"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Antikrist napísal list ministrovi vnútra Danielovi Lipšicovi


          Môj drahý syn Daniel,

tento deň bude pre Teba znamenať to najlepšie, čo sa Ti mohlo počas Tvojho života stať. Ja, sám veľký Antikrist, vládca pekiel, hlavná príčina všetkých vojen, ľudských utrpení a nešťastí, ako aj všetkého ostatného čo k tomu patrí, som sa rozhodol nasledovne: dnešným dňom sa stávaš mojím adoptívnym synom, drahý Daniel. Toto moje rozhodnutie sa stretlo s absolútnym súhlasom mojich troch námestníkov, diabla, satana a lucifera. Preto si považujem za svoju pekelnú povinnosť Ti oznámiť niektoré veľmi závažné veci, keďže od dnešného dňa si súčasťou môjho tela.

          K tomuto svojmu rozhodnutiu som definitívne dospel, keď si sa rozhodol finančne znefunkčniť a zlikvidovať Svetové združenie bývalých československých politických väzňov, túto najstaršiu organizáciu obetí komunizmu a násilne odvlečených nevinných slovenských občanov do ruských gulagov, ktorá fungovala a bola založená ešte pred novembrom 1989 v zahraničí. DOKONCA SI IM NEUVIEDOL ANI NENAPÍSAL, PREČO SI TAK UROBIL. Súhlasím s Tvojimi krokmi, keď si im na rok 2011 odmietol podpísať dotáciu, hoci dovtedy dostávali len úbohých 6 000 – 7 000 Euro ročne, čo bola nepatrná čiastka toho, čo poberajú iné združenia, ktoré si štedro zadotoval. Napríklad taký Zväz protifašistických bojovníkov, ktorí verejne velebia zločineckého prokurátora Rašlu, toto krvilačné zviera, ktoré poslalo na smrť nevinných ľudí v 50. rokoch. Urobil si to, čo nedokázala urobiť ani Ficova koalícia, zložená z bývalých komunistov, pričom Svetové združenie bývalých československých politických väzňov dokázalo aj z tohto mála za rok 2010 ušetriť ešte 700 Euro a poctivo to vrátiť štátu. Bola to jediná organizácia, ktorá takéto niečo dokázala urobiť. Správne si ukázal, môj drahý adoptívny syn Daniel, že Ty takýchto poctivých a čestných ľudí nesmieš mať rád a musíš ich nenávidieť. Ty, ako farizej a zlý človek predsa nemôžeš trpieť takých ľudí, ktorí nechali previesť ostatky obetí zastrelených na hraniciach z Rakúska na Slovensko, aby takýmto obetiam sa stavali pamätné tabule, ba dokonca si dovolili odhaliť pamätnú tabuľu františkánovi Cyrilovi Bystríkovi Janíkovi, ktorého komunistický režim ešte v roku 1986 vo vykonštruovanom procese na príkaz ŠtB poslal do väzenia, aj keď bol ťažko chorý. Toto musel byť pre Teba veľmi trpký úder, môj drahý, adoptívny syn Daniel, zviditeľňovať sa takouto pamätnou tabuľou, keď mnou založená Antikristova organizácia KDH zabránila potrestaniu vrahov našich kňazov pred rokom 1989. Kde by sme to došli, aby si financoval takých, ktorí verejne hovoria o obetiach násilne odvlečených do ruských gulagov, ba dokonca im stavať pamätné tabule. Alebo si dovolia robiť protestné akcie za august 1968.

          Môj drahý a teraz už adoptívny syn Daniel, dovoľ mi, aby som Ti objasnil, prečo som bol nútený po novembri 1989 založiť Antikristovu organizáciu KDH. Vieš, Slovensko bolo pred novembrom v pozícii, kde katolícka cirkev mala veľmi silný kredit medzi ľuďmi. Bola obava nielen z mojej strany, ale aj zo strany istých židovských kruhov, ktoré vyškolili aj Teba, aby ponovembrové Slovensko sa nestalo štátom sociálnym a kresťanským. Rozmýšľal som, čo urobiť pre to, aby to tak nebolo. Preto som sa rozhodol založiť Antikristovu organizáciu KDH, riadenú pokrytcami, farizejmi, dvojtvárnikmi, antisociálnymi pravicovými elementmi, ktorí naoko sa budú k Bohu hlásiť, no v skutočnosti budú Antikristovi slúžiť. Dnešná ich politika názorne ukazuje, že si osvojili aj krédo: my sa Boha nebojíme, za pomoci Antikrista ho porazíme. Keď v internetových diskusiách dnes čítam také výrazy ako „kurvy farárske“, bagatelizovanie obetí a prenasledovaní ktoré sa páchali na kňazoch, rehoľných sestrách, či politických väzňoch za kresťanské presvedčenie, začínam mať pokoj na duši a veľkú radosť. Napr. aj z toho, že mnohí z tých čo chodia do kostola, už nevolia KDH, nemajú dobrú mienku o kňazoch a biskupoch, lebo ich považujú za súčasť KDH.
          Dnes už sa Ti môžem priznať, môj drahý adoptívny syn Daniel, že pri Tvojom narodení som do Tvojho tela vdýchol dušu jedného špičkového španielskeho a jedného portugalského inkvizítora, v mene ktorých pred 400 rokmi upálili na hranici stovky nevinných ľudí a oni mali neustále pocit, že robia dobre a že slúžia Bohu. Pritom slúžili mne, Antikristovi, lebo ja som riadil ich duše. Aj keď som tú Tvoju dušu musel prerobiť vzhľadom na dnešnú dobu, si stále vnímaný ako trojjediný policajt, prokurátor a sudca, ktorý je presvedčený o vine toho, na ktorého ukážeš prstom. Pred nejakým časom jeden politický väzeň zo Svetového združenia bývalých československých politických väzňov, dnes už nebohý, povedal na Tvoju adresu toto: „tvár a oči ministra Lipšica odzrkadľujú znak krutosti, bezcitnosti, tento človek je schopný upaľovať ľudí na hraniciach a pritom má pocit, že koná v mene dobra. Z 15-tich rokov som si odsedel 12 a mal som možnosť poznať, ako vyzerajú tváre takýchto bezcitných ľudí.“

          Môj drahý, adoptívny syn Daniel, od dnes si pod mojou ochranou a ja už robím opatrenia, keď po smrti Tvoja čierna duša príde do horúcich pekiel k svojmu ockovi Antikristovi. Vidím, že máš rád publicitu, aj keď niekedy to preháňaš, a neber to v zlom keď Tvoj adoptívny ocko Antikrist Ti pripomenie, že niekedy sa správaš ako narcistická  prostitútka. U mňa, v horúcom pekle, bude Tvoja duša v neustálom mediálnom obraze. Budú Ti fandiť nielen mnohé duše pokrytcov, farizejov a dvojtvárnikov, ale aj duše prostitútok, krkavčích matiek ktoré pomocou interrupcie odstránili svoje deti, ale aj duše vrahýň vlastných detí. Toto bude moja odmena pre Teba za to, čo všetko si v mojom mene vykonal.

Tvoj adoptívny otec Antikrist     


    Facebook
             
Hlavná stránka