"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

My, národ slovenský, na ekonomické pokusy a experimenty od vlastných politikov a cudziny ako stvorený...


V Slovenských národných novinách (SNN) č. 1/2011 z 11. januára 2011 je na titulnej strane citát vo forme nadpisu slovenského prezidenta Ivana Gašparoviča, citujem: Slovensko za osemnásť rokov dosiahlo to, čo nemohlo za vyše 1 200 rokov. Nuž, tak sa nad týmto skvostom zamyslime, poďme argumentovať, dokumentovať, a potom komentovať a vyvracať.
Nedávno som dostal v emailovej pošte túto tabuľku aj so základným vysvetlením. Ako vidíte sú tu informácie z dvadsiatich siedmich štátov EÚ a piatich kolónok ku každému štátu. Nebudem sa k tomu bližšie vyjadrovať, nakoniec čitatelia si urobia svoj úsudok, no nemožno obísť nasledovné. Že hodinová produktivita na Slovensku je cca 60 % produktivity Dána, no mesačná mzda Slováka je len 17 % mzdy Dána, ktorý ich navyše zarobí za pracovný čas kratší o 15 % ako je pracovný čas Slováka. Ako „spravodlivo“ sa napr. na Slovensku rozdeľuje vytvorená hodnota medzi kapitálom a prácou v medzinárodnom porovnaní vidíme napr., že Češi majú nižšiu produktivitu práce ako Slováci o cca 7 %, ale mzdu majú vyššiu o 12 % ako Slováci. No a to sa nerozpisujem o tom, prečo sme jediným štátom, ktorý máme 20 % - nú DPH na potraviny, suverénne najvyššiu spomedzi týchto 27 štátov, tiež o niečom svedčí. Svedčí to aj o tom, aké zločinecko-zlodejské zvery sa striedajú vo vládach a parlamentoch, ako nenávidia a pohŕdajú týmto národom, ktorý potrebujú len vtedy, samozrejme cez megalomanské sľuby, keď sa vo voľbách potrebujú dostať ku korytám – válovom.   
No a prišiel čas, rozobrať si skvostný citát nášho pána prezidenta. Áno, sme zvrchovaní, samostatní, no v skutočnosti nám už vo vlastnom štáte nepatrí nič!!! Stratili sme väčšinu toho, čo sme si za 1 200 rokov krvopotne nazhromaždili, čo zveľaďovali naši otcovia a matere – naši predkovia. To všetko vlastní už cudzina – a na tom všetkom  má svoj podiel aj náš pán prezident, keď bol dlhé obdobie vysokým predstaviteľom zločineckej, zlodejskej a neskôr štátno-teroristickej organizácie HZDS. Našim politickým zločincom, zlodejom a vlastizradcom stačilo na to 22 rokov od Novembra 1989, aby rozkradli a rozpredali všetko to, čo naši predkovia, otcovia a matere za 1 200 rokov vytvorili. Ako vidieť, náš pán prezident nielen pohŕda občanmi Slovenska, ale ako typický slovenský politik dokáže  pohŕdať aj s ich vlastnou svojprávnosťou. On už má iný svet a slovenských občanov, ktorí v tomto svete zločinecko-zlodejských politických gaunerov nemajú miesto,  asi považuje za stádo volov bez pamäte.

Vladimír Pavlík  

Informácie z jednotlivých štátov EU.
p.č. Štát Priemerný počet odpracovaných hodín týždenne Hodinová produktivita práce na zamestnanca (EÚ15=100) Ročná produktivita práce zamestnanca 2009 (EÚ27=100) Priemerná hrubá mesačná mzda v € Výška DPH -  potraviny
1. Belgicko 35,2 124,5 124,9 3 221 12%
2. Francúzko 36,4 121,2 120,5 2 661 6%
3. Holandsko 29,7 119,9 110,9 3 500 6%
4. Nemecko 34,4 111,2 104,5 3 350 7%
5. Írsko 35,3 106,9 135,2 3 367 14%
6. Švédsko 35,7 104 111,5 3 072 12%
7. Dánsko 34,5 101,6 100,6 4 430 13%
8. Rakúsko 37,5 99,7 111,5 3 251 10%
9. Fínsko 36,7 97,6 107,1 3 009 13%
10. Španielsko 38,3 92,6 110,8 1 824 8%
11. Veľká Británia 36,4 90,5 110,1 3 837 5%
12. Taliansko 37 89,4 109,7 1 900 10%
13. Malta 38,4 75,1 88 1 344 5%
14. Slovinsko 39,9 72,3 82 1 381 9%
15. Grécko 39,8 72 102 1 394 11%
16. Cyprus 38,9 67 88,7 1 775 8%
17. Slovensko 40,4 61 78,9 750 20%
18. Portugalsko 39,1 57,8 73,9 1278 13%
19. Maďarsko 40,1 55,8 70,2 729 18%
20. Česko 40,5 53,6 71,8 840 10%
21. Polsko 40 53 65,2 697 7%
22. Estónsko 39,5 47,8 64,4 777 9%
23. Litva 38,7 45,8 49,9 615 9%
24. Lotyšsko 41,3 40 55,8 591 10%
25. Bulharsko 41 31,4 37,2 215 7%
26. Luxembursko 40 n 167,9 3 880 12%
27. Rumunsko 40 n 47,1 357 9%

