinou Vašeho neštěstí a toho, že jste okrádáni Vy. My Vás neokrádáme. Pokud se chcete opravdu zamyslet nad příčinami Vašeho a našeho neštěstí, zamyslete se jestli ti lidé, které jste navolili, hájí opravdu Vaše zájmy a zájmy státu. V případě pana Kalouska, Nečase, Drábka a Johna o tom vážně pochybuji. Přeji všem hezký den a trochu toho zamyšlení jestli již náhodou nenastal čas pro výlet do matičky Prahy vykopat ty vrahy státního rozpočtu, svobody a demokracie. Ono by se také mohlo stát, že se za pár let budou někteří hodně rýpaví občané dotazovat, co dělala policie, když se tunelovalo. Pro ty občany jedna důležitá informace - nyní, my policisté, poukazujeme na nezákonnosti a na ty kteří je páchají, sdělujeme Vám naše poznatky a informace k čemu poslouží reforma veřejných financí a kdo Vás okrádá. To, že jste lhostejní, věříte nepravdám a raději jdete proti své vlastní policii, je již jen Váš problém a je to otázka vašeho svědomí.


www.ZLO.cz - Kolaps
http://vimeo.com/19426444

www.ZLO.cz - Kolaps from www.ZLO.cz on Vimeo.


    Facebook
             
Hlavná stránka