"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

                         
Nová kniha Edwarda Hendrieho „Odhalenie tajomstva veľkého Babylonu“

Vladimír Pavlík požiadal o preklad základných informácii tejto šokujúcej publikácie, ktorú si zatiaľ len v angličtine môžu záujemcovia objednať na internete.
http://www.texemarrs.com/032011/solving_mystery_babylon.htm
http://www.texemarrs.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=catalog&Product_Code=bboa_solving_mystery_babylon
http://www.lulu.com/product/paperback/solving-the-mystery-of-babylon-the-great/15160274
http://www.lulu.com/product/ebook/solving-the-mystery-of-babylon-the-great-%28epub-format%29/15160262
http://antichristconspiracy.com/
http://www.mysterybabylonthegreat.net/
http://www.texemarrs.com/
 
Bývalý katolík, Rdward Hendrie je absolvent University Notre Dame a jezuitskej právnickej fakulty odhaľuje skryté sprisahanie pápeža, Vatikánu, jezuitov a sionistickej Elite prero Nový svetový poriadok a koniec všetkých vecí
Hendrie je ex-katolík a právnik

Kto je Edward Hendrie a čo ho donútilo napísať túto úžasnú knihu? Hendrie je úspešný právnik, ústavný expert. Je autorom ďalších troch kníh. Pre tých ktorí ho obviňujú z rozvracania katolíkov,  je potrebné uviesť že Hendrie je bývalý katolík. Vyrástol v katolícky veriacej rodine, chodil do katolíckych škôl a dokončil štúdium v najprestížnejšej americkej Rímsko Katolíckej Univerzite Notre Dame. Takto získal právnický titul na Jezuitskej inštitúcii Univezity v Detroite.

Predstavte si: Kniha ako táto odhaľuje Rím, Jezuitov, pápežstvo okázalým spôsobom, nenapísaná protestantom s nabrúsenou sekerou, ale nadaným človekom ktorý bol cely život omotaný falošnými tvrdeniami Ríma a Jezuitského poriadku – do dňa kým sa stretol s Ježišom. Edwardovi Hendrieovi patrí  úcta  za úctyhodný obraz do predpokladanej budúcnosti sveta ktorá nás všetkých čaká, a odporúčam vám aby ste túto knihu mali ešte dnes. Zaručujem vám, že nebudete sklamaní.

Sionisti a Vatikán konšpirujú spoločne

Hendrie predstavuje horu dôkazov, posilnených faktickými dôkazmi  preukazujúcimi, že Odhalenie tajomstva veľkého Babylonu“ patrí spoločne sionizmu a Rímu.

Dôkazy, hovorí Hendrie, vedú k nevyhnutnému záveru, že rímsko-katolícka cirkev bola založená krypto Židmi ako falošné „náboženstvo -  predmostie  pre židovsko -babylonské náboženstvo.“  Okrem toho,  „toto  náboženstvo je jadrom svetového sprisahania  proti človeka a Bohu.“

Môže to tak byť?  Mohol by byť Vatikán a jeho najvyšší predstaviteľ – pápež, páchateľom najväčšieho a najviac ohlupujúceho podvodu a zla na svete?  Sú zlovestnými  vodcami  skrytých majstrov hadej synagógy Satana, ktorí ťahajú za nitky pápežstvo?

V týchto významných  dňoch , v ktorých  Satan pripravuje Ameriku a svet na konečný, megalomanský útok na naše ľudské práva, našu slobody a naše duše, sú sionistické elity Iluminatov a muži Ríma v čierno- červenom rúchu ochotní spoločne konšpirovať na našej záhube?

Odhalenie tajomstva veľkého Babylonu
Je toto pápež a katolícka cirkev?

Ako mladý muž, som počúval veľa kazateľov a učiteľov biblických proroctiev, ktorí varovali, že „Tajomstvo Veľkého Babylonu“  nie je nikto iný ako pápež a rímsko-katolícka cirkev. Z čias Martina Luthera, ktorého hrdinstvo a oddanosť inšpirovali protestantské hnutia a reformáciu, ktorej vedúci predstavitelia poukázali na Rím ako na centrum svetového zla v posledných dňoch. Mnohí verili, že pápež je Antikrist, človek hriechu, ktorého číslo je 666.