Zdroje:
Hans Boeckler Stiftung, Boecklerimpuls Nr. 20/2008 (údaje o počte odpracovaných hodín za týždeň, hodinová produktivita práce)
Eustat 16 sept. 2010 (údaje o ročnej produktivite práce zamestnanca EÚ27=100 za rok 2009)
Komentár:
Údaj o počte odpracovaných hodín je skutočný počet odpracovaných hodín podľa evidencie pracovného času, teda vrátane nadčasov.
Nie je to teda dĺžka pracovného času určená zákonom.
Hodinová produktivita práce je vypočítaná v porovnaní na priemer tzv. európskej 15 (pred rozšírením EÚ). Tento údaj eliminuje rozdielnu
dĺžku odpracovaného času. Je údajom za jednotku - hodina
Ročná produktivita práce je vypočítaná v porovnaní na priemer celej EÚ (po rozšírení na 27 krajín). Údaj nie je korigovaný o rozdielny počet hodín
odpracovaných v jednotlivých krajinách.
Z údajov sa dá vyčítať napr. fakt, že hodinová produktivita práce Slováka je cca 60 % produktivity Dána. Mesačná mzda Slováka je však len 17 % mzdy
Dána, ktorý ich navyše zarobí za kratší pracovný čas kratší o 15 % ako je pracovný čas Slováka (pozri údaj o pracovnom čase).
Tento údaj potvrdzuje ako "spravodlivo" sa na Slovensku rozdeľuje vytvorená hodnota medzi kapitálom a prácou v medzinárodnom porovnaní..
Napr. Češi majú nižšiu produktivitu práce ako Slováci o cca 7 % , ale mzdu majú vyššiu o 12 % ako Slováci.


HNUTIE ZA ZÁCHRANU ŽIVOTA NA SLOVENSKU
Výzva všetkým poslancom a vládam po roku 1990
V novembri 1989 aj na Slovensku vyvolali protispoločenské živly ošial o komunistickej totalite s prísľubom pokračovania socialistickej spoločenskej formácie s ľudskou tvárou, ako vyššieho stupňa riadenia spoločnosti v porovnaní s prežitým kapitalizmom 18. -19. storočia. V protiklade s tým začali samozvanci a skorumpovaní "disidenti" búrať rokmi osvedčený systém hospodárskej, politickej a bezpečnostnej spolupráce všetkých štátov združených vo východnom bloku svetovej bipolarity.

 Postupne si neoliberalizmus presadil pomocou zradcov vo všekých štátoch, reinkarnáciu raného kapitalizmu a návrat späť do éry koloniálnych výbojov v treťom svete.   
Zásluhou bábkových vlád v bývalých štátoch socialistického spoločenstva sa presadil "Baskerwilský kapitalizmus! do tej miery, že bývalé vyspelé štáty sa zmenili v žetóny Kasína na Wall Stret, vykradnuté, okupované a zotročené.
Toto je výsledok zrušenia tzv. Studenej vojny, vraj ústupok  vyspelého západného sveta.   

Za tohoto stavu  nemá obyvateľstvo na výber a musí odstrániť aproximovanú anarchiu a znovu sa emancipovať na vyššiu úroveň osvedčených spoločenských foriem života aj za cenu použitia zbraní, s cieľom nastolenia poriadku, záchrany života všetkých občanov ich duchovného ľudského rozvoja, spravodlivosti a bezpečnosti, odstránenia priepastných rozdielov, ktoré vytvorili zlodejské živly a novodobí buržoázni bastardi vygenerovaní partokratickými stranami. 
V roku 2010 vypracoval bývalý poslanec NR SR analýzu o vysávaní finančných zdrojov zo Slovenska, z čoho je vidieť, prečo hospodársky a spoločensky štát upadá a prečo je nutné odstrániť prekonaný, zaostalý buržoázny ranokapitalistický systém ekonomického teroru.  


