"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Čo všetko dokáže vyjadriť jedna báseň


Jedna z mojich čitateliek Betka Smatanová mi poslala nádhernú zbierku básničiek z tvorby svojej matky z roku 1990, ktoré, vtedy, ako sama napísala, nedokázala pochopiť. Bolo to vcelku logické, že v tom období jej detská duša a myslenie nedokázali pochopiť to, čo do týchto básničiek vo forme myšlienok vkladala jej matka. Mnohé z nich aj dnes po dvadsiatich rokoch majú mimoriadne veľkú výpovednú hodnotu, o čom sa budú môcť presvedčiť aj naši čitatelia.


Nádej

Slovensko Slovákom!
Bratislavou hrmí.
Je to naše právo!
Boli sme tu prví!

V iných krajoch sveta
nechceme byť pánmi,
ale žiť v svornosti,
čo sú svorní s nami.

Túžba po voľnosti
otvára nám oči.
Pomôže nám otec?
Chrbtom sa otočí?

Zas nás niekto tlačí
bičom do chomúta.
Kto má dnes v ruke bič?
Kto nám dáva putá?

Pečené holuby
nelietajú z neba.
Modli sa a pracuj!
Čo ti ešte treba?!

Ako dobrej rybke
plávať v čistej vode.
Dobre je voľnému
rečniť o slobode.

Veštba Svätopluka
- tisícročná pravda
i dnes neklamala:
Zradila nás zrada.

Aj Plávka mal pravdu,
keď o nás napísal:
Pokorný Slováčik
na všetko rád vždy pristal.

Končí boj o právo,
keď už platí zákon?
Ohne sa v pokore
Slovák pred "Slovákom"?

Ešte jednu nádej
pre Slovensko máme
- Chalupkov bohatier
príde a nesklame.

31.10.1990


Tam, doma

Tam, kde sa skaly neba dotýkajú
a kde končiare mraky objímajú,
tam, pod Tatrami,                                                                                          chalúpky nízke,
tam je dom mamy.                                                                                         srdcu tak blízke,
Spomienky milé                                                                                             tam, kde muškáty
domov ma volajú,                                                                                          na oknách rozkvitajú.

Tam, kde sa dúhy vodou napájajú
tak, ako matky deti pridájajú,
tam je zem moja,                                                                                           Tam chodím domov,
tam je zem tvoja,                                                                                           do tieňa stromov,
tam deti večer                                                                                                 tam srdcom patrím
piesňou uspávajú.                                                                                         a tam ma čakajú.

Muškáty červené - ako krv preliata,
srdce zarmútené - spomienka na brata,
lúky zakvitnuté i polia osiate
a ruky otcove - dlane mozoľnaté -
toto je tvoja zem, toto je domov tvoj,
vždy teda sem sa vráť! Tu nájdeš pokoj svoj -

- kde vody Váhu skaly omývajú
a slnečnice slnku sa klaňajú,
Martinské hole,                                                                                              kde hruda vonia,
skalnaté pole,                                                                                                  kde smreky tônia,
kde potom tváre                                                                                             kde piesne tiché
polia zalievajú,                                                                                                bystriny spievajú.

Slovensko krásne od Tatier k Dunaju,
kde bralá strmé do nížin klesajú,
kde rosa chladí                                                                                                tam sa raz vrátim
a vánok hladí,                                                                                                   a dlh svoj splatím.
kde ľudí chlebom                                                                                           Tam ľudia srdce
a soľou vítajú,                                                                                                  na dlani dávajú.

             
Hlavná stránka