"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

VYHLÁSENIE Benjamina FRANKLINA na KONVENTE TÝKAJÚCEHO SA ŽIDOVSKÉHO PRISŤAHOVALECTVA
(Je tu veľké nebezpečenstvo pre Spojené štáty americké)

Vážený čitateľ, tento historicky autentický text nepochádza od Adolfa Hitlera. Je vyše 200 rokov starý a jeho autorom nie je žiadny nacista. Jeho autorom je tvorca americkej ústavy Benjamin Franklin.  Čas, ktorý uplynul od jeho slov v plnej nahote potvrdil a ukázal veľkosť tohto amerického politika a tvorcu demokratickej štátnosti v USA, ktorý nad slnko jasnejšie označil najväčšiu hrozbu pre demokraciu, slobodu, kresťanské a rodinné hodnoty  a ľudstvo samotné. Hodnoty za ktoré bojovali Američania sa utopili v permanentných hospodárskych krízach Ameriky a západnej civilizácie, ktorá sa nachádza v najvyššom štádiu morálneho úpadku. Tí, pred ktorými varoval Franklin totálne ovládli svetový finančný systém, z ktorého urobili megakasíno, kde platí už len jediná zásada, ak ide o peniaze je dovolené všetko,  vrátane vrážd, politických intríg, vydierania a nekonečných vojnových konfliktov. Ameriku čaká osud morálne zdevastovaného Ríma ak sa nenájde nový Franklin, ktorý by prebudil jej obyvateľov z falošného amerického sna založeného na podvode a manipulatívnej propagande  satanovej synagógy. Nadčasové proroctvo Benjamina Franklina sa začína plniť a deti začínajú preklínať svojich rodičov v hrobe.

       

Prevzaté z kópie originálu písomných záznamov
CHARLESA PICKNEYA z Južnej Karolíny, o postupe
pri príprave Ústavy Spojených štátov na  ÚSTAVNOM KONVENTE v roku 1789
so zreteľom na  VYHLÁSENIE Benjamina FRANKLINA na KONVENTE
TÝKAJÚCEHO SA ŽIDOVSKÉHO PRISŤAHOVALECTVA

(Originál sa nachádza vo  FRANKLIN INSTITUTE, Philadelphia)

 

 

„Je tu veľké nebezpečenstvo pre Spojené štáty americké. Toto veľké nebezpečenstvo predstavuje Žid. Páni, nech sa Židia usadili v akejkoľvek krajine, zdeprimovali morálnu úroveň a znížili stupeň obchodnej poctivosti. Vytvorili štát v štáte a keď bol niekto proti nim,  pokúsili sa uškrtiť národ finančne, tak ako v prípade Portugalska a Španielska.

"Už viac ako 1700 rokov sa sťažujú na svoj smutný osud, a síce, že oni boli vyhnaní zo svojej  materskej krajiny, ale páni, ak by im civilizovaný svet dnes mal dať späť Palestínu ako svoje vlastníctvo, okamžite by si našli  pádne dôvody, prečo sa nevrátiť. Prečo? Pretože sú to upíri a nemôžu žiť pri iných upíroch. Nemôžu žiť medzi sebou samými. Oni musia žiť medzi kresťanmi a ostatnými, ktorí nepatria k ich rase.

"Ak sa nevylúčia  zo  Spojených štátov ústavným článkom, o  menej ako sto rokov ich príde  do tejto krajiny  také  množstvo, že budú  vládnuť a zničia nás a zmenia náš spôsob  vládnutia, pre ktorý  Američania preliali svoju krv a obetovali  životy, majetok a osobnú slobodu. Ak sa  Židom povolí vstup, o zhruba 200 rokov budú naše deti pracovať na poliach, aby  nakŕmili Židov, zatiaľ čo títo si budú v učtárňach radostne šúchať ruky.

"Varujem vás, páni, ak nevylúčite  navždy Židov z prisťahovalectva, vaše deti a deti vašich detí vás budú preklínať v hrobe.

"Ich idey  nie sú idey Američanov. Leopard nemôže zmeniť svoje škvrny. Židia sú nebezpečenstvom pre túto krajinu, a ak sa im  sem dovolí vstúpiť, ohrozia jej inštitúcie.

"Ich prisťahovalectvo by mala zakázať Ústava!"

 

                                                                                  USA  :    kresťanský národ  Rozhodnutie Najvyššieho súdu, 1892

 

           


    Facebook
             
Hlavná stránka