Kolonizačná dávka Slovenska ~ 50% HDP a nástenkový tender

 

 

Podľa oznámenia zástupcu firmy Peugeot pre TV BBC v Londýne, v júni 2006, náklady firmy Peugeot na Slovensku sú len 10% nákladov, ktoré majú v Anglicku. 

Už niekoľko mesiacov mienkotvorné média a niekedy aj bežní občania pri pive, rozpitvávajú nástenkový tender, predaj emisií a ďalšie kauzy, pri ktorých Slovensko prišlo o niekoľko miliárd korún a niekto na Slovensku prišiel k miliónovým objednávkam a províziám. Je to bežná zabehnutá prax na Slovensku posledných 20 rokov a vo svete už viac ako 150 rokov. Médiá nám ukazujú, ktorí sú tí zlí, kvôli ktorým sa nemáme tak dobre ako Rakúšania alebo Holanďania.  

Mnohí podvedome tušia, že tieto peniaze nám potom niekde chýbajú. A majú pravdu, ale len veľmi relatívnu. Peniaze nám určite chýbajú, ale nie tie za nástenkový tender alebo emisie. 

Zmenilo by sa niečo, keby nebol nástenkový tender a EU by nám prihodila pár miliárd korún na regionálny rozvoj, alebo keby sme emisie predali o niekoľko miliárd korún drahšie. Pri súčasnom HDP Slovenska okolo 63 mld. EUR (1900 mld. Sk) nič by sa nezmenilo, tieto sumy sú stále menej ako 1% HDP. Tak prečo sa nemáme potom tak dobre ako Belgičania, Dáni, Rakúšania alebo Nemci?
Ako sa vôbec máme na základe vytvoreného HDP?

Nasledujúce údaje sú zo štatistík Európskej únie (EU) Eurostatu z roku 2006 (najnovšie úplné údaje).
Na obrázku č.1 je v ľavej časti ukázaný vytvorený HDP na obyvateľa v jednotlivých krajinách (v % priemeru EU). V pravej časti obrázku je priemerná mzda na obyvateľa (v % priemeru EU). Z obrázku vidieť, že mzdy v Belgicku, Dánsku, Nemecku, Rakúsku a vo Veľkej Británii sú o 20-25% menšie, ako je vytvorené HDP. Ale rozdiely pre Slovensko sú niekoľkokrát vyššie.  Slovensko v roku 2006 produkovalo 63% HDP na obyvateľa priemeru EU, ale priemerná mzda na Slovensku bola 30% priemeru EU. Skrátka zo štatistík Eurostatu vyplýva, že na Slovensku občania dostávajú polovicu mzdy a ďalšia polovica sa stráca zo Slovenska. Predpokladám, že väčšinu si kolonizátori berú do zahraničia.

Prečo, keď vyrábame 63% priemeru EU na obyvateľa, naša priemerná mzda je len 30% priemeru EU?  Koľko potrebujeme peňazí, aby naše platy boli v súlade s našou produkciou HDP, t.j. boli 63% priemeru EU?

Keď v roku 2006 HDP Slovenska bol 44,6 mld. EUR (1660 mld. Sk), tak sa dá vypočítať, že zo Slovenska v roku 2006 zmizlo (t.j. naša kolonizačná dávka bola) 863 mld. Sk, t.j. mizlo 2,4 mld. Sk denne včítane soboty, nedele a sviatkov. T.j. každý deň mizlo zo Slovenska toľko peňazí, koľko nás stáli všetky kauzy dohromady. A doteraz mizne.

Podobnú výšku kolonizačnej dávky Slovenska (2,4 mld. Sk denne) dostaneme, keď porovnáme vytvorený HDP na obyvateľa (v % priemeru EU) v jednotlivých krajinách s výškou celkového dôchodku na obyvateľa (Obrázok 2).  Z obrázku vidieť, že dôchodky zhruba korešpondujú s výškou HDP a v  Rakúsku sú o trošku vyššie, ako by zodpovedalo vytvorenému HDP. Ale rozdiely pre Slovensko sú niekoľkokrát vyššie a opačné.  Slovensko v roku 2006 produkovalo 63% HDP na obyvateľa priemeru EU, ale celkové dôchodky na obyvateľa boli len 31% priemeru EU.

