"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Iná orientácia


          Pochod homosexuálov s medzinárodnou účasťou ktorý sa má uskutočniť začiatkom júna v Bratislave opäť bude rozdeľovať našu spoločnosť. Keďže moje stránky obsahujú aj slovo „necenzurovane“, nebudem sa držať ani písať pomocou nejakej dogmy či rešpektovať názory väčšiny, alebo sa podľa týchto názorov riadiť. Budem tu prezentovať svoj vlastný pohľad doložený viacerými názormi, svedectvami a vymenenými argumentmi  medzi mnou a dvoma rodinami, teda názory a skúsenosti dvoch otcov a matiek, normálnych heterosexuálnych manželských párov, ktorí splodili potomkov inej orientácie. Pričom jedna táto rodina má popri dieťaťu inej orientácie dve normálne deti a tá druhá jedno dieťa.

          Mal som možnosť spoznať z viacerých aspektov ako vyzerá beznádej, strach pred verejnosťou, no hlavne otázky typu: prečo práve moje dieťa, keď nikto z našich rodín takouto odchylkou, vedome som nepoužil slovo „úchylkou“, netrpí? Mal som možnosť spoznať strach a obavy takýchto dvoch jedincov, či majú žiť a trápiť sa so sebou samým v utajení, zo strachu pred spoločnosťou a predsudkami, ako budú prijatí do spoločenstva ľudí, ktorého aj oni sú súčasťou – a pritom majú plné právo byť súčasťou takéhoto spoločenstva, majú plné právo a nárok na takú istú úctu ako my, heterosexuálna väčšina. Oni totiž nemôžu za to, že sa takýmito narodili!!! A doposiaľ sa ešte nenašiel liek ktorý by dokázal odstrániť takúto odchylku.

          Je absolútne neprípustné, neetické, ale aj chrapúnske a farizejské – teraz použijem slovo „úchylka“, aby sme podľa malej menšiny úchylných homosexuálov v tejto komunite znevažovali, hanobili a prznili celé toto spoločenstvo. Lebo to isté sa dá použiť aj voči nám, heterosexuálom. Vrcholom farizejstva, pokrytectva a dvojtvárnosti je, keď takéto niečo hlásajú predstavitelia z politického subjektu KDH, ktoré ja osobne považujem za Antikristovu organizáciu. Tá faloš a pokrytectvo spočívajú v tom, keď na jednej strane hlásajú, „že všetko je od Boha“, alebo „tak určil Boh“, no ich oponentúra mi často krát pripadá, ako keby, pokiaľ sa to týka ľudí s inou orientáciou, priamo Bohu oponovali či ho za toto kárali. Keďže v tomto článku chcem vystupovať ako slušný a nekonfliktný človek, zriekol som sa všetkého toho, z čoho by som mohol priamo usvedčovať takýchto služobníkov Božích.
Ale...
          Nikdy nebudem súhlasiť s tým, aby na takýchto pochodoch napr. mužskí jedinci sporo oblečení, svojim správaním vzbudzovali verejné pohoršenie, napr. ukážkami rôznych sexuálnych predohier, keďže tieto pochody sú verejné, a mimo dospelých to vidia aj malé či nezletilé deti, čo nemá so slušnosťou, morálkou a etikou nič spoločného. Tomu sa hovorí verejné pohoršenie. A proti takémuto správaniu a prezentovaniu majú občania plné právo na obranu. Taktiež zásadne odsudzujem a vyjadrujem odpor proti tomu, aby homosexuálny manželský pár, hlavne dvaja muži žijúci v spoločnej domácnosti či v manželskom zväzku vychovávali dieťa zverené im do opatery. Nech mi, prosím pekne, niekto napríklad odpovie či vysvetlí, keď v škole bude takéto dieťa terčom posmechov, „veď Tvoja mamička je muž či chlap“, aký vplyv to bude mať na dotyčné dieťa?
          Tak ako slepý človek sa musí naučiť a zmieriť s tým, že je od narodenia slepý, že nikdy neuvidí ako vyzerá východ či západ slnka, hluchý človek s tým, že nikdy nebude počuť napr. vtáčí spev, že človeku bez končatiny táto nenarastie, tak aj oni sa musia zatiaľ zmieriť s tým, že lekárska veda im ešte doposiaľ nedokáže pomôcť. Svoju radosť zo života, lebo majú na to plné právo, na takýchto zrazoch možno prejaviť aj slušným spôsobom, ktorý nevyvolá zámienku k provokácii či hanobeniu ľudskej dôstojnosti za niečo, čo oni nemôžu ovplyvniť, lebo nemôžu za to, že sa takými narodili.

Vladimír Pavlík


    Facebook
             
Hlavná stránka