Avšak, v rozpätí len jednej generácie celoživotné ekumenické hnutie a tendencie učiteľov biblických proroctiev  zvlažneli a  ochladli. Už viac nekritizujú falošné učenie a ohavnosti pápežstva. Miesto toho si líhajú do postele s pápežom a prehltávajú toxíny a jedy pochádzajúce z prameňa baziliky Svätého Petra vo Vatikáne.

Odpadlíctvo z katolíckej cirkvi nemení prorocké pravdy Biblie. Táto otázka vyvstáva stále v srdciach veriacich : „Tajomstvo Veľkého Babylonu“ je Vatikán a pápežstvo bez ohľadu na to, že  otupili duchovenstvo a čo tvrdia ohrození cirkevní hodnostári.  To však odhalí len  Božie slovo.


Pápež Benedikt XVI sa pravidelne stretáva so židovskými rabínmi a nariadil všetkým katolíckym kňazom, aby plne spolupracovali s ich "staršími židovskými bratmi." Podľa Vatikánu, Nový zákon je chybný, a Židia majú svoju vlastnú "večnú zmluvu", a nepotrebujú Ježiša.


Pápež sa víta s vrchným rabínom Ríma, ako pred jeho prihovorom k zhromaždeným rabínom. Pápež ubezpečil Židov, že katolícka cirkev sa zmenila a teraz podporuje  doktrínu judaizmu, že Ježiš neprišiel ako Mesiáš, a  Starý zákon je stále v platnosti.


Pápež Benedikt XVI pri podávaní tajným slobodomurárskym spôsobom s vrchným rabínom Lau v Jeruzaleme.


Rabínske napomenutie pápežovi Jánovi Pavlovi II. v Poľsku. Vydesený pápež  dal zvesiť kríž po rabínovej sťažnosti.

Peniaze a náboženstvo sa spojili aby katapultovali satanove kráľovstvo k ovládnutiu sveta.

A čo Synagóga satana?
Zatiaľ čo musia byť zodpovedané otázky o pápežovi a jeho rímskej cirkvi, tu vznikol ešte ďalší veľký konkurent pre neslávny titul „Tajomstvo Veľkého Babylonu“. Mám na mysli, samozrejme, synagógu Satana (Zjavenie 2:9 a 3:9). V našej generácii, sa monolitická sila svetového  židovstva  dostala  do popredia. Klenby ich  bánk praskajú vo švíkoch ukradnutou  hotovosťou, ich bilancia  vyplieneného bohatstva a prírodných zdrojov je obrovská. Ich Izraelský národ využil všetko, lesť a klam, vojenské svaly, zastrašovanie, silu diplomacie a armády najväčších svetových superveľmocí, židovstvo  ovládlo Spojené štáty americké, synagóga Satanova dnes sedí na vrchole pozemského panstva. Sionistické elity majú ohavný plán, ktorým chcú  dostať na scénu ich židovskú utópia. Ich Mesiáš, Antikrist, bude na ich čele. A ako náhle bude tento  plán realizovaný, budú sa  pohania všade  chvieť strachom a nervozitou. Nenechajte sa mýliť, že tomu tak bude.
Takže, ktorý satanský kult uskutoční „Tajomstvo Veľkého Babylonu“? Bude to  Rím, alebo to bude os Jeruzalem / Washington, DC, ktorá vedie vojnu o svätých zatiaľ čo sa ľudská krv rozlieva po mestách sveta a celé ľudstvo chce dostať do globálnej železnej čeľuste,  policajného štátu –veľkého brata? Čo na to hovorí Biblia?


Podľa židovskej encyklopédie, lord Nathan Mayer Rothschild sa stal "Strážcom pápežských pokladov" a Vatikánskym bankárom v roku 1823. Takto sa napokon spojila strašná  sila peňazí a náboženstva.