Táto výška dennej kolonizačnej dávky Slovenska vysvetľuje, prečo i napriek súčasnému HDP Slovenska v stálych cenách, ktoré je o 60-70% vyššie ako za socializmu, nemáme dosť peňazí na platy, dôchodky, školstvo, vedu, zdravotníctvo a lacné byty. 
Táto výška dennej kolonizačnej dávky Slovenska, ktorá vyplýva zo štatistík Eurostatu  porovnaním miezd a porovnaním totálnych dôchodkov, je tak vysoká, že stále hľadám, či som neurobil chybu v logike alebo vo výpočte.

Opakujem, na našej kolonizačnej dávke ma fascinuje jej výška, ~50% nášho vytvoreného HDP, čo je ~2-3 krát viac, ako platil slovenský nevoľník v stredoveku pánovi a cirkvi dohromady. Poznamenávam, že v stredoveku bola výhoda, že desiatok sa platil pánovi a cirkvi v lokálnom okolí, t.j. desiatok sa väčšinou neodvádzal do zahraničia.

Výsledkom platenia kolonizačnej dávky, okrem iného, je aj niekoľko stoviek až tisícok sociálnych samovrážd a ďalších stoviek až tisícok mŕtvych nájdených v lese alebo na smetisku po roku 1989.

S platením kolonizačnej dávky súvisí aj nárast totálnej zahraničnej zadlženosti Slovenska (obrázok 3). Počas komunistického ekonomického zázraku až do roku 1990, totálny zahraničný dlh bol bezvýznamný. Po prevrate 1989 začal rásť a v septembri 2009 bol totálny zahraničný dlh Slovenska 63 miliárd US dolárov, t.j. na každého obyvateľa SR pripadal hrubý zahraničný dlh 243 000 Sk. Nekonečné splácanie dlhov a úrokov patrí nevyhnutne k nášmu kolonizačnému štandardu a bol štandardným cieľom prevratu 1989.
Na našej kolonizačnej dávke ma najviac fascinuje profesionálna demokratická totalita v ktorej žijeme, že médiá, politici, politickí analytici, ponovembroví hrdinovia, ekonomické celebrity  a talkshouwoví mudrlanti sa našou kolonizačnou dávkou vôbec nezaoberajú. Stále omieľajú nástenkový tender, predaj emisií a iné kauzy, ktoré sú totálne bezvýznamné ku kolonizačnej dávke. Prečo to tak je? Nevedia o našej kolonizačnej dávke? Alebo sú len vytunelovanou, alebo dobre platenou súčasťou našej demokratickej totality, o ktorej ani nevedia?

Aká je perspektíva rozvoja Slovenska pri platení kolonizačnej dávky, ktorá je ~50% HDP?

Odpoveď je jednoduchá. Žiadna.

Čo keby sa médiá raz konečne chytili aj témy s otázkami: Aká je kolonizačná dávka Slovenska? Kto zapríčinil, že občania Slovenska platia niekoľkokrát vyššiu kolonizačnú dávku, ako ich pradedovia v stredoveku? Kto menovite nás predal ako zlacnený tovar na voľnom trhu za polovičnú cenu?  Ako by sa nám na Slovensku žilo, keby sme neplatili kolonizačnú dávku, ako to bolo po dobu 40 rokov socializmu? Kde by sme dávali 2,4 mld. denne, keby sme ich mali k dispozícii?

Neverím, že by naši demokratickí kolonizátori a naša slovenská šľachta dovolili vôbec diskutovať o našej kolonizačnej dávke, alebo dokonca vysvetľovať, čo je jej legálnym základom. Predsa nie sú amatéri.

Čo tak si dať aj základné otázky: Sme hlúpi, že nielenže sa nesnažíme brániť plateniu kolonizačnej dávky, ale ani nesmieme spomenúť že existuje? Alebo, že to bol hlavný dôvod prevratu roku 1989? Koľko hodín denne nám musia naše médiá tunelovať mozgy, aby si platenie našej kolonizačnej dávky nikto nevšimol? Dokážu „ naše slobodné“ médiá niekedy písať aj o tom, čo je ozaj dôležité? Neverím, že väčšina našich redaktorov sú hlupáci, vytunelovaní alebo len predajné mediálne prostitútky. 

Karol Ondriaš

 

             
Hlavná stránka