Vatikán v Ríme

 


Torquemada (vľavo), "konvertovaný" Žid, bol poverený pápežom k mučeniu, a zabíjaniu, nespočetných tisícov počas španielskej inkvizície. Žid, Adam Weishaupt (vpravo), založil krvavý Rád Iluminátov v Bavorsku v roku 1776.


Lord Nathan Mayer Rothschild

 

Solving the Mystery of Babylon the Great Pracujú pápež, Rímsko-katolícka cirkev, jezuitský poriadok a sionistické elity spoločne na strašnom sprisahaní proti Bohu a človeku?
To je presne to, čo právnik a kresťanský bádateľ Edward Hendrie skúma a teraz zobrazuje  v jednom z najväčších odhalení všetkých čias. Odhalenie tajomstva veľkého Babylonu je kniha, ktorú by ste si nemali nechať ujsť. Nikdy predtým neboli krypto Židia, ktorí uchopili opraty moci v Ríme podrobený takejto intenzívnej kontrole.

Objavte, ako sa Rothschildovci stali  bankármi Vatikánu, ako Židia založili vražedne, mlčanlivý konšpiračný jezuitský poriadok a dodnes riadia jeho globálne aktivity. Prečítajte si, ako boli Židia založili vražedne, mlčanlivý konšpiračný jezuitský poriadok a dodnes riadia jeho globálne aktivity. Prečítajte si, ako boli praktiky a dogmy starovekého Babylonu a slobodomurárskej lóže integrované do katolíckeho katechizmus a ako zlovestný pápež urobil z dnešnej jednej miliardovej-silnej katolíckej cirkvi baštu židovskej zrady a Babylonského kúziel. Pozrite sa  tiež, ako sa komunizmus vyliahol  z psychopatickej mysle Židov ako Marx, Lenin, Trockij a ako bol šírený po celom svete jezuitskými kňazmi.

Zistite, ako učenie Ježiša a apoštolov boli odstránené z katolíckeho učenia, zatiaľ čo démonické rituály a dogmy židovskej kabaly a Talmudu boli povýšené a podporované, a ako  boli verní a lojálni katolíci oklamaní a privedení k satanskému uctievaniu kabalistického čarodejníctva. Pozrite sa, ako krypto-Židia infiltrovali Vatikán a ako teraz učia kardinálov a biskupov tlieskať judaizmu, a ako oba náboženské systémy menia na modly. Prečítajte si o pedofílii  sexuálne  perverzných kňazov a rabínov a o doktríne tajomstva Lucifera adoptovaného  Židmi a prijímaného pápežom.
Židovské prepojenie do Ríma už nemôže byť spochybnené. Rímsko-katolícka cirkev nie je nič iného ako "kresťanská služba" pre židovsko-babylonské svetové náboženstvo. Monštruózne chápadlá tejto globálnej šelmy teraz priľnuli na  Bielom  dome a hlavných mestách  Európy. Zatiaľ  Judeo / katolicizmus je používaný americkou mocou na pohltenie islamských národov a krádež ich ropy.

 

Rabbis Over the Vatican

Rabíni ovládajú Vatikán.
 Pápež Benedikt XVI odovzdáva  kľúče od kráľovstva sionistickým votrelcom. Necháva miliardu katolíkov aby ich pohltil mrak židovského podvodu:
Udivujúce otočenie nového  pápeža, Benedikta XVI, umožnilo ovládnuť Vatikán   sionistickým agentom. Nedávno, vrchný rabín prišiel do Ríma a školil v konkláve katolíckych kardinálov a biskupov. Pozvaný pápežom, tento rabín poveril katolícke duchovenstvo tým, ako majú  interpretovať Starý a Nový zákon. Medzitým na vysokej úrovni rabínska rada  tajne dohliadala na všetky Vatikánske operácie, vrátane dozoru každej literatúry kostola a pápežských encyklík, aby sa uistili, že sionistické preferencie a tradície sú zachované. Svätá stolica totálne upadla k Judaizmu.

http://www.texemarrs.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=catalog&Product_Code=pop_0409_cd&Category_Code=pope_catholicism_audio


Facebook
             
Hlavná stránka